Hjælp – de sprøjter vores hus og have

Se video – klik her eller på billedet.

Borgerforslag:  Oprettelse af sprøjtefri zone omkring beboelse. ID: FT-01974

En stadig voksende mængde af forskning peger på en sundhedsrisiko ved udsættelse for landbrugets sprøjtegifte. Af samme grund vælger en stadig voksende del af befolkningen at købe og spise økologiske fødevarer. Nogle vælger at leve 100% økologisk, selvom dette medfører en ikke uvæsentlig ekstraomkostning i form af dyrere fødevarer. Dette er den enkeltes valg, vi lever i et frit samfund.

Men er man så uheldig at bo op til et konventionelt landbrug, har man ikke længere dette frie valg. Der findes i dag ingen grænse for hvor tæt på privat grund og/eller beboelse, landbruget må benytte sprøjtegifte. Således kan bonden sprede gift helt op til 1 cm fra en privat grund, eller 2,5 meter fra privat beboelse.

Det siger sig selv, at sprøjtegiften ikke kan holdes inde på bondens jord. Alene det faktum at den sprøjtes ud gennem forstøvnings dyser, bevirker at den vil kunne bæres med vinden. Dette ses tydeligt i de tilfælde hvor økologiske æbledyrkere har fået deres æbler forurenet med sprøjtegift, fordi de lå for tæt på konventionelt landbrug.

Der opfordres derfor hermed til, at der indføres en decideret sprøjtefri zone omkring privat beboelse, på f.eks. 200 meter, eller mere. Det må være op til biologer og andre fagfolk at fastsætte denne grænse. Samtidig opfordres der hermed til at gøre det ulovligt at sprøjte nær beboelse, i en endnu større afstands-zone, når vindretningen medfører at der kan drive sprøjtegifte ind på privat grund og/eller beboelse under selve sprøjtningen.

I dag opfordres bonden til at der ikke sprøjtes når vindretningen er fra marken i retning af den private beboelse, men det er ikke direkte ulovligt at ignorere denne opfordring.

Vores hjemmeside illustrerer problemet på www.stopgift.dk

Sprøjtegifte er designet til at slå ihjel, men de virker også uden for bondens marker.

Hensynet til det konventionelle landbrug går for vidt, når der ikke ved lov sikres at man kan være beskyttet mod sprøjtegifte i sin private beboelse og på sin private grund.

Hvad nytter det at vi kender til de skadelige virkninger af sprøjtegifte og spiser 100% økologisk, når vi på to minutter kan få mere sprøjtegift end vi har sparet os selv for på et år, fordi vi bor op ad en konventionelt dyrket mark? Den ukrænkelige ejendomsret, burde også gælde gift på ens private grund.

Nye alarmerende undersøgelser viser hvor skadeligt det er at bo tæt på et konventionelt landbrug. Her har en dansk undersøgelse netop set en forøget risiko for børneleukæmi. En amerikansk undersøgelse fandt for et par år siden sammenhæng med hvor tæt man boede på sprøjtede marker og risikoen for at føde et barn med autisme: I helt op til 1,6 km afstand var der en forsøget risiko.

Stig Günther.

Landbruget påberåber sig hele tiden at de pågældende gifte er godkendt af myndighederne. Men historien har vist at hvis vi bare venter længe nok, så viser det sig selvfølgelig at alle gifte er skadelige for dyr, mennesker og insekter. Det er vel derfor at det hedder gift.
Nogen kan måske stadig huske DDT, dette var også godkendt engang.

Forslag stillet af:

Stig Günther Høje-Taastrup
E-mail: stig@stunt.dk

Comments

comments

En kommentar til Hjælp – de sprøjter vores hus og have

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.