Satiretegneren Julius havde denne kommentar til den kreative landmand i Haderslev. Illustrationen er gengivet med tilladelse fra tegneren

Tilsyneladende er der ingen grænser for kreativiteten hos verdens dygtigste landmænd. De er altid parat til at afprøve alternative virkemidler, der kan give flere penge på bundlinjen

En stor svineproducent ved Haderslev har gennem længere tid afprøvet et helt nyt koncept for opvarmning af virksomheden – han fyrer med døde svin i halmfyret. For hvert svin, der ryger ind i flammehavet, sparer virksomheden 200 kr., som er den generelle pris for den lovbefalede afhentning og destruktion af døde produktionsdyr, samt udgiften til halm. Desuden skåner han naboerne for de lugtgener, der opstår, når døde svin henligger ved offentlig vej i flere dage, før de afhentes.

Imidlertid bryder Fødevarestyrelsen sig ikke om det kreative påfund. Styrelsen politianmeldte derfor svinevirksomheden, men ved retten i Haderslev den 25. august 2021 afgjorde dommeren, at Agerbo Agro Aps, som virksomheden hedder, skulle frifindes. Statskassen blev pålagt at betale alle sagens omkostninger.

Hver eneste dag året rundt dør der 25.000 småsvin på de danske fabrikker, så der er mange penge at spare, hvis svineproducenterne bare kan fyre dem af i halmfyret. Til gengæld vil det gå ud over omgivelserne i form af lugtgener og risiko for forurening

Mindst 69 svin gik op i flammer

Agerbo Agro Aps var anklaget for systematisk at have bortskaffet døde søer og slagtesvin ved at smide dem i virksomhedens halmfyr. Fødevarestyrelsen havde fundet knogler og andre rester af døde svin i halmfyret og i en gyllebeholder, og mindst 69 svin var blevet fyret op, før Fødevarestyrelsen anmeldte virksomheden.

Sådan en død so koster 200 kr. i gebyr for den lovpligtige bortskaffelse. Det betyder, at Agerbo Agro Aps har “sparet” mindst 13.800 kr. ved at fyre med kadaverne. Foto: Søren Wium-Andersen

Ifølge anklageskriftet havde virksomheden ”med forsæt eller grov uagtsomhed” undladt at bortskaffe kategori 2-materiale som affald ved forbrænding samt ikke at have opbevaret døde produktionsdyr på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning og på sådan en måde, der sikrede dem mod ådselædende dyr under sådanne forhold, at opbevaringen ikke udgjorde en risiko for smittespredning, ligesom virksomheden ikke tilmeldte døde dyr til afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald. I stedet havde virksomheden systematisk bortskaffet de døde produktionsdyr ved enten at brænde dem i virksomhedens halmfyr med efterfølgende spredning af slagger på markerne eller ved at smide rester af døde dyr i gyllebeholderen.

Aldrig tidligere er der produceret så mange døde pattegrise i de danske svinefabrikker

Men dommeren i Haderslev læste paragrafferne på en anden måde. Han hæftede sig ved, at der i forordningen blot står, at ”kategori 2 materiale skal bortskaffes ved forbrænding uden forudgående forarbejdning”. Og det var jo lige præcis, hvad Agerbo Agro Aps systematisk havde gjort med mindst 69 svin. Virksomheden blev derfor frikendt, hvilket dens forsvarer advokat Erik Berg var godt tilfreds med:

“Det kan være lige så godt at smide den i fyret med det samme, hvis man brænder mange halmballer af hver dag, i stedet for at grisen ligger fra torsdag aften til mandag morgen, hvor Daka kommer og henter den”, sagde han til JydskeVestkysten.

Men den går ikke, mener Fødevarestyrelsen.

Der er ikke den samme dødelighed – eller brændværdi – i kreaturer som i svin. Det skyldes den målrettede, genetiske udvælgelse af søer, der præsterer det maksimale antal småsvin i hvert kuld. Foto: Holger Øster Mortensen

“Reglerne på området er klare. Landmanden har ansvaret for at bortskaffe sine døde grise på en måde, som hindrer spredning af stoffer, som kan være skadelige for både dyr, mennesker og grundvand”, udtaler veterinærchef Signe Hvid-Nielsen fra styrelsen til landbrugsavisen. Hun påpeger, at svin skal destrueres på anlæg, der er indrettet og godkendt til formålet. ”Det handler om, at dyrene skal brændes ved tilstrækkeligt høje temperaturer. I den aktuelle sag var landmandens fyr ikke godkendt til destruktion af døde dyr”, påpegede veterinærchefen. Fødevarestyrelsen har derfor anket byrettens dom til landsretten.

Tager afstand

Agerbo Agro Aps har ikke taget imod redaktionens tilbud om at kommentere sagen. Den har vakt stor opsigt, og ikke alle svineproducenter klapper i hænderne over det kreative påfund. Hos landboforeningen LandboSyd har formand Henrik Jessen, der selv er svineproducent, taget skarpt afstand fra sagen. Han mener, det er helt unødvendigt at brænde svin af i et halmfyr, da der findes et glimrende system til afhentning og bortskaffelse af døde dyr, der sikrer mod smittefare. “Ved at aflevere de døde dyr til Daka, har vi også en klimamæssig gevinst ved, at de bliver omdannet til bl.a. biodiesel”, påpeger Henrik Jessen over for JydskeVestkysten.

Bannerfoto: Døde svin venter under “kadaverkappen” på afhentning. Foto: Holger Øster Mortensen

One Comment

  1. Holger Øster Mortensen

    Svineavleren fra Haderslev har netop vundet svinesagen ved Vestre Landsret. Selvom et halmfyr ikke er godkendt til afbrænding af kadavere, kan det muligvis blive almindelig praksis derude i svinelandet Danmark

Skriv en kommentar