Proprietær Flemming Fuglede Jørgensen, der formand for protestlandmændene i Bæredygtigt Landbrug, er en af de hårde landbrugslobbyister, der håner og truer landbrugets kunder, journalister, poltikere og embedsmænd i uhørt grad. Det er dumt, mener dagens debattør.

Det helt centrale for alle erhverv er, at kunden altid har ret.

Hvis der klages over et produkt, ja så har kunden som udgangspunkt ret. At det så senere kan viser sig, at kunden ikke har ret, er en anden sag, som skal håndteres på en god måde for begge parter.

Klaus Flemløse er cand. stat. og med en lang karrierer i danske virksomheder og offentlige institutioner.

Enhver virksomhed vil undgå at genere kunderne verbalt og i stedet for lytte til dem.

Hvis det viser sig, at kunden faktisk har ret i en klage, er der alle tiders mulighed for at rette produktet til. Det kan så føre til en øget salg, og dermed triller guldet ind i virksomheden i endnu større omfang end tidligere. Deraf overskriften ”Nutids kundeklager er fremtids guld”.

Skyder sig i foden

Der vil i en velfungerende virksomhed være et presseberedskab, der forsøger at være klar, hvis der er en dårlig omtale af virksomheden i medierne.  Jeg har selv deltaget i sådanne presseberedskaber.

Det er muligt, at dansk landbrug har et presseberedskab, men det anvendes efter min mening til, at landbruget skyder sig selv i foden igen og igen. De rammer virkelig plet.

Det er den lære, jeg har taget til mig i forbindelse med job i store erhvervsvirksomheder. Kunden er helt central.

Landbruget skyder sig selv i foden igen og igen, mener dagens debattør.

Hån og trusler

Man kan godt betragte Dansk Landbrug som en virksomhed. Derfor er det en alvorlig fejl Dansk Landbrug begår, når de altid håner universitetsforskere, Danmarks Naturfredningsforening, ornitologer, Økologisk Landbrug, biavlere, Miljøstyrelsen og lystfiskere samt Kjeld Hansen, Maria Reumert Gjerding og Ida Auken, som samlet set omtales som cafe-latte-segmentet eller spelt-segmentet.

Det er så grelt fat, at Bæredygtig Landbrug har truet embedsmænd i centraladministrationen og kommunerne med, at de skal ”stå til ansvar” for deres administration af lovgivningen.  Alle disse grupper er på den en eller anden måde kunder hos dansk landbrug. Og dem håner man.

Desuden beskyldes alle og enhver, der deltager i en landbrugsdiskussion, som værende uvidende – også undertegnede selv om jeg er opvokset på en gård, har arbejdet på tre godser, en mindre gård og været på landbrugsskole.

Hvor er de moderate landmænd?

Der er en håndfuld landbrugstrolde på nettet, som virkelig skader landbruget. Jeg vil ikke give navne. Der mangler i den grad forstandige landmænd, agronomer i debatten, men når man giver de dygtige agronomer i SEGES en mundkurv på, vil de aldrig kunne deltage.

Det er en meget følelsesbetonet kampagne, som både Landbrug & Fødevarer og Bæredygtig Landbrug konstant fører. Jeg kan se reaktionerne herpå i de forskellige dagblade, Ingeniøren og Information. Der er efter min mening tale om mange følelsesmæssige reaktioner på landbrugets følelsesmæssige angreb på alle andre.  Dette kan få alvorlige konsekvenser på sigt i forbindelse med ny lovgivning/støtte til landbruget.

Sådan ser en cafe latte ud, der er brygget på sojamælk! Foto: Wikiwand.

Krig mod alt og alle

Landbruget er i en alvorlig krise ikke så meget på grund af tørke og gældsætning, men på grund af den hadefulde krig, som de fører mod alle andre. For at opnå støtte fra befolkningen, skal der være et minimum af legitimitet tilstede. Det er der ikke.

Her er et par drilleargumenter:

Langt de fleste landmænd kan næppe selv udfærdige deres egne såplaner, gødningsplaner, sprøjteplaner eller regnskaber uden hjælp fra konsulenter, dvs. SEGES. Derfor kan man lidt provokerende hævde, at danske landmænd ikke har forstand på landbrug!

En del af godsejerne tilhører selv cafe-latte-segmentet, da godsejerne ikke selv på bor på godserne, men har lejligheder i København, Paris eller andre større byer. Her kan de leve et sorgløst cafe-latte-liv. Så pas på med at bruge øgenavne. Det kan ramme dig selv!

Jeg selv tilhører ikke cafe-latte-segment efter egen vurdering, da jeg er fanatisk the-drikker – helst økologisk Assam Rembeng TGFOP!

Comments are closed.