Hvorfor bæredygtighed og bæredygtig ledelse?

Steenhildebrandt.dk-top_slider_1

Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor i organisations- og ledelsesteori på Aarhus Universitet. Han har skrevet og bidraget til flere hundrede bøger om organisation og ledelse og er en ivrig debattør om emner inden for ledelse, organisations- og samfundsforhold. Læs mere om Steen på www.steenhildebrandt.dk

Kloden er det største og mest fantastiske, vi mennesker har og har adgang til, men vi er helt eller delvist i færd med at udslette livet på kloden. Der er et alarmerende behov for et systemisk syn på liv, et andet syn på klodens situation og udvikling, et andet syn på økonomi, ledelse og politik. Et andet syn på, hvad der har værdi. Det skriver professor Steen Hildebrandt i et debatindlæg på Mandagmorgen 13. juni 2015.

”Naturen
er som en partner, vi kan miste, og som
vi derfor skal omgås med
forsigtighed.”
Peter Kemp, teolog og filosof

Inden for ledelsesområdet fremkommer der bestandig nye ord og temaer. Kvalitet, lean, benchmark, best practice, new public management, blue ocean-strategi – og gennem årene mange andre ord. Vi er vænnet til, at nye begreber kommer og går. Vi taler undertiden også om buzzword. Nu er der kommet et nyt ord: Bæredygtighed.

Nogle tager det nye til sig og er interesserede – måske ligefrem begejstrede. Andre spørger: Hvornår går det over? Hvad bliver det næste? Det er helt sikkert, at der kommer flere nye ord. Men det er også helt sikkert, at grundindholdet i bæredygtighed forbliver vigtigt og relevant i mange år, ja, for altid.

Hvorfor?

HvalfangstGP

Bæredygtighed er ikke noget medfødt – heller ikke ombord på japanske hvalfangstskibe. Foto: Greenpeace.

Fordi bæredygtighed handler om klodens udvikling på langt sigt. Bæredygtighed er som begreb og udfordring noget, vi skal vænne os til. Og det har vi ikke gjort endnu. Vi er ikke opdraget og uddannet til bæredygtighed. Det er ganske enkelt nyt for os.

Det handler om, at vi skal passe på kloden. Bæredygtighed fremkommer i disse årtier som en vigtig udfordring, fordi vi lever på en klode, der er blevet udviklet over milliarder af år til at være en ubeskrivelig smuk og ufattelig perfekt helhed, men det hele er ikke længere en selvfølge.

Klodens indretning og funktionsmåde – have, skove, planter, dyr og mennesker – i ét stort sammenhængende økosystem er en fantastisk konstruktion. Kloden er det største og mest fantastiske, vi mennesker har og har adgang til, og vi er vant til at tage det hele for givet. (forts.)

Læs hele indlægget her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.