”Hav-dambrug” skal på land ved Grenå for at skåne havmiljøet

Sådan ser et “havbrug” ud, når man bygger det på land. Her har man fuld kontrol med alle former for forurening.

For at skåne havmiljøet skal der anlægges ”hav-dambrug” på land ved Grenå. Til de lukkede dambrug på land skal der pumpes saltvand ind fra Kattegat. Inden det ledes ud i havet igen, bliver det renset for kvælstof, fosfor og andre affaldsstoffer, oplyser manden bag, direktør Jens Petri Petersen, Randers, til www.gylle.dk. Han er en af de store spillere i landbaserede saltvandsbrug på land,  nemlig Sustainable Seefod Invest ApS, (SSI) i Randers.

Jens Petri Petersen.

Jens Petri Petersen driver i forvejen flere dambrugsprojekter i Jylland. Således Danish Salmon med et lukket saltvandsdambrug i Hirtshals og Sashimi Royal A/S i Hanstholm  med en af Europas første indendørs fiskefarme. Selskabet har gang i et lignende projekt – som det planlagte i Grenå – i Thorsminde på den jyske vestkyst. Det er et år længere fremme end i Grenå.

Ejer 350 vindmøller

Jens Petri Petersen er dog nok mest kendt som ejer af 350 vindmøller rundt omkring i Danmark via firmaet Wind Estate A/S i Randers.

– Hvis man skal investere, skal man gøre en forskel, siger han. Selv om han ser en mulig forretning i fiskeindustrien, er ambitionen om at mindske miljøpåvirkningen ved fiskeproduktionen en helt afgørende faktor for hans indtog i branchen. Ligesom med grøn energi fra vindmøllerne.

Ved dambrugsdrift på land kan man opnå fuld kontrol med alle former for forurening.

Har reserveret grund på 47.000 kvm

Sustainable Seafood ApS har allerede reserveret en 47.000 kvadratmeter stor industrigrund ved Stenmarksvej i det nordlige Grenå. Norddjurs Kommune har startet processen med lokalplanlægningen. Den skulle være klar i september. Hvis alt ellers forløber planmæssigt, skulle saltvandsdambruget kunne være klar i begyndelsen af 2021, siger borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune.

Mindst 60 arbejdspladser

Direktør Jens Petri Petersen oplyser, at det endnu ikke er besluttet, hvilken slags fisk, der skal opdrættes i Grenå. Det kommer an på priser og meget andet om tre år. Grunden på de 47.000 kvadratmeter giver plads til 4 moduler af dambrug. Et modul, som man starter med, vil beskæftige 10-12 ansatte. Med fire moduler vil der blive tale om 30 arbejdspladser. Dertil kommer mindst lige så mange i følgeindustrien. Det første anlæg vil koste 100 mill. kr. Bygges der yderligere tre moduler, bliver prisen 300-400 mill. kr.

Vil ikke have havdambrug ved Djursland

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

Borgmester Jan Petersen siger, at Norddjurs Kommune hele tiden har talt for lukkede  dambrug på land i skarp modsætning til havbrug ved Djurslands kyster, som kommunen ligesom naboen Syddjurs og en række landspolitikere og organisationer har protesteret imod.

Så dette projekt passer meget fint ind i vores strategi. Også, fordi Djursland historisk set har været et område med fødevareproduktion – også fisk.

Billederne er fra Jens Petri Petersens nuværende lukkede dambrug i Hanstholm: Sashimi Royal A/S.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.