Vattenfall har besluttet at stoppe den underskudsgivende produktion på Køge Biopillefabrik, når de indgåede halmkontrakter udløber i marts.

Formanden for Danske Halmleverandører Hans Stougaard kræver, at staten sikrer halmleverandørernes afsætning, da Vattenfall har været en af Sjællands store aftagere af halm, som har sikret mange planteavlere en god ekstrafortjeneste.

Vattenfall har gennem længere tid prøvet at finde en virksomhed, der ville overtage Køge Biopillefabrik, fordi man aldrig selv har kunne få økonomi i produktionen, men det er ikke lykkedes.

Halmleverandørernes talsmand Hans Stougaard er meget skuffet over lukningen. Til Landbrugsavisen.dk udtaler han: “Nationalt set ville det være en god forretning at bruge mere dansk halm frem for at importere træpiller fra den anden side af jordkloden.”

Underforstået – staten bør gå ind i sagen.

Spørgsmålet er, om det ville være nogen god ide? Halmpiller er en god forretning, påstår halmleverandørernes talsmand, men for hvem? Skatteyderne eller halmleverandørerne? Og hvad med miljøet?

Når fabrikken lukker må flere halmleverandører mindske produktionen, påstår Hans Staugaard, og det kommer til at koste jobs på bedrifterne, hos maskinstationerne, blandt chauffører, håndværkere og på værkerne. “Det bliver ikke sjovt for os at fyre vores medarbejdere,” siger Hans Stougaard, der mener, at regeringen også af den grund bør sikre forbruget af halm.

Stougaard fordrejer de faktiske forhold. Halm er ikke en selvstændig afgrøde, men et restprodukt ved kornavl. Det er altså ikke en produktion, man kan skrue op eller ned for.

Så hvad forestiller manden sig? At staten skal give yderligere tilskud til halmleverandørerne eller påbyde tvungen brug af halm i elproduktionen?

Bioenergi er i forvejen ekstremt subsidieret, hvilket på almindelig dansk betyder en enormt dårlig forretning for alle andre end halmleverandørerne.

Samtidig betyder bortsalget af halm fra år til år, at markjorden tømmes for kulstof, hvilket på længere sigt ødelægger jordens frugtbarhed. Halmleverandørerne saver særdeles hårdt i den grønne gren, de hidtil har siddet på.

I virkeligheden er der masser af gode grunde til at klappe i hænderne over lukningen af fabrikken i Køge.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.