Kjeld Johannesen215
Kjeld Johannesen, 60 år. Foto: www.gudmann.com

En af de helt store jobslugere i dansk erhvervsliv fylder 60 år i dag. Det er direktøren for den andelsejede slagterigigant Danish Crown, Kjeld Johannesen, også kendt blandt venner som Kjeld-Gris.

Ud over sin 60-års fødselsdag kan han også fejre 25 års jubilæum som administrerende direktør i slagteribranchen. I løbet af de 25 år har Kjeld været en travl foregangsmand i kampen for nedlæggelse af arbejdspladser i Danmark.

Alene i løbet af de seneste ni år er det lykkedes Kjeld Johannesen at lukke en stribe lokale slagterier og  fyre 7000 slagteriarbejdere i Danmark. Det svarer til en nedgang på 30 procent i antallet af jobs i branchen. I samme periode har hans dispositioner også været en væsentlig årsag til eksporten af op mod ni mio. grise årligt til udlandet. I 2013 forventes det, at op mod hver 3. danskfødte gris sendes ud af landet til slagtning.

Det er de villige polske kolonnearbejdere, der har fristet Kjeld Johannesen og gjort ham til en troløs partner for danske slagteriarbejdere. Polakkerne er billige i drift, og de brokker sig ikke.

Trods grove beskyldninger mod Danish Crown om misbrug af polakkerne, se f.eks. www.information.dk/102625, har Johannesen ikke rokket sig en tøddel.

Da kritikken var på sit højeste i 2006, så Johannesen sig nødsaget til at afbryde samarbejdet med jobagenten Ingolf Röschmann, da han blev idømt et års betinget fængsel og fik en bøde på tre millioner kroner for blandt andet at have forsynet Danish Crowns slagteri i Oldenburg med illegale rumænske arbejdere. Ingolf Röschmann blev desuden sat i forbindelse med omfattende kriminalitet, blandt andet bordeldrift, brandstiftelse, import af illegal arbejdskraft og forfalskning af pas.

I al stilhed genoptog Johannesen imidlertid samarbejdet med Röschmann i 2012. Danish Crown får atter sine østarbejdere til slagteriet i Tyskland gennem den omstridte kolonnefører. Sagen har været beskrevet i Politiken, se www.politiken.dk/erhverv/ECE1762395/slagterigigant-koeber-oestarbejdere-af-doemt-jobagent/

Trods sine kontroversielle dispositioner møder Johannesen kun sjældent kritik internt i den andelsejede slagterigigant. Ifølge ham selv er forklaringen denne:

“Tre ting giver en bedre stemning. Et godt økonomisk resultat for landmændene, et fornuftigt resultat i deres selskab og positive udsigter for det kommende år”. Eller sagt på almindeligt menneskesprog: penge, penge og penge.

Tillykke med de 60 år og de 25 år i svineindustriens tjeneste.

Comments are closed.