Men godsejer Lars Hvidtfeldt sejler under falsk flag

I et interview (Pol. 27.5) om superukrudt, der ikke reagerer på sprøjtegifte, kræver godsejer Lars Hvidtfeldt på vegne af den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer, at Danmark godkender flere af de skrappere sprøjtegifte, der kan true grundvandet. Hvidtfeldt er næstformand i Landbrug & Fødevarer, men han er også betalt lobbyist for den kemiske industri.

lars_hvidtfeldt_cheminova
Lars Hvidtfeldt som bestyrelsesmedlem hos Cheminova.

Hvidtfeldt hævder, at den danske landmænd har behov for skrappere sprøjtegifte, hvis han skal kunne sprøjte sig ud af problemerne med resistent ukrudt. Han afviser, at det er ensidig dyrkning af vinterafgrøder som vinterhvede år efter år med de samme sprøjtegifte, der skaber resistensproblemerne. Den fagligt korrekte løsning med konsekvent sædskifte og vekslende med forårsafgrøder afviser Hvidtfeldt blankt.

Godsejeren mener heller ikke, at agroproducenterne har et ansvar for at veksle mellem de billigste og de lidt dyrere sprøjtegifte for at modvirke resistens. “Når du er økonomisk presset, og du kan vælge mellem et middel til 100 kroner og et til 200 kroner per hektar, prøver du nok at bruge det billige middel bare et år mere, for at banken kan få afdrag på lånet og børnene kan blive konfirmeret – sådan tænker vi jo alle sammen”, påstår godsejeren.

Imidlertid sejler Hvidtfeldt under falsk flag. Han undlader at gøre avisen opmærksom på, at han er betalt lobbyist for kemikoncernen Auriga Industries A/S, det tidligere Cheminova. Auriga Industries producerer netop langtidsvirkende sprøjtegifte, som ikke er tilladt i Danmark, og Hvidtfeldt sidder i bestyrelsen.

Efter enhver hæderlig standard er godsejer Hvidtfeldt dybt inhabil, når det gælder enhver faglig diskussion af sprøjtegiftenes nødvendighed. Det burde avisen have fortalt sine læsere – eller endnu bedre: Man burde undlade at bringe den slags reklameindslag fra den kemiske industri.

Mange “ben” at gå på

LarsHvidfeldt
Lars Hvidtfeldt er en efterspurgt lobbyist og bestyrelsesmedlem i mange sammenhænge.

Lars Hvidtfeldt har et utal af “ben” ved siden af posten som vellønnet viceformand for Landbrug & Fødevarer, bl.a. i følgende bestyrelser: formand for Lollands Falsters Folketidende, formand for Realdanias Landbrugsforum, næstformand for Grønt Center, bestyrelsesmedlem i Videncentret for Landbrug, bestyrelsesmedlem hos Rotationen A/S, bestyrelsesmedlem hos Malmö Tidningstryck AB, bestyrelsesmedlem hos Auriga Industries A/S, bestyrelsesmedlem hos Hold Danmark Rent, medlem af Vildtforvaltningsrådet, medlem af Skovrådet, medlem af Realdanias Repræsentantskab samt medlem af Vækstforum Sjælland, Region Sjælland.