Danmark er det land med flest mobilmaster pr. indbygger målt i mikroWatt pr. m2 . Den er helt galt i storbyerne. (mastedatabasen.dk).   Også radarer, militære kommunikationssystemer  o.lign påvirker insekterne – og os. Foto: Adrian Lombardo

Økosystemerne er meget truede nu. Vi kan alle se, at antallet af insekter og fugle falder dramatisk. Og vi ved, at der skal ske noget radikalt for at undgå en økologisk katastrofe. Men vi ser det forkerte sted hen. Selv hvis alle danske landbrug var biodynamiske, ville der være insektdød, med hvad deraf følger for andre arter, naturen og os selv.

Jan Hillers.

Det skriver journalist Jan Hillers, den 9. april 2019 for gylle.dk.

Alligevel er der kun fokus på landbrugets synder, og dem er der mange af, men det er på tide at rette opmærksomheden mod den kraft, der er skyld i, at insektdøden de senere år er nærmest eksploderet.

NGO’er, fagfolk og  journalister fokuserer så godt som alle uden undtagelse på landbruget. Hvis de overhovedet tager det op.

Men i årtier har der været advarsler om, at den radiofrekvente elektromagnetiske stråling skader insekter. Et 47-siders hæfte fra 2007 af Ulrich Warnke med titlen Bees, Birds and Mankind  – destroying Nature by ”Electrosmog” (1) er stadig deprimerende relevant. Og tilsyneladende ret så ukendt i Danmark.

Er forklaringen på den globale bidød i virkeligheden “elektrosmog”?

75 procent er døde

Det gibbede i mange, hvis de læste artikler om det tyske studie, der midt i 2017 konkluderede, at insektmassen var faldet 75-82 pct på 27 år. (2 -selve studiet, 3 -artikel med interviews). Men mange overså, at forfatterne ikke mente, de kunne finde en forklaring på denne drastiske nedgang kun ved se på landbrug og klima. De havde målt i 63 naturbeskyttede områder. Alligevel blev kun økologer og biologer interviewet i danske medier, og de søgte kun forklaringer hos landbruget.

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs.

Dr.dk vejrede noget rigtigt, da informationen blev bragt med overskriften ”Underlig massedød”, men intet om, at det ikke kunne være landbruget skyld – måske for at kunne interviewe biolog Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet, som efter diverse gisninger i landbrugsretningen indrømmede:
 – Vi mangler den rygende pistol.

Og det er, fordi også han ser det forkerte sted hen.

Mobilmasten

En kollega i Norge, klima- og miljøchef i Bodø Kommune, Jan Wasmuth, er kommet på andre tanker og siger i et brev til norske Einar Flydal, at han nu tror, det er el-strålerne, som kan forklare det meste af insektdøden (4 -sidste halvdel).  Det skyldes mest en observation fra Junkerdalen Nationalpark, hvor han har et lille observatorium og en hytte.

Danmark har valgt at lægge sig op af ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, hvis anbefalinger stammer fra en tid, hvor man ikke havde forskningsmæssigt overblik over ikke-termiske virkninger. Deres grænseværdi er altså kun for at undgå opvarmning. Nu er biologer kommet på banen med deres forskning og erfaringer, og derfor er listen udvidet med langt mere seriøse grænseværdier, som tager højde for de biologiske effekter, der opstår ved udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske signaler.

Mængden af insekter har ændret sig radikalt, og det er et område, som kun er lidt påvirket af ændringer i landbrug, kemikaliebrug og klima.  For nogle år tilbage måtte han, og andre med hytte der, nogen gange vende hjem, fordi mygge- og klægplagen var uudholdelig. I sommer så han fire myg og en klæg (bremse). Eneste nye er en opsætning af en 4G-mobilmast!

Insektdøden og det drastiske fald i fuglebestanden skyldes altså især, hvad der populært kaldes mikrobølgestrålerne fra mobilmaster og wifi, men også fra radarer og militære kommunikationsinstallationer. De fleste fjernaflæste el-målere skader på samme måde. Og nu er den ekstreme 5 G på vej. Vil vi have 5G eller insekter, spørger Einar Flydal (5). Også danske NGO’er har forsøgt at bremse 5G (6). Foreløbig uden held. 250 internationale forskere advarer ligeledes kraftigt.

Helt tilbage i 2011 vedtog Europarådet en kraftig henstilling om at indføre forsigtighedsprincippet og advarede mod at udbrede f.eks. mobilmaster, før de potentielle skadevirkninger kunne afvises. Derfor skulle grænseværdierne også være ”så lave som rimeligt opnåeligt”. Dengang var 3G så småt begyndt. Europarådet taler også om elektromagnetiske felter fra lavfrekvent stråling(alm.el ) og højspændingsledninger. I udtalelsen nævnes udtrykkeligt risikoen for insekter.

Det kan føre til ekstremt store menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis tidligere advarsler ignoreres og man undlader at handle, står der i den meget læseværdige, men også skræmmende udtalelse – i dansk oversættelse. (7).

Aktuelt blokerer Bruxelles for udbredelsen af 5G, fordi det overskrider byens gældende grænseværdi. 

Der er måske lidt håb at hente i, at EU-Kommissionens komite for nye sundheds- og miljøtrusler, SCHEER, december 2018 omsider fik sat den elektromagnetiske strålings påvirkning af omgivelserne på listen (7 – pkt 4.4.) og gav den højeste prioritet for en risikoafklaring. Men går det, som det plejer, klarer den dominerende og styrtende rige involverede industri frisag. På bekostning af insekterne. Og fuglene. Træer og planter. Og dit og mit helbred.

Jeg vil opfordre miljøforkæmpere, klimakrigere og relevante NGO’er til at fokusere indsatsen her. Kald det et nødvendigt paradigmeskifte.
Dette gælder naturligvis også for de mange prægtige unge, der er gået i aktion for at sikre en fremtid for sig selv og sine børn
.

Kilder der er henvist til i artiklen

1. http://competence-initiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/ki_beesbirdsandmankind_screen.pdf

2. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

3. https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone

4. https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/03/EFlydal-20190329-Insektene-igjen-og-jokerne-i-Junkerdalen.pdf

5. https://einarflydal.com/2019/03/01/30286/

6. https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/verdenstoppen-af-forskning-advarer-stop-salget-af-5g-licenser

7. http://www.ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf

8.https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf




Grænseværdierne er mindst 90 gange højere i Danmark, Norge og Tyskland end i flere andre europæiske lande. Og de er også alt for høje i forhold til flere anbefalinger.

Gældende grænseværdier

ICNIRP (1998) 9.000.000
Danmark, UK, SE, DE, NO, E, SF, F, etc. 9.000.000
Belgien (ex. Vallonien) 1.115.000
Italien (alle frekvenser samlet) 100.000
Rusland, Kina 100.000
Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg 95.000
Belgien, Vallonien 24.000
Wien 10.000
Italien (enkelt frekvens) 1.000
Byen Salzburg (alle frekvenser samlet) 1.000
Salzburg, udendørs 10
Salzburg, indendørs 1

Kilde: Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Nedenstående grænseværdier er et udpluk af anbefalinger fra forskellige organisationer.

10.000.000 µW/m2 – FCC (USA) OET-65.
9.000.000 µW/m2 – ICNIRP 1998 : WHO, Danmark m.fl.
100.000 µW/m2 – Rusland og Italien.
1.000 µW/m2 – Bioinitiative Rapport, 2007.
1.000 µW/m2 – Europarådets Resolution 1815, 2011 (Peak 0,6 V/m).
170 µW/m2 – Seletun Statement, 2010.
100 µW/m2 – Europarådets Resolution 1815, dok. 12608, 2011 (Peak 0,2 V/m).
10 µW/m2 – Salzburg udendørs, 2002.
10 µW/m2 – Kalle Hellberg, Maxicom AB, 2003.
3 µW/m2 – Bioinitiative Rapport, revideret 2012.
1 µW/m2 – Salzburg indendørs, 2002.
1 µW/m2 – Kalle Hellberg, Maxicom AB, revideret 2004.
1 µW/m2 – EHS Foreningen, opholdsrum, 2011 (Peak 0,02 V/m).
1 µW/m2 – Burgerforum BRD, opholdsrum, 1999.
0.1 µW/m2 – Stråling fra solen under store solstorme.
0,01 µW/m2 – Burgerforum BRD, soverum, 1999.
0,000002 µW/m2 – NB. Mobiltelefoner kan fungere ned til dette niveau, PowerWatch.
0.000001-0.00000000001 µW/m2 – Naturlig baggrundsstråling, Karolinska 1997


Kilde: EHS-Foreningen





Visited 26 times, 21 visit(s) today

Kommentarer

 1. Det burde være forholdsvis simpelt at replicere det norske eksempel, hvor en sendenet stilles på i et tidligere ubestrålet område.

  Ganske vist ikke i Danmark, hvor vi jo stort set har “fuld dækning” over alt, men jeg tænker, at der vel endnu findes mastefri områder på nogle Nordatlantiske øer, og i øde egne af Grønland, Sibirien og Canada.

  Gad vide, om ikke er sådant projekt kan crowdfundes?

 2. Torben Aagesen

  Ø-I fortsættelse af din særdeles interessante indlæg den 13. april i år, vil jeg gerne gøre opmærksom på denne artikel
  http://videnskab.dk/naturvidenskab/christiansborg-konference-skaber-fornyet-frygt-kollapser-oekosystemer-naar-5g?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=360f684552-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_03_09_03&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-360f684552-239620421
  som er braqgt i forbindelse med den planlagte konference på Christiansborg i weekenden. Jeg beklager den sene henvendelse men jeg har selv kun lige læst artiklen,
  og jeg frygter at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til insekterne, med de udtalelser der bringes på videnskab.dk.
  Med venlig hilsen
  Torben Aagesen

Skriv en kommentar