Jægerne dukker nakken

ATV_jagt

Jagt fra motordrevet køretøj er en af de mange ulovligheder, som Mandø-jægerne skal stå til ansvar for.

Den ulovlige jagt på Mandø deler vandene blandt de danske jægere. Aktivistgruppen Green Team, hvis leder antages at være jagtskribenten Jens Ulrich Høgh, diskuterer indædt, om ikke man bare skal ignorere debatten og gemme hovedet i busken – og det ser ud til, at strudsetaktikken har vundet.

Green Team er en aggressiv gruppe af danske jægere, som hver især holder øje med medierne, så man i fællesskab kan reagere, når omtalen af jagtforhold skønnes at være urimelig og negativ.

Hos Danmarks Jægerforbund har formanden Claus Lind Christensen fået en direkte opfordring fra gylle.dk til at kommentere politisagen mod øens tre jægere. Her er hans svar:

ClausLindChristensen

Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund.

“Regulering er et værktøj i forhold til de udfordringer som bramgæs giver, og det skal ses i relation til de rigide regler der er i forhold til EF fuglebeskyttelsesdirektivet. Her ønsker Danmarks Jægerforbund naturligvis ønsker jagttid som det primære værktøj, da bramgåsen er en art der på det nærmeste er i eksplosiv vækst.

Antallet af reguleringstilladelser, sker ud fra de af ministerens nedsatte regler og administreres af Naturstyrelsen og her har jeg tillid til at dette sker korrekt. I sagen på Mandø, der har vi konstateret at der har været forhold, hvor gældende lovgivning brydes, og derfor har vi også tidligt været i kontakt med Naturstyrelsen og lokale jægere. Her har Naturstyrelsen, valgt at forholde sig til denne sag ved at indgive en politianmeldelse, og her afventer vi rettens afgørelse i denne sag.

20160501_mandø_ole4_døde

Anvendelsen af skudte gæs som lokkefugle er også i modstrid med reguleringstilladelserne, og angiveligt har der været ikke-aflivede fugle i mellem, som dermed udgør en overtrædelse af lov om dyrebeskyttelse.

Vi er opmærksomme på at der forventelig er nogle, som ikke har levet op til de af de vilkår som følger med den reguleringstilladelse som Naturstyrelsen udsteder. Derfor har vi aftalt med Naturstyrelsen, at vi bidrager til at øge viden på dette område via information om dette område. Her skal jeg også bemærke, at det er den enkelte lodsejer der har forpligtigelsen til at sikre, at dem der udfører reguleringen har kendskab til de gældende vilkår.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.