Madspild for milliarder af kroner

affald-madMadspildet i Danmark løber op i 716.942 tons om året. Det meste mad bliver spildt hjemme i husholdningerne, men også landmænd, industri og butikkerne smider mere mad ud, end de behøver. Det skriver Forbrugerrådet/Tænk 7. august 2015.

Madspild findes hos forbrugerne og i industrien
Madspild er mange ting. Det er både yoghurtresterne i bunden af kartonen og tusindvis af liter mælk, som detailhandlen kører til destruktion. Det er dyr, der bliver kasseret på slagterierne, og salathoveder, som bondemanden pløjer ned, fordi de er for små til, at det kan betale sig at sælge dem.

Landbrugets madspild
14 procent af det årlige madspild stammer fra landbruget i følge en rapport fra Landbrug og Fødevarer. Det svarer til 100.000 tons.

Årsager: Agroproducenterne overproducerer, fordi de risikerer at miste kontrakter, hvis de ikke kan levere de aftalte varer på grund af for eksempel dårlig høstudbytte. Omvendt kan det bedre betale sig at pløje afgrøderne ned og smide dem ud, hvis priserne på frugt eller grønt er meget lave, eller hvis afgrøderne er for små.

Fødevareindustriens madspild
Fødevareindustrien står for 19 procent af det årlige danske madspild. Det svarer til 133.000 tons.

Årsager: Færdigretter er en stor del af årsagen. Når maden forarbejdes, går en stor del til spilde. Gennem emballering og datomærkning spiller fødevareindustrien desuden en væsentlig rolle i forhold til madspild i butikker og hos forbrugere.

Detailhandlens madspild
23 procent af det totale madspild i Danmark kommer fra butikkerne. Det svarer til 163.000 tons. Det betyder, at efter husholdningerne, er detailhandlen den anden største synder, når det kommer til madspild. Frugt, grønt, brød og andre produkter med kort holdbarhed er de primære kilder til madspild i detailhandlen.

Årsager: Som forbrugere har vi en forventning om, at hylderne i supermarkedet altid er fyldt, så vi ikke går forgæves. Det betyder en overproduktion af for for eksempel frisk brød. I nogle tilfælde kan det være dyrere for butikkerne at mindske madspildet end at betale for det det tab, madspildet udgør.

Madspildsfraktioner

Fordeling af madaffaldsfraktioner for samtlige husstande i Danmark. Kilde: Miljøstyrelsen (Petersen og Domela 2003).

Forbrugernes madspild
36 procent af madspildet stammer fra husholdningerne. Det svarer til 260.942 tons om året – eller 47 kilo pr. dansker. En gennemsnitlig familie med 2 voksne og 2 børn smider mad ud for 7.200 kr om året.

Årsager: Frisk frugt, grønt og måltidsrester er det, der fylder mest i vores madspildsbudget. En undersøgelse fra FDB viser, at vi især smider mad ud, fordi vi køber for meget, ikke kan lukke emballagen ordentligt efter åbning og er usikre på, hvor lang tid maden kan holde sig. Derudover smider vi tilberedt mad ud, fordi vi ikke kan spise op og resterne er for små til at gemme. Men vi spilder også mad uden at tænke på det som madspild – for eksempel når vi smider den sidste yoghurtrest i bunden af kartonen og fedtkanten på bøffen ud.

(forts.)

Læs hele artiklen her og få også et bud på løsningerne på madspildet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.