Bjergsalamander med den ensfarvede orange bug – undertiden med få små prikker -, der adskiller arten fra de to andre danske salamandre. Foto: Henrik Bringsøe.

Henrik Bringsøe, Køge, skriver den 16. oktober 2018 med overskriften: Bjergsalamander indført til Bernstorffsparken i det nordlige København. Der er tale om et resume af en videnskabelig artikel om emnet.

En hidtil ukendt population af Bjergsalamander, Ichthyosaura alpestris, blev konstateret i Bernstorffsparken, Gentofte, i august 2017. I alt 14 eller 15 individer (voksne som ungdyr) blev fundet blev fundet under dødt træ på skovbunden i august, oktober og november.

Bernstorffsparken eller Bernstorff Slotshave er en bypark på 61 hektar, hvoraf mindre end halvdelen udgøres af løvskov. Der er ét vandhul uden fisk, og de fleste salamandre blev fundet nær dette vandhul. Der findes sandsynligvis yderligere et vandhul med i det mindste nogen ynglesucces længere mod syd, fordi unger er blevet registreret dernede.

Risikoen for at denne salamander formår at sprede sig til Jægersborg Dyrehave mod nord vurderes. Bernstorffsparken er omkranset af stærkt trafikerede veje. På den baggrund er det tvivlsomt, om Bjergsalamander vil være i stand til at krydse vejene selv i regnfulde nætter. Men mod syd kan det tænkes, at den kan kolonisere havedamme, hvis sådanne skulle eksistere dér, skønt de pågældende haver formentlig vil være isoleret af stærkt trafikerede veje længere mod syd.

Forfatteren Henrik Bringsøe.

Det er sikkert, at Bjergsalamander er blevet indslæbt ulovligt til den nye lokalitet i Gentofte. I 1987 eller 1988 fortalte en lokal amatørherpetolog forfatteren, at han netop havde indsamlet og hjembragt nogle bjergsalamandre uautoriseret fra Harzen i Tyskland og dernæst havde udsat dem i Gentofte to kilometer fra Bernstorffsparken. Nu lader populationen til at være veletableret. Den stammer sandsynligvis fra Harzen.

Forfatteren finder det uheldigt, at Bjergsalamander er blevet introduceret til Sjælland, skønt den sandsynligvis ikke vil udrette skade på den naturlige fauna og flora. Sådanne flytninger kan bidrage til at forplumre autenticiteten i naturen. De nærmeste naturlige populationer findes i Sønderjylland.

Voksen hun af Bjergsalamander. Den mangler en stærkt farvet rygstribe, som kun forekommer ved unge dyr. Foto: Henrik Bringsøe.

Et andet og helt nyt tilfælde af flytning af Bjergsalamander i Danmark (inden for den naturlige sønderjyske udbredelse) omtales og kritiseres også. Forfatteren anfører, at adskillige flytninger af dyrearter, godkendt af de danske myndigheder, kan have ført til en generel misforståelse i offentligheden om, at flytning af dyr gavner fauna og biodiversitet.

Udover de to tilfælde nævnt i denne artikel har succesrig flytning af Bjergsalamander i Danmark sandsynligvis ikke fundet sted. De danske myndigheder opfordres til at være mere tilbageholdende med at godkende translokation eller flytning af dyr og planter.

Læs den videnskabelige artikel her.

Visited 24 times, 10 visit(s) today

Comments are closed.