Kan det forsvares at flytte bjergsalamandre?

Bjergsalamander med den ensfarvede orange bug – undertiden med få små prikker -, der adskiller arten fra de to andre danske salamandre. Foto: Henrik Bringsøe.

Henrik Bringsøe, Køge, skriver den 16. oktober 2018 med overskriften: Bjergsalamander indført til Bernstorffsparken i det nordlige København. Der er tale om et resume af en videnskabelig artikel om emnet.

En hidtil ukendt population af Bjergsalamander, Ichthyosaura alpestris, blev konstateret i Bernstorffsparken, Gentofte, i august 2017. I alt 14 eller 15 individer (voksne som ungdyr) blev fundet blev fundet under dødt træ på skovbunden i august, oktober og november.

Bernstorffsparken eller Bernstorff Slotshave er en bypark på 61 hektar, hvoraf mindre end halvdelen udgøres af løvskov. Der er ét vandhul uden fisk, og de fleste salamandre blev fundet nær dette vandhul. Der findes sandsynligvis yderligere et vandhul med i det mindste nogen ynglesucces længere mod syd, fordi unger er blevet registreret dernede.

Risikoen for at denne salamander formår at sprede sig til Jægersborg Dyrehave mod nord vurderes. Bernstorffsparken er omkranset af stærkt trafikerede veje. På den baggrund er det tvivlsomt, om Bjergsalamander vil være i stand til at krydse vejene selv i regnfulde nætter. Men mod syd kan det tænkes, at den kan kolonisere havedamme, hvis sådanne skulle eksistere dér, skønt de pågældende haver formentlig vil være isoleret af stærkt trafikerede veje længere mod syd.

Forfatteren Henrik Bringsøe.

Det er sikkert, at Bjergsalamander er blevet indslæbt ulovligt til den nye lokalitet i Gentofte. I 1987 eller 1988 fortalte en lokal amatørherpetolog forfatteren, at han netop havde indsamlet og hjembragt nogle bjergsalamandre uautoriseret fra Harzen i Tyskland og dernæst havde udsat dem i Gentofte to kilometer fra Bernstorffsparken. Nu lader populationen til at være veletableret. Den stammer sandsynligvis fra Harzen.

Forfatteren finder det uheldigt, at Bjergsalamander er blevet introduceret til Sjælland, skønt den sandsynligvis ikke vil udrette skade på den naturlige fauna og flora. Sådanne flytninger kan bidrage til at forplumre autenticiteten i naturen. De nærmeste naturlige populationer findes i Sønderjylland.

Voksen hun af Bjergsalamander. Den mangler en stærkt farvet rygstribe, som kun forekommer ved unge dyr. Foto: Henrik Bringsøe.

Et andet og helt nyt tilfælde af flytning af Bjergsalamander i Danmark (inden for den naturlige sønderjyske udbredelse) omtales og kritiseres også. Forfatteren anfører, at adskillige flytninger af dyrearter, godkendt af de danske myndigheder, kan have ført til en generel misforståelse i offentligheden om, at flytning af dyr gavner fauna og biodiversitet.

Udover de to tilfælde nævnt i denne artikel har succesrig flytning af Bjergsalamander i Danmark sandsynligvis ikke fundet sted. De danske myndigheder opfordres til at være mere tilbageholdende med at godkende translokation eller flytning af dyr og planter.

Læs den videnskabelige artikel her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.