Kom til demonstration under fødevaretopmøde: Landmænd, civil- og lokalsamfund siger nej til industriel svineproduktion

Protesterne mod industrialiseringen af det europæiske landbrug har længe været højlydte i Tyskland, men er nu også nået til Danmark. Billedet er fra den årlige demo i Berlin i januar i år.

Torsdag den 30. august har Miljøforeningen Tuse Næs og NOAH Friends of the Earth Denmark taget initiativ til demonstrationen ”Vi vil have færre svin i Danmark”. Demonstrationen er støttet af 10 andre organisationer, heriblandt landmændene i Frie Bønder – Levende Land.

Demonstration begynder på Thorvaldsens Plads kl. 14 og går til Miljø- og Fødevareministeriet på Slotsholmsgade. Den foregår, mens Danmark er vært for fødevaretopmødet ”Better Food for More People”.

Overalt vender lokalbefolkninger sig mod de katastrofale følger for sundhed, miljø og natur som den industrielle svineproduktion medfører. På Tuse Næs vil en ny udvidelse medføre 4 til 11 gange højere udledning af lugt, ammoniak og kvælstof, hvilket bl.a. vil være til skade for den nærliggende Natura 2000-fredning Udby Vig. Belastningen med tung trafik på de små veje øges tilsvarende, og ligeså med risikoen for luftbåren svine-MRSA.

”Den politiske dagsorden og lovgivning levner hverken kommuner eller ganske almindelige mennesker mulighed for at påvirke størrelsen eller placeringen af de store svineindustrier. Vi ved at mange lokalsamfund kæmper med de samme problemer som Tuse Næs, og vi har behov for at stå sammen og råbe politikerne op i kampen for vores miljø”, udtaler Peter Jacobsen fra Miljøforeningen Tuse Næs.

Afsted til slagteriet. Foto: Niels Reiter.

I Danmark blev der sidste år produceret ca. 31 millioner svin. Regeringen har samtidig gjort klart, at den gerne ser en fordobling af den allerede kolossale produktion. Danmark er et af verdens mest opdyrkede lande hvoraf 80 % bliver brugt til foderproduktion, og yderligere bliver der importeret foder fra Sydamerika fra et areal større end Sjælland. Det har enorme omkostninger for natur, klima, miljø, borgere og landmænd.

Regeringen er parat til at fordoble svineproduktionen ifølge daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Udtalelsen er aldrig blevet dementeret.

”Det er netop denne type produktion, der promoveres på fødevaretopmødet i København med gæster som direktører fra Arla, Tesco, Nestlé Nordic, McDonald’s Denmark og Danish Crown. Landbruget og fødevaresektoren befinder sig i en omfattende økonomisk og miljømæssig krise. Det er nødvendigt, at vi giver kontrollen over madproduktionen tilbage til landmændene og siger nej tak til mere business as usual. Landmændene – og ikke de store fødevarevirksomheder der er tilstede på fødevaretopmødet – skal stå i centrum for en bæredygtig madproduktion,” siger Nanna L. Clifforth, research- og kampagnemedarbejder ved NOAH.

Demonstrationen foregår 30. august kl. 14 på Thorvaldsens Plads, København, og går til Miljø- og Fødevareministeriet på Slotsholmsgade. For mere information læs her.

Medindkaldere: Frie Bønder Levende Land, Afrika Kontakt, Greenpeace, Bevar de forhadte vandløb, KlimaKollektivet, Dansk Vegetar Forening, Dyrenes Alliance, Levende Hav, Jungshoved Miljøgruppe, Verdens Skove.

Talere: Nanna Clifforth NOAH Friends of the Earth Denmark, Ole Færgeman Frie Bønder Levende Land La Via Campesina Danmark, Kristian Sloth Greenpeace.

Kontakt:

Miljøforeningen Tuse Næs, Peter Jacobsen, 2331 8608, mail@mftn.dk

NOAH Friends of the Earth Denmark, Nanna L. Clifforth, 5151 7724, nanna@noah.dk

Greenpeace; Kristian Sloth, 2340 6595, ksloth@greenpeace.org

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.