Pigtråd dræber dyr i statens skove

Musvaagedod

Musvågen døde en langsom og pinefuld død i den statslige pigtråd. Før den var det en dåhjort, der sad fast. Foto: Søren Wium-Andersen.

”Affald dræber dyrene” var en overskrift i Frederiksborg Amts Avis 4. marts 2014. Artiklen påpeger, at statsskovens gæster skal passe på med at smide affald i skoven. Men Naturstyrelsen bør også selv passe på skovens dyr gennem bedre hegning. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen i en kommentar 7. marts. Han fortæller:

“I dag var jeg i Strøgårdsvang, som er en del af Gribskov, og så her, at der hang en død musvåge i en af de talrige pigtråde, som omkranser en parcel, der udlejes af styrelsen til kreaturgræsning. Musvågen havde fået en af piggene ind i vingen og kunne ikke komme fri. Den var langsomt død ved indtørring.

For et godt stykke tid siden var det galt med en dåhjort samme sted. Hjorten havde først fået viklet noget net ind i geviret, og da den efterfølgende ville passere det samme kreaturhegn, som musvågen døde i, gik det galt, og hjorten sad fast. Dåhjorten blev dog frisat. En tilkaldt skovarbejder skar geviret af dyret med en motorsav, hvorefter hjorten kunne slippe af sted.

Så min opfordring til Naturstyrelsen skal lyde: Få de resterende pigtrådshegn fjernet og erstattet af moderne el-hegn på alle statens arealer.”

Ansvaret for den dræbende pigtråd ligger hos Nordsjællands Skovdistrikt.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.