Kommune straffet for hærværk mod vigtigt ørredvandløb

Tuse Å, nedstrøms Tuse broerne, 2010.

Tuse Å før den ulovlige uddybning i 2012.

Efter tre års langsommelig sagsbehandling hos Midt- og Vestsjællands Politi har Holbæk Kommune vedtaget og betalt en bøde på 20.000 kr. for at have ødelagt en af de fineste strækninger af Tuse Å. Det meddeler kommunens chef for By & Landskab, Kristian Nabe-Nielsen i et brev af 6. januar 2015 til Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

I det tidlige forår 2012 tog Holbæk Kommunes udvalgsformand for Teknik og Miljø, tømrermester John Harpøth, (DF), initiativ til en ulovlig opgravning af den fiskerige Tuse Å. Over en 200 meter lang strækning blev der oprenset med gravemaskine, og den fine strømrende med stenet bund og frisk strøm blev gravet mere end dobbelt så bred.

Tuse Å, nedstrøms Tuse broerne, 2012

Tuse Å efter den ulovlige opgravning i 2012.

Ifølge Harpøths udtalelser til medierne, beordrede han selv det ulovlige indgreb for at imødekomme krav fra højtråbende jordejere, der krævede hurtigere afvanding af deres marker.

– Jeg synes ikke, der er noget, der er sort og hvidt i denne sag, udtalte John Harpøth til holbaekonline.dk, 20. marts 2012., og han begrundede derefter den ulovlige aktion med disse ord:
– I udvalget kan vi se sagen fra begge sider: Åen var ved at gro til, og vi vurderede, at det kunne give oversvømmelser, hvis vi igen bliver ramt af monsterregn.

johnHarpøth

Den uheldige udvalgsformand John Harpøth (DF).

De opgravede materialer blev deponeret på åbredden, og det levende vandløb blev herved reduceret til en slamfyldt afvandingskanal uden levesteder for smådyr og fisk. Strækningen var, ifølge regulativet, vedligeholdelsesfrit og ifølge opmålinger var bundkvoten på ingen måde overskredet.

Tuse Å’s ørredsammenslutning meldte øjeblikkelig Holbæk Kommune til Midt- og Vestsjællands Politi for en klar overtrædelse af både naturbeskyttelses- og vandløbsloven.

Sagen havde den særlige juridiske komplikation, at under normale omstændigheder er det kommunen, der fører tilsyn med, at vandløbs- og naturbeskyttelsesloven overholdes, men i dette tilfælde var det altså netop Holbæk Kommune, der havde overtrådt loven. Anmeldelsen blev derfor håndteret af afdelingen for særlove hos Midt- og Vestsjællands Politi, som efterfølgende gik i gang med at afhøre alle implicerede parter, lige fra Holbæk Kommunes borgmester, advokat Søren Kjærsgaard (V) til udvalgsformand John Harpøth (DF) og hele embedsværket.

Men så gik sagen i stå hos Midt- og Vestsjællands Politi. Tilsyneladende blev den henlagt for at samle støv, indtil forældelsen ville indtræffe.

Soeren-Kjaersgaard-a

Borgmester Søren Kjærsgaard (V) måtte blankt erkende kommunens ulovlige fremfærd og vedgå en bøde på 20.000 kr.

Det førte blandt andet til, at blandt andre Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Danmarks Naturfredningsforening og Ålauget i foråret 2014 tog et møde med borgmester Søren Kjærsgaard, og han måtte klart erkende kommunens skyld i ulovligheden. Derefter ønskede kommunen sagen afsluttet hurtigst muligt.

Dette skete dog først i slutningen af 2014, altså næsten tre år efter den ulovlige oprensning. Holbæk Kommune blev udpeget som skyldig og forelagt et bødekrav af politiet, som borgmesteren besluttede at betale. Kommunen skulle desuden genoprette strækningen til den samme miljøstandard, som før den ulovlige oprensning, og derudover fik Holbæk Kommune altså en bøde på 20.000.- kr.

Den daværende direktøren for teknik og miljø-området i Holbæk Kommune, der burde have stoppet John Harpøths ulovlige politiske beslutning, er ikke længere ansat i Holbæk Kommune.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning har nu foreslået Holbæk Kommune, at naturgenopretningen af strækningen sker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Ålaug, så strækningen reetableres til alles tilfredshed og med en langsigtet løsning for øje. Dette har Holbæk Kommune tilsluttet sig.

Comments

comments

En kommentar til Kommune straffet for hærværk mod vigtigt ørredvandløb

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.