Sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring

Sprojtesvin1Vandværkerne råber vagt i gevær over landbrugets hyppigere sprøjtning, som er fordoblet siden 2000. Der er stadigt sprøjtegift i hver fjerde danske drikkevandsboring, og vandværkerne frygter, det vil blive værre i fremtiden. Det skriver Information 2. april 2015 med nyhedsbureauet Ritzau som kilde.

Sprøjtegiftbelastningen fremgår af den nye statusrapport om grundvandet fra den geologiske forskningsinstitution Geus.

Forurenet drikkevand står ifølge flere undersøgelser øverst blandt de miljøproblemer, som danskerne prioriterer højest. Alligevel er der dog positive takter i de nye tal fra den systematiske grundvandsovervågning, som har fundet sted siden 1989.

For når det gælder sprøjtemidler i grundvandet, er det især fortidens synder, der afsløres. Som en “puls” af gift bevæger de gamle giftstoffer sig langsomt ned mod det ældste grundvand.

Til gengæld har andelen af vandværksboringer, hvor grundvandet indeholder pesticider, stabiliseret sig til omkring hver fjerde vandboring de sidste fem-ti år.

SprojtehyppighedDet bekymrer vandværkernes brancheorganisation, Danva. Ikke mindst fordi landmændene i dag stik mod alle intentioner sprøjter deres marker dobbelt så ofte som for 15 år siden.

– Grundvandsrapporten viser, at det ikke går fremad. Når landmændene samtidig sprøjter deres marker tiere end tidligere, risikerer vi de kommende år igen at se en stigning til fare for grundvandet, siger konsulent i Danva Claus Vangsgård.

Gennem 1990’erne blev landmændene politisk presset til at sprøjte sjældnere, indtil det nåede et lavpunkt i 2000. Siden er den såkaldte behandlingshyppighed dog steget igen til det næsten dobbelte.

I landbrugets hovedorganisation, Landbrug & Fødevarer, er områdedirektør Niels Peter Nørring til gengæld glad over, at andelen af fund med pesticider over grænseværdien falder i det øvre grundvand.

– Det viser, at godkendelsessystemet for pesticider sammen med indsatsen mod punktkildeforurening og god sprøjteadfærd har virket. Vi har i Danmark grundvand af høj kvalitet, og det skal vi fortsætte med, mener Nørring.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.