Landbrugets rammevilkår var angiveligt emnet for den kontroversielle rapport, der aldrig vil blive udgivet. Foto: Peder Størup.

Det blev dyrt for CBS-lektor Troels Troelsen at lægge navn til den omdiskuterede landbrugsrapport om landbrugets rammevilkår, betalt af lobbyisterne i Bæredygtig Landbrug.

Først måtte han igennem grim kollegial forskerkritik. Så borede pressen i rapportens tilblivelse.

Så sendte CBS-ledelsen den til nærmere undersøgelse for fusk.

Så vurderede CBS’ Praksisudvalg, at rapporten var ”et alvorligt brud på ansvarlig forskningspraksis” (men den blev dog ‘frikendt’ for at være så slem, at den skulle sendes videre til det statslige Uredelighedsnævnet).

Og lektorens letfærdige omgang med almindelige regler for god forskningspraksis bliver nu en alvorlig påmindelse til andre forskere, for den fik et personligt efterspil. CBS-ledelsen synes forsyndelsen er så grov, at man har sendt Troels Troelsen ud af bagdøren. I al stilhed har man fremskyndet Troelsens pension, som angiveligt var planlagt til at ske til sommer.

Det skriver forskerforum.dk nr. 304, 26. april 2017.

Troels Troelsen, CBS.

Det fremgår af CBS-ledelsens oplysning til FORSKERforum: ”Troels Troelsen har som følge af afgørelsen 28. marts fra Forskningspraksis-udvalget ved CBS og efter samtale med sin institutleder valgt at opsige sin stilling som lektor. Ansættelsen er ophørt d. 15. april 2017”.

Der er også helt principielle elementer i den sag, som andre forskere kan lære af. CBS’ Praksisudvalg siger nemlig noget om, hvornår en forsker er ansvarlig for sin forskning og hvornår ikke. Troels Troelsen prøvede at frakende sig ansvar med henvisning til, at landbrugsrapporten var en pålagt, bunden opgave på en ekstern bevilling. Men ud fra sagens forløb mener Praksisudvalget, at Troelsen frivilligt påtog sig opgaven uden forbehold. Derfor var den ansvarspådragende, og Troelsen og rapporten kunne bedømmes efter  uredelighedsreglerne.

Men hvis en forskningsleder havde pålagt Troelsen opgaven, selv om Troelsen havde gjort indsigelse mod bundne elementer i metode, arbejdsform og data-indhentning eller andre begrænsninger i forskningsfriheden, så kunne CBS-ledelsen ikke indklage ham for forskningsfusk eller –sjusk.

”Ser man som forsker potentielle problemer i udførelsen af en opgave, bør man gøre indsigelse, så man bagefter kan dokumentere sine forbehold og betænkeligheder, ifald der efterfølgende skulle opstå kontrovers om ens rapportering”, lyder anbefalingen fra jura-professor Søren Friis Hansen, der var formand for CBS-Praksisudvalget i bedømmelsen af landbrugsrapporten.

Gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen har haft en hård tid med CBS-rapporten. Han er blevet beskyldt for både at være inhabil og korrupt, har han hævdet. Det er ikke nødvendigvis sandt, men døm selv.

Gylle.dk tilføjer:

Bæredygtigt Landbrug har haft en svær tid med den manipulerede rapport, men jublede, da CBS undlod at sende den til Uredelighedsnævnet. Her er, hvad gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen sagde så sent som 4. april 2017:

”Der er stor glæde hos Bæredygtigt Landbrug over, at Praksisudvalget fra CBS nu slår fast, at der ikke er tale om videnskabelig uredelighed i analysen Dansk Landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne. Konklusionerne står dermed fast.”

De politikere, som støttede sig til de foreløbige konklusioner, kan fortsat gøre det velvidende, at de gør det på et solidt grundlag – lød det fra BL-direktør Hans Aarestrup, der fortsatte:

”Nu har Praksisudvalget forholdt sig til analysen om landbrugets rammevilkår og kun påpeget få formelle fejl. De resultater, der blev offentliggjort i forbindelse med præsentationen af den foreløbige analyse, står dermed ved magt.”

Hverken Fuglede eller Aarestrup har kommenteret de facto fyringen af Troels Troelsen.

Sidste nyt!

Eksperter kritiserer frikendelse af landbrugsformand i sag om millionstøtte

Formand for Bæredygtigt Landbrug var ikke inhabil, da han var med til at tildele 1,5 mio. kr. i støtte til en ansøgning, han selv havde underskrevet, fastslår styrelse. To professorer er lodret uenige.

Det skriver Ritzau 27. april 2017 på baggrund af en artikel  dagbladet Information.

Comments are closed.