Kontroversiel landbrugsforsker sendt på pension – begmand til Fuglede

Landbrugets rammevilkår var angiveligt emnet for den kontroversielle rapport, der aldrig vil blive udgivet. Foto: Peder Størup.

Det blev dyrt for CBS-lektor Troels Troelsen at lægge navn til den omdiskuterede landbrugsrapport om landbrugets rammevilkår, betalt af lobbyisterne i Bæredygtig Landbrug.

Først måtte han igennem grim kollegial forskerkritik. Så borede pressen i rapportens tilblivelse.

Så sendte CBS-ledelsen den til nærmere undersøgelse for fusk.

Så vurderede CBS’ Praksisudvalg, at rapporten var ”et alvorligt brud på ansvarlig forskningspraksis” (men den blev dog ‘frikendt’ for at være så slem, at den skulle sendes videre til det statslige Uredelighedsnævnet).

Og lektorens letfærdige omgang med almindelige regler for god forskningspraksis bliver nu en alvorlig påmindelse til andre forskere, for den fik et personligt efterspil. CBS-ledelsen synes forsyndelsen er så grov, at man har sendt Troels Troelsen ud af bagdøren. I al stilhed har man fremskyndet Troelsens pension, som angiveligt var planlagt til at ske til sommer.

Det skriver forskerforum.dk nr. 304, 26. april 2017.

Troels Troelsen, CBS.

Det fremgår af CBS-ledelsens oplysning til FORSKERforum: ”Troels Troelsen har som følge af afgørelsen 28. marts fra Forskningspraksis-udvalget ved CBS og efter samtale med sin institutleder valgt at opsige sin stilling som lektor. Ansættelsen er ophørt d. 15. april 2017”.

Der er også helt principielle elementer i den sag, som andre forskere kan lære af. CBS’ Praksisudvalg siger nemlig noget om, hvornår en forsker er ansvarlig for sin forskning og hvornår ikke. Troels Troelsen prøvede at frakende sig ansvar med henvisning til, at landbrugsrapporten var en pålagt, bunden opgave på en ekstern bevilling. Men ud fra sagens forløb mener Praksisudvalget, at Troelsen frivilligt påtog sig opgaven uden forbehold. Derfor var den ansvarspådragende, og Troelsen og rapporten kunne bedømmes efter  uredelighedsreglerne.

Men hvis en forskningsleder havde pålagt Troelsen opgaven, selv om Troelsen havde gjort indsigelse mod bundne elementer i metode, arbejdsform og data-indhentning eller andre begrænsninger i forskningsfriheden, så kunne CBS-ledelsen ikke indklage ham for forskningsfusk eller –sjusk.

”Ser man som forsker potentielle problemer i udførelsen af en opgave, bør man gøre indsigelse, så man bagefter kan dokumentere sine forbehold og betænkeligheder, ifald der efterfølgende skulle opstå kontrovers om ens rapportering”, lyder anbefalingen fra jura-professor Søren Friis Hansen, der var formand for CBS-Praksisudvalget i bedømmelsen af landbrugsrapporten.

Gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen har haft en hård tid med CBS-rapporten. Han er blevet beskyldt for både at være inhabil og korrupt, har han hævdet. Det er ikke nødvendigvis sandt, men døm selv.

Gylle.dk tilføjer:

Bæredygtigt Landbrug har haft en svær tid med den manipulerede rapport, men jublede, da CBS undlod at sende den til Uredelighedsnævnet. Her er, hvad gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen sagde så sent som 4. april 2017:

”Der er stor glæde hos Bæredygtigt Landbrug over, at Praksisudvalget fra CBS nu slår fast, at der ikke er tale om videnskabelig uredelighed i analysen Dansk Landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne. Konklusionerne står dermed fast.”

De politikere, som støttede sig til de foreløbige konklusioner, kan fortsat gøre det velvidende, at de gør det på et solidt grundlag – lød det fra BL-direktør Hans Aarestrup, der fortsatte:

”Nu har Praksisudvalget forholdt sig til analysen om landbrugets rammevilkår og kun påpeget få formelle fejl. De resultater, der blev offentliggjort i forbindelse med præsentationen af den foreløbige analyse, står dermed ved magt.”

Hverken Fuglede eller Aarestrup har kommenteret de facto fyringen af Troels Troelsen.

Sidste nyt!

Eksperter kritiserer frikendelse af landbrugsformand i sag om millionstøtte

Formand for Bæredygtigt Landbrug var ikke inhabil, da han var med til at tildele 1,5 mio. kr. i støtte til en ansøgning, han selv havde underskrevet, fastslår styrelse. To professorer er lodret uenige.

Det skriver Ritzau 27. april 2017 på baggrund af en artikel  dagbladet Information.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.