Fiskeristyrelsen har aldrig givet Henning Kjeldsen et påbud. Derfor kan han ikke straffes. Retten i Holstebro var nået frem til den modsatte afgørelse. Foto: Greenpeace

Storfiskeren – også kaldet kvotekongen – Henning Kjeldsen, Skagen, er blevet pure frifundet for at have fusket med fiskekvoter. Det er han ellers blevet dømt for i Retten i Holstebro. Det er Vestre Landsret i Viborg, der har frikendt storfiskeren på grund af bl.a. en fejl fra Søfartsstyrelsen. Henning Kjeldsen skal derfor ikke betale 54 mill. kr. i bøde og skal heller ikke have konfiskeret de 162,5 mill. kr., som Retten i Holstebro ellers havde dømt ham til

Af Flemming Seiersen, journalist

Søfartsstyrelsens fejl består i, at man ikke havde givet Henning Kjeldsen et påbud i sagen om hans koncentration af fiskekvoter. Det fremgår af præmisserne for frifindelses-dommen.

Kan kun straffes efter påbud

Vestre landsret henviser her til paragraf 186 stk. 1 i reguleringsbekendtgørelsen fra 2012. Her oplyses det ikke, hvilke bestemmelser om fiskekvoter, der er strafbare. Men det siges, at hvis man ikke følger påbud fra Fiskeristyrelsen inden tre måneder, kan man straffes med bøde. Fiskeristyrelsen har imidlertid aldrig givet Henning Kjeldsen et påbud. Derfor kan han ikke straffes. Retten i Holstebro var nået frem til den modsatte afgørelse.

”Stråmændene” også frifundet

Ikke alene Henning Kjeldsen er frifundet. Det er også hans syv medtiltalte. En af dem var hans kone.  De var tiltalt for at have været stråmænd for storfiskeren, fordi han skulle have fordelt fiskekvoter til dem, selv om de reelt var registreret i hans navn. De medtiltalte blev i Holstebro idømt bøder på fra 400.00 til 2,5 mill. kr. Dem skal de nu ikke betale.

Også Henning Kjeldsens revisor, Jørgen Riise og advokat Lars Espersen er frifundet. De slipper dermed for hver at betale bøder på 3 mill. kr.

Kvotekongen vil frikendes for at betale 216 mio. kr. – Samtidig trues hans selskab med tvangsopløsning

Kun få af over 40 retsdage blev brugt

Der var afsat over 40 retsdage i Vestre Landsret til behandling af sagen, som Henning Kjeldsen havde anket fra Retten i Holstebro. Der blev kun brug for få af de mange retsdage. Landsretssagen begyndte den 26. oktober.

Skulle først afgøre, om det var strafbart

 • Når den allerede er afsluttet, skyldes det, at Landsretten særskilt først ville finde ud af reguleringsbekendtgørelsens bestemmelser. Altså, om det Henning Kjeldsen havde gjort, overhovedet var strafbart, oplyser pressekontaktdommer John Lundum til gylle.dk. Landsretsdommen fylder 48 sider.

Anke og erstatning

Der står nu to spørgsmål tilbage:

 • Vil anklagemyndigheden forsøge anke Landsretsdommen til Højesteret, fordi den er principiel?
 • Vil Henning Kjeldsen kræve erstatning?

Ikke en formalitet

Henning Kjeldsens advokat, Olaf Koktvedgaard fra advokatfirmaet Bruun og Hjejle, siger til Nordjyske, at det vil de frifundne nu overveje.

Han afviser samtidig, at de frifundne fiskere er blevet reddet af en formalitet (det manglende påbud fra Fiskeristyrelsen) . Det er fuldstændigt grundlæggende princip i retsplejen, at man kun kan straffes, hvis det er klart og tydeligt i loven, hvad man kan straffes for. Det var det ikke her. Det siger Landsretten i sin dom., siger advokaten.

Visited 28 times, 20 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Modbydeligt at de får lov til det, de skal under ingen omstændigheder tilkendes erstatning.

 2. Grotesk en svindel i det format skal være straffrit. Det lugter langt væk. En robåd med fiskekvoter?

 3. Retssagen er en skændsel når den fører til frifindelse. Enhver kan jo se det er bedrag.

 4. Holger Øster Mortensen

  Fru Justitia er en barsk dame…

 5. Halløj

  alle skal vel være lige for loven? i et retssystem skal der ikke være plads til følelser ellers ender det med offentlige lynchninger!!

 6. Leif Christiansen

  Der må være en som kan drages til ansvar for det manglende påbud som sagen falder på, vel sagtens en af Lykke Rasmussens kumpaner.

 7. Jan Stampe Nielsen

  Juristeriet sejrede – retfærdighedsfølelsen tabte atter.
  Atter nogle styrelser som trods mange ansatte og høje stillinger og lønninger IKKE kan magte den simpleste opgave.
  Jvf. dommens præmisser må det vel være sådan, at jeg ikke kan straffes/få en bøde, hvis jeg ikke holder lige i en parkeringsbås, da jeg jo ikke har fået et påbud?
  Spændende tid vi går i møde.

 8. Karen Lisbet Ogstrup

  Jeg håber virkelig på, at ‘nogen’ har tid og lyst til at grave i Fiskeristyrelsens sagsbehandling – eller mangel på samme – af påbud.

 9. Min tro på det danske retssystem er ikke eksisterende!
  Jeg er SÅ træt af folk der svindler HELT ÅBENLYST, gang på gang kan slippe afsted med deres svinestreger. Imens jagtes de fattigste og skæres i kontanthjælpen fordi de ville spare ved grænsehandel 🤷‍♀️
  Grotesk samfund der er blevet opbygget.
  Men stort tillykke til kvotekongen der nu nok ikke længere “er syg” – nu skal der festes for skatteydernes penge 🍾🍾🍾

 10. Jan Stampe Nielsen

  Kim Houmøller – juristeri. Det er princippet der må være afgørende.

 11. Klaus Flemløse

  Det er overraskende med den dom. Den bør prøves ved Højesteret.

  Hvilke konsekvenser har den for andre sager ?

 12. Her i Danmark er der jo en gammel tradition for, at meget rige og kongelige (kvotekonger), aldrig bliver dømt og straffet

 13. Konsekvensen må blive, at politikerne her i Danmark og i EU, laver en gennemgribende revision af hele kvotesystemet, så fiskerne ikke længere kan eje kvoterne (retten til at fange samfundets fisk), men at der i stedet bliver lavet et system, så fiskerne på auktioner kan købe kvoterne af samfundet for to eller tre år ad gangen.

Skriv en kommentar