Landmænd, der gør, som det passer dem

Under overskriften “Bæredygtig pengepung” skriver journalist Leif Richter, Snoghøjparken 2, Fredericia, om den private lobbyistforening i Jyllands-Posten 16/7:

FlemFugl

Den nordjyske agroproducent Flemming Fuglede Jørgensen har gentagne gange opfordret til at bryde randzoneloven. Foto: BD.

“Det ser jo pænt og tilforladeligt ud, når direktøren for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, i en kommentar (JP 13/7) til mit læserbrev “Bæredygtigt for hvem?” kommer ind på både økologi, grønne arbejdspladser, gamle og svage og verdens stigende behov for fødevarer.

Der er jo bare det ved det, at Landbrugets stemme, som foreningen også kalder sig, i skrift og tale tilsyneladende forsøger at fremstå på en måde, der ikke harmonerer med medlemmers handlinger. Hvor pænt og tilforladeligt var det lige, da Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, pløjede sine udlagte randzoner op? Og hvordan er det lige med de såkaldte bæredygtige landmænds brug af kemikalier?

Når jeg surfer rundt på foreningens hjemmeside, springer ønsket om økonomisk bæredygtighed mig mest i øjnene. Vi har heldigvis foreningsfrihed i Danmark. Foreninger må mig bekendt også kalde sig, hvad de vil, men tillad mig stilfærdigt at foreslå medlemmerne af Landsforening for Bæredygtigt Landbrug at omdøbe foreningen til f.eks. Landsforeningen af Landmænd, der gør, som det passer dem. Jeg tror ikke, at nogen vil være i tvivl om, hvad foreningen står for, men det er måske ikke bæredygtigt?”

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.