Under overskriften “Bæredygtig pengepung” skriver journalist Leif Richter, Snoghøjparken 2, Fredericia, om den private lobbyistforening i Jyllands-Posten 16/7:

FlemFugl
Den nordjyske agroproducent Flemming Fuglede Jørgensen har gentagne gange opfordret til at bryde randzoneloven. Foto: BD.

“Det ser jo pænt og tilforladeligt ud, når direktøren for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, i en kommentar (JP 13/7) til mit læserbrev “Bæredygtigt for hvem?” kommer ind på både økologi, grønne arbejdspladser, gamle og svage og verdens stigende behov for fødevarer.

Der er jo bare det ved det, at Landbrugets stemme, som foreningen også kalder sig, i skrift og tale tilsyneladende forsøger at fremstå på en måde, der ikke harmonerer med medlemmers handlinger. Hvor pænt og tilforladeligt var det lige, da Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, pløjede sine udlagte randzoner op? Og hvordan er det lige med de såkaldte bæredygtige landmænds brug af kemikalier?

Når jeg surfer rundt på foreningens hjemmeside, springer ønsket om økonomisk bæredygtighed mig mest i øjnene. Vi har heldigvis foreningsfrihed i Danmark. Foreninger må mig bekendt også kalde sig, hvad de vil, men tillad mig stilfærdigt at foreslå medlemmerne af Landsforening for Bæredygtigt Landbrug at omdøbe foreningen til f.eks. Landsforeningen af Landmænd, der gør, som det passer dem. Jeg tror ikke, at nogen vil være i tvivl om, hvad foreningen står for, men det er måske ikke bæredygtigt?”

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.