LANDBRUG – Nordea afsætter 134 millioner kroner til forventede tab. Også Vestjysk Bank forudser store tab på den tabsgivende danske svinesektor.

Redaktør Gustav Bech

Det er en rigtig dårlig forretning at producere slagtesvin, og det er blevet værre og værre, siden prisen begyndte at falde i juni 2021. Det skriver redaktør Gustav Bech den 19. februar 2022 på GreenUpdate.dk.

Siden da er prisen pr. kg kød raslet ned, og selv om Danish Crown torsdag for første gang i et halvt år forhøjede afregningen til landmændene med 20 øre og nut betaler 8,10 kr. pr. kilo for slagtesvin, ser det sort ud for mange svineproducenter, som ømmer sig over brat stigende priser på både foder og energi.

Taber 262 kr. pr. slagtesvin

Det har fået Vestjysk Bank, som har mange landbrugskunder, til at følge udviklingen tæt.

Banken er bekymret for det øgede pres på svineproducenterne på grund af de stigende omkostninger og historisk lave priser på svinekød.

– Det er jo helt vildt, som foder og energi er steget. Foder til hver eneste af vores 20.000 slagtergrise er steget 200 kr. pr. år. Alene det er 4 mio. kr., siger svineproducenter Søren Overgaard til erhvervsavisen Børsen.

For blot tre uger kunne Fagbladet Svin opgøre tabet til 262 kr. pr. slagtesvin. »Griseproducenter taber tæt på 100 mio. kr. om ugen med de nuværende priser«, lød den alarmerende overskrift.

Den stigende modvilje i de nordeuropæiske befolkninger mod svinekødsindustrien får næring af de voldsomme tab af svineliv, som produktionsmetoderne medfører. I Danmark dør der hver eneste dag omkring 25.000 småsvin. På årsbasis løber tabet op i knap 10 mio. døde svin ud af en samlet produktion på 42 mio. Foto: Søren Wium-Andersen

Forventer store tab

Vestjysk Bank, som har store udlån til landmændene, er en af de banker, der venter store tab. Ifølge den administrerende bankdirektør er det ikke usædvanligt med konjunkturudsving i landbruget, men den nuværende situation er mere alvorlig, siger han til Børsen.

I 2021 har Vestjysk Bank hævet sine nedskrivninger i form af såkaldte ledelsesmæssige skøn med 67 mio. kr., fremgår det af selskabets regnskab. De samlede nedskrivninger svarer til 1,9 pct. af bankens samlede udlån, og tabene må bæres af bankens aktionærer og i sidste ende af de øvrige bankkunder.

De første folkelige protester i Danmark har været rejst mod den ekstreme svinekødsindustrien, men den siddende regering er tilsyneladende tonedøv overfor vælgernes ønsker. Billedet er fra Christiansborg i august 2018. Foto: Greenpeace

Også Nordea er bekymret. Banken har ifølge Børsen afsat 18 mio. euro til forventede tab på blandt andet landbrugsområdet i 2021.

Men hvordan ser det ud i resten af EU?

Danske småsvin køres til Spanien

For blot få år siden var det Tyskland, der indtog tronen som Europas største svinenation, men det er en rolle som Spanien for længst har indtaget efter en lang periode med stigende svineproduktion. Og danske svineproducenter hjælper til med stærkt stigende eksport af småsvin den lange vej, der strækker sig over 2500 kilometer motorveje.

I løbet af de seneste 25 år er svinekødsproduktionen (= eksporten) løbet løbsk i EU med en fordobling af tonnagen til følge. Da eksporten især er gået til Kina og andre fjernøstlige markeder, der nu er lukket ned, har den udviklet sig på ganske usikre vilkår. Uroen rammer nu industrien overalt, fordi svinekødsforbruget er kraftigt faldende i EU. Kilde: EU-kommissionen

Hvor andre af konkurrenterne i Europa oplever faldende svinebestande, så er den spanske bestand steget med 3,3 procent til 32,4 mio. svin mod 31,4 mio. svin året før. Det er især Tyskland og Holland, der har set skriften på væggen med faldende kødforbrug og stigende kritik af industrilandbruget, så begge lande skærer kraftigt ned på deres svinebestande.

Holland har gennem flere år været en betydende eksportør af smågrise til Spanien, og nu er Danmark også kommet med på vognen – om end i noget mindre skala end hollænderne. Den danske smågriseeksport var i 2019 på blot 4.283 svin. Den steg i 2020 til 50.616 smågrise, men i 2021 er den mere end tredoblet til nu 170.849 smågrise.

Dermed er Danmark den tredjestørste eksportør af smågrise til Spanien. Størst er Holland med 1.651.155 smågrise, mens Portugal i 2021 har sendt 182.646 smågrise til sin nabo.

Flere og flere skinker hos slagteren i Spanien kommer fra Danmark, som markant har øget sin eksport af levende småsvin til den iberiske halvø. Det gælder dog næppe sortfodsskinkerne. Privatfoto

Totalt har Spanien importeret 2,2 mio. smågrise i 2021. Til sammenligning eksporterer Danmark omkring seks mio. smågrise hvert år til både Tyskland, Polen og Holland.

130 mio. svin i EU

Den tyske svinebestand er faldet 3,1 procent på et år til 24,7 mio. styk. Optællingen er foretaget i maj/juni, mens svinenoteringerne var fornuftige, og derfor forventes bestandene i EU at falde mere end de 0,6 procent, som var resultatet ved optællingen, efter priserne på svinekød er faldet markant siden da.

Holland har vedtaget en ambitiøs plan for at nedbringe deres 13 mio. store svinebestand til 10 mio. af hensyn til miljøet og livskvaliteten i landdistrikterne. I Danmark er bestanden fortsat ekstremt høj med 13 mio. svin. Ifølge Danmarks Statistik var svinebestanden 1. januar 2021 på 13,4 mio. svin, hvilket var 5,2 pct. flere end i 2020. Den danske regering har dog ingen planer om at hjælpe gylleramte beboere i landdistrikterne mod svineproducenternes belastning, tværtimod ydes der fortsat millionstøtte til yderligere udbygning af produktionshallerne.

Totalt var der 130,2 mio. grise i 12 EU-lande med betydende svineproduktion i optællingen. De 27 EU-lande har tilsammen 448 mio. indbyggere, så fællesskabet huser et svin for hver 3,5 indbyggere, men belastningen er yderst forskellig med Danmark som det mest ekstremt belastede område, ifølge Eurostat (2015).

Visited 12 times, 8 visit(s) today

Kommentarer

  1. 🙈🙈🙈
    Sindssygt – stakkels dyr 🥺

  2. Jan Stampe Nielsen

    Til læserne af Gylle.dk. Undersøg om din bank er involveret i svinefabrikkerne.
    Er den det, så flyt dine penge, for det bliver nemlig dig som kunde, der kommer til betale “overforbruget”, når regningen skal betales = fabrikken går konkurs.
    GØR DET WEEKENDEN!

Skriv en kommentar