æble_prosulfocarb
Selvom det regner med giftrester, får de økologiske frugtavlere den kolde skulder af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Foto: Økologisk Landsforening.

De økologiske frugtavlere får ødelagt deres frugt på grund af sprøjtegift, der havner de forkerte steder i form af nedbør. Men ingen vil erstatte deres økonomiske tab. Heller ikke miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som nægter at tage ansvar, selv om hans egne embedsmænd har godkendt sprøjtegiften. Det skriver OrganicToday, 30 juni 2016.

Tre år i træk har frugtavlere – økologiske og ikke-økologiske – måttet se dele af deres høst af æbler og pærer blive kasseret, fordi de var forurenet med sprøjtegiften prosulfocarb, som bruges i så store mængder andre steder i Danmark, at regnvandet forurener frugterne – sandsynligvis også i private haver overalt i Danmark.

I et brev til en af de ramte avlere afviser Miljøstyrelsen på vegne af miljøm- og fødevareminister Esben Lunde Larsen imidlertid at komme de økologiske frugtavlere til hjælp. Frugtavlere kan ikke få erstatning, selv om deres frugt må kasseres på grund af forurening med sprøjtegiften, som styrelsen selv har godkendt. ’Helt urimeligt’, siger økologerne.

paul-holmbeck-20080221-dsc-0036-250
Direktør Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening.

– Staten tillader et sprøjtegift-forbrug i det øvrige landbrug, som forurener frugt hos de økologiske producenter, der slet ikke bruger sprøjtegift. Og i sådan en grad at vores frugter slet ikke kan sælges. Miljøstyrelsen vil ikke stille krav til brugen af dette middel. Nu nægter myndighederne at tage ansvar for vores tab. Det burde være klart for enhver, at det er helt urimeligt, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening.

Anne og Lars Albrektsen, der sammen driver Bandholm Frugtplantage på Lolland, måtte sidste år se dele af deres høst af økologiske pærer kasseret på grund af prosulfocarb-forurening. Dermed blev de de seneste i rækken af danske frugtavlere, der siden høsten 2013 har lidt tab på grund af en sprøjtegift, som kommer fra andres marker, og som ikke må findes på frugt og grønt uanset, om det er økologisk eller ej.

Brev til ministeren
Prosulfocarb bruges i konventionel landbrug til at sprøjte mod ukrudt i kornmarker i efteråret, men midlet er meget flygtigt og fordamper til atmosfæren, hvorfra det senere falder ned med regn og dug.

Dermed kan der ikke peges på en bestemt landmand eller mark, som kilde til den enkelte frugtforureninger og dermed er erstatningsansvaret svært at placere. I et brev til miljøminister Esben Lunde Larsen har Anne og Lars Albrektsen derfor bedt miljøstyrelsen om at erstatte de forurenede pærer.

– Vi må gå ud fra, at sprøjtemidlet er anvendt efter myndighedernes forskrifter og producentens anbefalinger, og da det er miljøstyrelsen, der har godkendt midlet, har vi anmodet ministeriet om at dække vores tab. Vores grossist har dækket noget af det, men den resterende tredjedel står vi selv med, og det mener vi ikke kan være rimeligt, siger Anne og Lars Albrektsen.

LarsAlbrektsen
Ægteparret Anne og Lars Albrektsen fra Bandholm Frugtplantage på Lolland har med hjælp fra blandt andre InnovationsAgenterne fået midler og kontakt med eksterne partnere, der kan hjælpe virksomheden videre med både produktudvikling og eksport. Foto: food-supply.dk.

Minister afviser erstatning
Men på vegne af miljøminister Esben Lunde Larsen afviser Miljøstyrelsen i et brev til Anne og Lars Albrektsen at dække Bandholm Frugtplantages og andre landmænds tab som følge af utilsigtet prosulfocarb-forurening.

»Miljø- og Fødevareministeriet kan ikke påtage sig at yde erstatning i denne sag eller lignende sager. Det er ministeriets holdning, at det er erhvervet selv, der må finde en løsning på problemerne med forurening af afgrøder med prosulfocarb«, skriver Miljøstyrelsen i sit svar.

Svaret vækker harme hos Økologisk Landsforening, der siden efteråret 2013 har kæmpet for frugtavlernes frie ret til producere frugt, uden at skulle frygte for, at pesticidregn ødelægger næste års høst.

– Nu har landbruget, staten og kemiproducenterne brugt tre år på at skubbe aben rundt fra skulder til skulder alt imens, at dem, der absolut intet ansvar for forurening har, de økologiske frugtavlere, sidder og må æde tabet. Det strider mod enhver retsfølelse, og det er ødelæggende for dansk frugtavl, siger Paul Holmbeck.

giftregn_prosulfocarb
Dagbladet Politiken havde denne kommentar til giftregnen over de danske økologer 21. februar 2016.

Behov for politisk indgreb
-Vi forventer at det konventionelle landbrug eller kemiproducenten Syngenta erstatter vores tab, og sænker forureningen, så vi fortsat kan producere giftfri økologisk frugt. Der er også behov for et politisk indgreb i form af stramning af krav til anvendelse af midlet og om nødvendigt et forbud mod anvendelse af prosulfocarb i Danmark, siger Paul Holmbeck.

– Danskere ønsker flere danske frugter, især økologiske. Men lige nu er der meget få frugtavlere, der vil udvide deres produktion. Det er for risikable, når staten tillader et pesticidforbrug som medføre pesticidregn, og forurening af vores frugtavl.

– Økologi er forbrugernes garanti for frugt og grønt uden rester af sprøjtegift. Sådan skal det blive ved med at være. Vi accepterer ikke en forurening af vores varer fra det øvrige landbrug. Det her skal løses, og det skal løses hurtigt. Om et par måneder ruller sprøjterne med prosulfocarb ud over markerne igen – lige op til æblehøsten, siger Paul Holmbeck.

Comments are closed.