EnMio_slagtesvin
Esben Lunde Larsen tror ikke på øget produktion af slagtesvin i Danmark frem til 2021.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) tror ikke på effekten af landbrugspakken, når det gælder svineproduktionen. Lunde Larsen vurderer, at de danske svineproducenter vil undlade at udnytte de forbedrede rammevilkår, som landbrugspakken giver dem, og derfor medregner han ikke gyllen fra op til halvanden million nye slagtesvin, når der skal ryddes op efter landbrugspakkens øgede forurening.

“Grundet lave noteringer og en svær markedssituation forventes produktion af slagtesvin dog ikke at ville blive øget frem mod 2020”, skriver Lunde Larsen i et svar til folketingets fødevareudvalg 17. marts 2016. Spørgsmålet var stillet efter ønske fra Christian Poll fra Alternativet.

I et mere præcist tillægsspørgsmål hedder det: “Mener ministeren, at landbrugspakken vil føre til, at der i 2020 produceres 4 millioner slagtesvin mere i Danmark end i dag, samtidig med at eksporten af smågrise fastholdes på ca. 12 millioner grise svarende til Landbrug & Fødevarers målsætning jf. udgivelsen ”Flere slagtesvin – vækst i Danmark?”

Hertil svarer Lunde Larsen blot: “Nej”.

Dermed erklærer han sig lodret uenig med toppen af dansk landbrug og svineproduktion, der står bag publikationen “Flere slagtesvin – vækst i Danmark?”.

EnMio_deKloge
Esben Lunde Larsen erklærer sig uenig med disse seks svineeksperter, der vurderer, at bedre rammevilkår for svineproduktion vil skabe en årlig øgning med helt op til 4 mio. flere dyr.

Som konsekvens af landbrugspakken har svineproducenterne fået lov til at holde flere svin pr. hektar jord. Hidtil har landmændene lovligt kunne producere, hvad der svarer til 1,4 dyreenheder pr. hektar jord, men med landbrugspakken i ryggen er antallet af dyreenheder hævet til 1,7 pr. hektar. Når det gælder slagtesvin, går der 36 dyr på en dyreenhed. Hidtil har producenten været begrænset til kun at holde 50 slagtesvin pr. hektar jord, men med landbrugspakkens lempelse kan han nu holde 61 svin pr. hektar jord.

EsbenLunde_EB
EkstraBladet har døbt Lunde Larsen for “gyllesprederen”, men nu dementerer ministeren dette lidet flatterende tilnavn. Han tror ikke på mere gylle.

Netop denne lempelse har stået som det vigtigste punkt på industriens ønskeseddel, fordi den giver mulighed for at øge produktionen ganske betragteligt uden at skulle tilkøbe mere jord til deponering af gyllen. Den private interesseorganisation Landbrug og Fødevarer har vurderet, at lempelsen vil øge svineproduktionen i Danmark med én til halvanden million slagtesvin om året. Men den tror Lunde Larsen altså ikke på.

Baggrunden for ministerens egenrådige beslutning er den, at ved at afvise en stigning kan Lunde Larsen “snyde” sig udenom at skulle etablere ekstra rensning for det udslip af kvælstof og fosfor, der vil komme fra den forventede øgning på op mod halvanden million ekstra slagtesvin. Det gør det nemmere at få regnskabet for landbrugspakkens forurening til at gå i nul, men virker næppe befordrende for ministerens troværdighed eller miljøtilstanden i søer, fjorde og kystnære farvande.

Visited 9 times, 4 visit(s) today

Comments are closed.