Lunde Larsens havbrugsplan kommer under EU’s lup

Fra protestaktionen mod havbrug ud for Djursland.

Greenpeace i København skriver i en pressemeddelelse 14.  juli 2017:

Efter mange måneders hed debat er kampen imod regeringens havbrugsplaner nu nået helt ind i EU-Kommissionen. Det sker, efter at EU-Parlamentets klagekomité, på indstilling fra SF-politikere i Østjylland og EU-Parlamentet, netop enstemmigt har besluttet at bede EU-kommissionen om at tage sagen op med den danske regering.

“Det, at de danske havbrugsplaner nu kommer helt ind under EU-Kommissionens lup, er opløftende for alle, der har kæmpet imod regeringens kritisable planer om at opskalere burfiskeproduktionen herhjemme. Vi har positive forventninger til, at Kommissionen kan komme det danske havmiljø til undsætning i den her sag,” siger Magnus Eckeskog, havansvarlig i Greenpeace i Danmark.

Komitteen modtog tidligere på året en klage fra en række lokalpolitikere fra kommunalbestyrelserne i Norddjurs, Syddjurs og Samsø, der er bekymrede for den miljøbelastning, der vil være en uundgåelig konsekvens af at opføre flere havbrug i danske farvande. Trods talrige protester fra borgere, politikere og organisationer gav et flertal i Folketinget i juni grønt lys for regeringens omdiskuterede forslag om at svække dansk miljølovgivning, så det er muligt at udvide eksisterende samt opføre yderligere forurenende havbrug herhjemme.

“Det bør være en miljøministers fornemmeste opgave at passe på vores miljø, men Esben Lunde Larsen viser desværre igen og igen eksempler på det modsatte. Nu ser vi frem til, at EU kan spille en positiv rolle sammen med de mange politikere, organisationer og borgere, der på forskellig vis forsøger at ruske op i ministeren og de partier i Folketinget, der desværre valgte at give grønt lys for flere havbrug,” siger Magnus Eckeskog.

Martin Eckeskog er havansvarlig hos Greenpeace.

Kort efter, at Folketinget vedtog L111, der altså er en lempelse af den danske miljølovgivning, rettede Greenpeace henvendelse til EU-Kommissionen for at gøre opmærksom på, at planerne om havbrug er på kollisionskurs med de to EU-direktiver, Vandrammedirektivet og Havstrategidirektivet, som begge stiller krav om nedbringelse af bl.a. kvælstof og fosforudledning til vand- og havområder. Miljøtilstanden i danske farvande er i øjeblikket så dårlig, at det allerede uden yderligere havbrug vil være umuligt at leve op til kravene om god miljøtilstand i størstedelen af danske kyst- og havområder, sådan som Danmark ellers er bundet til af Havstrategidirektivet.

“Danmark har desværre gennem længere tid spillet en ikke særlig konstruktiv rolle i forhold til havbeskyttelse, og senest er det lykkedes den danske regering at udvande et ambitiøst forslag fra Kommissionenom at forbedre Europas havmiljø. Det er en skidt vej, som vores miljø ikke kan være tjent med,” slutter Magnus Eckeskog.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.