Astrid Krag, Socialistisk Folkeparti, Minister for Sundhed og Forebyggelse.
Hvad vidste Astrid Krag om de tre MRSA-dødsfald fra hendes ministerperiode?

I mere end to år har Sundhedsministeriet hemmeligholdt det første dødsfald i Danmark forårsaget af antibiotikaresistente svinebakterier, den såkaldte MRSACC398. Det tragiske sygdomstilfælde blev rapporteret i 2012, men Sundhedsstyrelsen undlod at offentliggøre dette. I denne periode hed sundhedsministeren Astrid Krag (SF) og fødevareministeren Mette Gjerskov (S).

Yderligere to MRSACC398-forårsagede dødsfald kom til 2013, men de blev også holdt hemmelige. Kun fordi en overlæge blev afhørt som vidne i en retssag 6. maj 2014 ved byretten i Århus er de tre dødsfald kommet til offentlighedens kendskab.

Mette Gjerskov - Fødevareminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet
Var Mette Gjerskov orienteret om MRSA-dødsfaldene?

Overlæge, professor Hans Jørn Kolmos, der var underkastet vidneansvar, blev udspurgt af forsvareren i retssagen mod journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen, der stod tiltalt ved retten for at have krænket privatlivets fred ved at offentliggøre navnene på en række ejere af MRSA-inficerede svinefabrikker.

Professor Kolmos lagde ikke skjul på, at de ansvarlige myndigheders manglende indsats har skabt en veritabel MRSA-epidemi, hvor de farlige bakterier nu har etableret sig uden for svinefabrikkerne i lokalsamfundene, hvor folk er begyndt at smitte hinanden. Således havde ingen af de hemmeligholdte MRSA-døde haft nogen forbindelse til svineproduktion. Professoren beklagede denne spredning, som vil gøre det endnu sværere at beskytte befolkningen mod svineindustriens bakterier.

En kontorchef i Sundhedsstyrelsen anmeldte for tre et halvt år siden journalist Kjeld Hansen og redaktør Nils Mulvad til politiet. I en artikel om de antibiotika-resistente MRSA398-stafylokokker offentliggjorde de firmanavne og adresser på 11 svine-landbrug, der var inficeret. Den 6. maj – 1294 dage senere – kom sagen endelig for retten. Der falder dom 22. maj.

De resistente svinebakterier blev konstateret i danmark for første gang i 2006, men siden 2010 har de farlige bakterier bredt sig meget hurtigt. Myndighedernes halvhjertede forsøg på at dæmme op for det helt eksorbitante forbrug af antibiotika på svine- og minkfabrikker i Danmark har intet nyttet. Alene i 2012 var der 232 nye humane tilfælde af CC398 MRSA, og denne type udgjorde således 15 procent af alle MRSA-tilfælde i sundhedssektoren. Det mest alarmerende er imidlertid, at antallet i 2012 svarer til en stigning på 41 procent i forhold til 2011, var der “kun” blev registreret i 164 tilfælde.

MRSAPerHenriksen
Veterinærdirektør Per Henriksen har trukket MRSA-bekæmpelsen i langdrag.

I kulisserne bag de nølende ministre har en stribe embedsmænd gennem flere år etableret benspænd for en realistisk og tilstrækkelig bekæmpelse af MRSA-epidemien. Veterinærdirektør Per Henriksen har som formand for aktionsgruppen mod MRSA blokeret og forsinket en reel indsats, en politik som både Landbrug & Fødevarer og interesseorganisationen Danske Svineproducenter har bakket op.

I Sundhedsstyrelsen har overlægerne Tove Rønne og Robert Leo Skov gentagne gange afvist de alarmerende meddelelser med beroligende udtalelser, der har skulle tjene til at afdramatisere smittefaren. Robert Skov har i det skjulte direkte forsøgt at blokere for offentlighedens indsigt i de inficerede svinefabrikkers beliggenhed. I følge DRNyheder forsvarer Robert Skov hemmeligholdelsen af de tre dødsfald ved at sige, at der blev givet besked videre til Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, men ellers er der ikke fundet anledning til at gå til offentligheden, da dødsfaldene ikke blev fundet særligt opsigtsvækkende.

MRSADoD_Tove-Roenne_large
Overlæge Tove Rønne fra Sundhedsstyrelsen har gentagne gange nedtonet dødsrisikoen ved MRSA.
OmbudsSkov_stald
Overlæge Robert L. Skov har aktivt forsøgt at påvirke Ombudsmandens afgørelse om åbenhed i MRSA-sagen.

Efter afsløringen af de hemmeligholdte dødsfald er der fra flere sider stillet krav om, at offentligheden får en forklaring fra Sundhedsstyrelsen på, hvorfor man har skjult disse dødsfald i flere år i stedet for at advare befolkningen. Mange forventer også, at de daværende ansvarlige ministre, Astrid Krag og Mette Gjerskov fremkommer med deres forklaringer på, hvorfor de valgte at hemmeligholde denne helt vitale information for den brede offentlighed.

 

Her kan læses et fyldigt referat af sagens behandling ved byretten i Århus 6. maj 2014.

De politisk ansvarlige ministre for MRSA-skandalen

Sundhedsministre

Jakob Axel Nielsen 2007-2010

Bertel Haarder (V) 2010-2011

Astrid Krag (SF – nu S) 2011-2013

Nick Hækkerup (S) 2013 – ?

 

Fødevareministre

Eva Kjer Hansen (V) 2007-2010

Henrik Høegh (V) 2010-2011

Mette Gjerskov (S) 2011-2013

Karen Hækkerup (S) 2013

Dan Jørgensen (S) 2013 – ?

One Comment

  1. Pingback: Myndighed fortiede MRSA-dødsfald