SF på Djursland og Samsø går til EU for at stoppe nye havbrug i Kattegat

 

Socialistisk Folkepartis byrådsmedlemmer i Syd- og Norddjurs Kommuner og Samsø er gået til EU for at stoppe nye havbrug i Kattegat. De har sendt en klage til Europaparlementets Borgerklageudvalg (PETI). SF mener, at med lov nr. 111 overtræder den danske regering EU’s Vandrammedirektiv og Havstrategidirektivet, når de rent politisk opfinder et såkaldt nationalt ”miljømæssigt råderum”, der giver plads til forurening fra nye havbrug. ”Miljømæssigt råderum” eksisterer ikke naturvidenskabeligt og findes ikke i EU-lovgivningen.

Her på www.gylle.dk har vi længe beskæftiget os med det såkaldte miljømæssige råderum og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens påstand om, at nye havbrug ikke vil påvirke havmiljøet i Kattegat. Nøje undersøgelser har vist, at havbrug ikke vil påvirke og skade vandmiljøet, har han gentaget og gentaget. På et samråd i Folketingets Miljø – og fødevareudvalg  i forrige uge måtte han dog stærkt presset indrømme, at miljøet vil blive påvirket.

Ulovligt i forhold til EU-lovgivningen

Nu mener SF’s byrådsmedlemmer i Syd- og Norddjurs Kommuner og på Samsø, at nye havbrug i Kattegat også er ulovlige i forhold til EU-lovgivningen.

Mads Nikolajsen, SF.

– Lov nr. 111 om bl.a. nye havbrug er i strid med EU’s lovgivning, siger talsmand for SF’erne, byrådsmedlem Mads Nikolajsen til www.gylle.dk  .”Miljømæssigt råderum” findes ikke i EU-lovgivningen, i naturvidenskaben eller i virkelighedens Kattegat. Men begrebet skal altså bruges til at give tilladelse til nye havbrug.

De naturlige stammer af havørreder trues

Med kæmpedambrug risikerer vi igen iltsvind i Kattegat. De naturlige stammer af havørred bliver truer af regnbueørrederne i havbrug. Det sker, når lystsejlere eller større fartøjer påsejler havbrugenes kæmpebure, og regnbueørrederne med medicin i kroppen slipper ud. Djurslands og Samsøs største turistattraktion, strandene, trues. Det samme gør erhvervsfiskeriet i Kattegat, siger SF i sin klage til EU.

Ulige konkurrence fra havbrugene

Dertil kommer den ulige konkurrence fra havbrugene. De få ejere kan tjene store penge, fordi de ikke – som alle andre – skal rense op efter sig. Derfor skal fremtidens havbrug ligge på land. Her recirkuleres havvand, og det bliver renset ligesom spildevandet fra alle andre virksomheder og husstande. Det er nok derfor, at EU har fastsat regler, som de enkelte lande skal overholde, skriver SF’s byrådsmedlemmer på Djursland og Samsø til EU-parlamentet.

Læs her hele klagens ordlyd.

Comments

comments

En kommentar til SF på Djursland og Samsø går til EU for at stoppe nye havbrug i Kattegat

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.