Lunde Larsens troværdighed atter under pres i sag om dansk grundvand

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) beskyldes atter for svigtende troværdighed og afkræves en redegørelse for sag om grundvandsrapport.

Flere partier stiller nu spørgsmål til kontakten mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ministerium og konsulenthuset Cowi i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport om Danmarks grundvand. Det er Dansk Folkeparti, der sætter spørgsmålstegn ved uvildigheden af grundvandsrapporten trods løfter fra Esben Lunde Larsen (V) om det modsatte. Det skriver Ritzau 3. september 2017.

Oven på en debat om tilstanden i det danske grundvand i foråret lovede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) Folketinget en fuldstændig uvildig rapport udført “uafhængigt af ministeriet”. Rapporten forelå i udkast i august, hvor COWI slog fast, at miljøstyrelsen har styr på grundvandet.

Men dokumenter fra kommunikationen mellem konsulentfirmaet Cowi og Miljø- og Fødevareministeriet viser nu, at ministeriet har været tæt involveret under det meste af forløbet.

Derfor stiller flere partier spørgsmål til kontakten mellem ministeriet og konsulenthuset Cowi i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten, skriver Politiken.

Pia Adelsteen, DF.

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, kræver en redegørelse.

– Jeg undrer mig over, at det ser ud til, at der har været møder mellem ministeriet og konsulentfirmaet, hvorefter rapporten er blevet rettet til. Det er det, ministeren skal redegøre for, siger Pia Adelsteen til Ritzau.

Stram politisk styring

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at både ministeriet og Cowi skulle deltage i en fælles styregruppe. Men der er også blevet afholdt mere detaljeorienterede ugentlige arbejdsgruppemøder.

Her har ministeriet og Cowi deltaget, hvor den indflydelsesrige afdelingschef Christian Vind fra Miljø- og Fødevareministeriet var mødeleder. Christian Vind har været ministersekretær siden 2010 for flere miljøministre og betegnes af departementschef Henrik Studsgaard som en stor politisk strateg. “Christian har meget stor kapacitet og en god analytisk evne, så han med stor sikkerhed håndterer den strøm af oplysninger, der hele tiden kommer forbi ham. Han får sorteret væsentligt fra uvæsentligt og formår at få kommunikeret det væsentlige videre på forståelig vis,” udtalte Studsgaard i 2013.

Simon Kollerup, S.

Kollerup kræver ren besked

Miljø- og Fødevareministeriet er kommet med mere end 30 skriftlige kommentarer til den første version af rapporten. Flere ting er blevet rettet til, inden den blev sendt ud til ekstern kommentering hos landbruget og de grønne organisationer.

Fødevareordfører i Socialdemokratiet Simon Kollerup bakker op om en redegørelse.

– Ministeren lovede os en fuldstændig uvildig undersøgelse. Nu kan vi se, at det er noget helt andet, der er tilfældet. Vi må starte med en redegørelse, og så vil jeg ikke udelukke, at vi skal have ministeren på banen i et nyt samråd, siger han til Ritzau.

I begyndelsen af året opstod der en heftig debat om mængden af nitrat i drikkevandet og indberetningen af data til EU-Kommissionen. Det skortede ikke på kritik af de danske myndigheder. De blev beskyldt for at indberette forkerte data om nitratindholdet i vandet. Derfor indvilgede regeringen i at igangsætte en ekstern kulegravning af sagen, som mundede ud i en Cowi-rapport.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.