Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) beskyldes atter for svigtende troværdighed og afkræves en redegørelse for sag om grundvandsrapport.

Flere partier stiller nu spørgsmål til kontakten mellem miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ministerium og konsulenthuset Cowi i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport om Danmarks grundvand. Det er Dansk Folkeparti, der sætter spørgsmålstegn ved uvildigheden af grundvandsrapporten trods løfter fra Esben Lunde Larsen (V) om det modsatte. Det skriver Ritzau 3. september 2017.

Oven på en debat om tilstanden i det danske grundvand i foråret lovede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) Folketinget en fuldstændig uvildig rapport udført “uafhængigt af ministeriet”. Rapporten forelå i udkast i august, hvor COWI slog fast, at miljøstyrelsen har styr på grundvandet.

Men dokumenter fra kommunikationen mellem konsulentfirmaet Cowi og Miljø- og Fødevareministeriet viser nu, at ministeriet har været tæt involveret under det meste af forløbet.

Derfor stiller flere partier spørgsmål til kontakten mellem ministeriet og konsulenthuset Cowi i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten, skriver Politiken.

Pia Adelsteen, DF.

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, kræver en redegørelse.

– Jeg undrer mig over, at det ser ud til, at der har været møder mellem ministeriet og konsulentfirmaet, hvorefter rapporten er blevet rettet til. Det er det, ministeren skal redegøre for, siger Pia Adelsteen til Ritzau.

Stram politisk styring

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at både ministeriet og Cowi skulle deltage i en fælles styregruppe. Men der er også blevet afholdt mere detaljeorienterede ugentlige arbejdsgruppemøder.

Her har ministeriet og Cowi deltaget, hvor den indflydelsesrige afdelingschef Christian Vind fra Miljø- og Fødevareministeriet var mødeleder. Christian Vind har været ministersekretær siden 2010 for flere miljøministre og betegnes af departementschef Henrik Studsgaard som en stor politisk strateg. “Christian har meget stor kapacitet og en god analytisk evne, så han med stor sikkerhed håndterer den strøm af oplysninger, der hele tiden kommer forbi ham. Han får sorteret væsentligt fra uvæsentligt og formår at få kommunikeret det væsentlige videre på forståelig vis,” udtalte Studsgaard i 2013.

Simon Kollerup, S.

Kollerup kræver ren besked

Miljø- og Fødevareministeriet er kommet med mere end 30 skriftlige kommentarer til den første version af rapporten. Flere ting er blevet rettet til, inden den blev sendt ud til ekstern kommentering hos landbruget og de grønne organisationer.

Fødevareordfører i Socialdemokratiet Simon Kollerup bakker op om en redegørelse.

– Ministeren lovede os en fuldstændig uvildig undersøgelse. Nu kan vi se, at det er noget helt andet, der er tilfældet. Vi må starte med en redegørelse, og så vil jeg ikke udelukke, at vi skal have ministeren på banen i et nyt samråd, siger han til Ritzau.

I begyndelsen af året opstod der en heftig debat om mængden af nitrat i drikkevandet og indberetningen af data til EU-Kommissionen. Det skortede ikke på kritik af de danske myndigheder. De blev beskyldt for at indberette forkerte data om nitratindholdet i vandet. Derfor indvilgede regeringen i at igangsætte en ekstern kulegravning af sagen, som mundede ud i en Cowi-rapport.

 

Comments are closed.