Ny agrovækst vil koste en bondegård

Den store rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen er ikke bare blottet for visioner om nye former for bæredygtig landbrug. Dens anbefalinger er så ringe, at man kun kan frygte, hvilke af dem, som bliver fulgt. Under alle omstændigheder vil det blive hundedyrt for skatteyderne.

Politikens kronik, 28. juni 2013

Af Kjeld Hansen

Mejetærsker

Virkeligheden er jo den, at dansk landbrug består af 45.000 selvstændige landbrugsbedrifter, der tilsammen driver 2,4 mio. hektar landbrugsjord. Denne jord er inddelt i skønsmæssigt mindst 500.000 individuelle markblokke, der vil kræve hver sin miljøvurdering. Dette bureaukratiske ragnarok skal tilrettelægges, dokumenteres og kontrolleres, hvis landmanden fortsat vil hæve sine EU-tilskud.

Allerede den første sætning i Natur- og Landbrugskommissionens rapport vækker bange anelser.

Indledningen til rapportens 44 anbefalinger lyder: »Den globale efterspørgsel efter fødevarer stiger markant og vil fortsat gøre det i de kommende årtier« – og dette behov skal danske landmænd så være med til at tilfredsstille, og derfor bør regeringen gøre det lettere for landbruget at producere mere. Brutalt sagt er det noget værre sludder.

Der fremmales et billede af danske landmænd som omdrejningspunkt for verdens forsyning med mad, men virkeligheden er den, at dansk fødevareproduktion ikke betyder en døjt i den store sammenhæng.

Hverken for fremtidens sultende millioner eller for den generelle forsyning med fødevarer på globalt plan. Det kan kommissionens tolv vise kvinder og mænd ikke være uvidende om, så argumentet er yderst kritisabelt. Faktisk på grænsen til det uhæderlige.

(forts.)

 

Læs hele kronikken her:

www.politiken.dk/debat/kroniken/ECE2008507/ny-agrovaekst-vil-koste-en-bondegaard/

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.