LYSFEST imod MØRKLÆGNING

 

LysfestDen nye offentlighedslov blev vedtaget 4. juni 2013. Forinden havde 85.000 danskere vist deres modstand ved at skrive under på NEJ tak til den nye offentlighedslov.

Det skriver Susanne Jespersen på en åben facebook-side med opfordring til at protestere mod loven. Og hun fortsætter:

Desværre mødte kun omkring 3000 af disse op ved demonstrationen på Christianborg Slotsplads.

Det var vand på møllen hos fortalerne for loven, som nu kunne fastslå, at der reelt ingen modstand var.

Siden er der fra regeringens side arbejdet for endnu mere mørklægning bl.a. af miljøoplysningsloven

Det er mit håb, at vi inden lovens ikrafttrædelse 1. januar 2014 kan samle 100.000 underskrifter, og at vi denne gang møder talstærkt op på Slotspladsen for at vise, at vi rent faktisk er mennesker bag online-underskrifterne.

At der ikke kun er tale nogle enkelte rebeller, men at modstanden går på tværs af partipolitik, status og alder.

Kom og vær med

– en demo uden taler, uden musik, uden bannere,

– kun os stående der med lys i hånden

i samlet flok MOD mørklægning

For at flest mulige kan deltage vil arrangementet finde sted en søndag aften og efter mørkets frembrud, så vores lys tydeligt kan ses. Det er ligegyldigt, om der er politikere til stede på Borgen, men det ville være dejligt at se politikere, som er modstandere af loven, på pladsen sammen med os.

Det gælder vores demokrati, Danmark

Mød op!

Søndag d. 29. december kl. 19.00

Hvis nogen er forhindrede i at rejse til Kbh., så er både Aarhus, Aalborg, Randers og Odense med – se links herunder.

Lysfest i København

Lysfest i Aarhus

Lysfest i Odense

Lysfest i Aalborg

Lysfest i Randers

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.