Dambrug_AnsoEnge_2sp.
Dambruget i Ansø Enge syd for Silkeborg er særdeles fejlplaceret, da det forurener et krystalklart kildevæld. En oplagt kandidat til miljøministerens fremsynede ordning.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) vil med 20 millioner kroner i hånden opkøbe og lukke 15 til 20 ældre dambrug. Dermed kan spærringer i vandløb fjernes, så fisk kan færdes frit.

Dambrug påvirker vandløb og kan forhindre fisk i at kunne passere frit. For der skal vand til at drive et dambrug, og det vand kommer ved at opstemme vandet i vandløb.

Men når vandet opstemmes, bliver der skabt en spærring i vandløbet, som fritlevende fisk har svært ved at passere. Desuden bliver næringsstoffer, der belaster vandmiljøet, ledt til vandløbet fra fiskeproduktionen i dambruget.
Derfor vil miljøminister Kirsten Brosbøl nu tilbyde et engangsbeløb til de dambrugsejere, som overvejer at lukke, så spærringerne kan fjernes, og udledningerne af næringsstoffer fra dambruget til vandløbet forsvinder. Tilbuddet gælder kun i 2014.

Ligger i den allerbedste natur
– Noget af det bedste, man kan gøre for fiskebestanden og kvaliteten i danske vandløb, er at sørge for vandet kan løbe uden forhindringer. Mange dambrug ligger i noget af vores allerbedste natur og spærrer vandløbene. Derfor afsætter jeg nu 20 millioner kroner til opkøb af ældre dambrug, så vandet kan flyde frit igen. Indsatsen hjælper både vandmiljøet, og bidrager til regeringens nye ’Naturplan Danmark’, siger Kirsten Brosbøl.

Brosboll
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S). Foto: Claus Bjørn Larsen.

I vandplanerne er der udpeget ca. 130 steder, hvor der skal fjernes fysiske spærringer i forbindelse med dambrug. Det er ved nogle af disse steder, kommunerne nu får mulighed for at indgå en frivillig aftale med dambrugsejeren.

Engangsbeløb og tinglysning betalt
Dambrugsejeren vil modtage et engangsbeløb og afskrive sig retten til at opstemme vandet i vandløbet. Det vil også blive tinglyst på ejendommen, så der ikke kommer et nyt dambrug.

Miljøministeren understreger, at ordningen er et tilbud til dem, som måske i forvejen overvejer at lukke et ældre dambrug.
– Det er ikke en jagt på højteknologiske og rentable dambrug. Men hvis man har gået i tankerne om at sælge eller at lukke, så er der nu en mulighed for at få en pose penge i hånden, samtidig med, at man jo kan beholde sin ejendom, men selvfølgelig uden at drive dambrug længere, siger Kirsten Brosbøl.

Visited 4 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.