Har bønder ingen børn?

Hvis Danfoss eller Novo Nordisk nægtede at rense sit spildevand, indtil samfundet betalte for det, ville der lyde et ramaskrig, men den moral gælder ikke i landbruget DEBAT  Partilederne fra Alternativet, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale stod side om side mindre end en uge […]

Nu kommer redningsplanen for rent drikkevand til 355.000 borgere i Aarhus

I Aarhus Kommune er der pres på grundvandet. En stor indvinding af drikkevand til stadigt flere indbyggere betyder, at alle grundvandsressourcer i Aarhus Kommune stort set er udnyttet. Forurening af grundvandet med pesticider, nitrat og miljøfremmede stoffer udgør lokalt en væsentlig risiko for kvaliteten af […]

Kun politisk vilje kan sikre danskernes drikkevand

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder vores drikkevand, der hentes fra undergrunden, for Danmarks guld. DANVA kæmper for grundvandsparker som værn mod miljøfarlige stoffer, der i stigende grad findes i grundvandet. Men beskyttelsen af drikkevandet afhænger i sidste ende af politisk vilje Midt i maj afholdt […]

Landbruget siger UNDSKYLD til danskerne

Denne artikel er fjernet   Redaktionen har erfaret, at lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug ikke deler vores humoristiske sans, hvad angår de satiriske løjer, der udfolder sig overalt i medierne på den 1. april. Tværtimod har BD taget vores aprilsnar-spøg så alvorligt, at man via en advokat […]