Miljøet skal med i nationens grønne regnskab

GrønneNationalregnskabDanmarks Statistik udgiver 24/9 publikationen “Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP – metoder og muligheder”. Bogen sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og på de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at opstille et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Publikationen inddrager de internationale retnings-linjer for grønne national-regnskaber og beskriver det konkrete arbejde, der er i gang på området i Danmark og andre lande.

Af publikationen fremgår bl.a., at et grønt nationalregnskab for Danmark, der dækker de fleste områder knyttet til miljø og naturressourcer, vil omfatte 16 delregnskaber. Heraf udarbejder Danmarks Statistik i øjeblikket delregnskaber knyttet til energi, materialestrømme, udslip til luft og miljørelaterede skatter. Regnskaberne for de tre sidste områder offentliggøres 30. september 2013 i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik under titlen Miljøøkonomisk regnskab.

Publikationen “Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP – metoder og muligheder” kan hentes gratis eller bestilles i en trykt version på Danmarks Statistiks hjemmeside.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.