Minkfolk misbruger veterinærdirektør

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) overtager Fødevareministeriet efter Dan Jørgensen (S).

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) overtog Fødevareministeriet efter Dan Jørgensen (S) i sommeren 2015, men hun har allerede skabt stor modvilje i brede kredse af befolkningen.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen tager skarpt afstand fra Kopenhagen Furs ufine metoder i virksomhedens aggressive annoncekampagne PelsAvisen, hvor minkfolkene har misbrugt nogle rosende udtalelser fra veterinærdirektør Per Henriksen.

“Fødevarestyrelsen har ikke været opmærksom på, at artiklen ville blive brugt i annoncesammenhæng. Havde Fødevarestyrelsen vidst dette, ville styrelsen have afvist at medvirke,” påstår Kjer Hansen i sit svar til MF Maria Reumert Gjerding, 27. januar 2016.

Imidlertid fremgår det af besvarelsen, at Per Henriksen var orienteret om PelsAvisens særlige mission, så svaret skal nok tages med et gran salt. Ministeren mener formentlig, at man ville have afvist at deltage, hvis man havde kunne forudse, at den rosende omtale kunne give anledning til politisk kritik.

Se kritikken af PelsAvisen her.

PS. 4. februar 2016 skriver fagbladet Journalisten, at Kopenhagen Fur også har misbrugt tilliden fra formanden for den danske dyrlægeforening, Carsten Jensen. Se artiklen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.