Alle fotos er taget af Dokumentationsgruppen Bellahøj under løbet i 2017.

I weekenden 4.-5- august 218 blev motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix afholdt i København. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd var igen i år med for at måle luftforureningen ved de omkringliggende ejendomme og kunne desværre endnu en gang konstatere, at forurenings- og støjniveauerne under løbet er ekstreme. Det skriver Det Økologiske Råd i en pressemeddelelse, den 6. august 2018.

Det er spændende at se de mange flotte biler give den gas og køre forbi i høj fart, når racerløbet Copenhagen Historic Grand Prix bliver afholdt, men de gamle racerbiler er også stærkt forurenende og samtidigt ekstremt larmende. Det skaber store gener for beboerne i området.

Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, DØR.

”Luftforureningen under løbet stiger 50-100 gange i forhold til det daglige niveau i området og kombineret med et ekstremt støjniveau, gør motorløbet det svært for mange lokale at kunne opholde sig i deres eget hjem,” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd, og fortsætter:

”Så selvom det kan være en god oplevelse for mange, at tage til et motorløb midt i København, harmonerer afholdelsen af løbet rigtig dårligt med Københavns Kommunes ønske om at være en grøn hovedstad. Ekstremt forurenende aktiviteter skal naturligvis undgås i tæt bebyggelse. Derfor bør løbet flyttes ud af byen, hvor det vil genere meget færre mennesker.”

Alternativt mener Det Økologiske Råd, at der kan holdes et løb for elbiler i København, da de også accelererer hurtigt, men ikke udleder luftforurening og støjer meget mindre. Det ville desuden være helt i tråd med hovedstadens grønne image.

De mindste beboere bruger høreværn under det larmende billøb-

Beboerne i området vil gerne af med motorløbet

At motorløbet er til gene for mange beboere i området, bliver man ikke i tvivl om, hvis man taler med Svend Guttormsen, som er repræsentant for 170 husstande, hvoraf nogle ligger blot 5 meter fra banen.

”Motorløbet giver støj, bilos og afspærringer. Her er København blevet en forretning for skøre events og ikke en by for de borgere, der bor her,” siger Svend Guttormsen.

Også Hanne Meyersam, der bor lige ud til motorbanen, er ikke glad for løbet: ”Min nabo og hendes mand har nogle år lejet en lejlighed for at slippe væk. Hun er læge og har nattevagt, så hun skal sove om dagen, hvilket hun ikke kan i støjen. Hun  efterlader mig altid hendes høreværn, når hun flygter.”

I Københavns Kommune er Teknik og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, enig i kritikken og bakker Det Økologiske Råd op:

”København skal have en stor variation af events. Men vi bør satse på arrangementer, der støtter op om byens profil, eksempelvis inden for miljøpolitikken. Og det er bestemt ikke tilfældet med et motorløb som Copenhagen Historic Grand Prix. Derfor er jeg glad for, at der endnu engang bliver sat fokus på de miljømæssige konsekvenser.”

Masser af skinnende chrom og dyr lak præger gadebilledet under løbet.

De udførte målinger

Ultrafine forbrændings-partikler blev målt med kalibrerede P-Traks fra TSI. Der blev anvendt minutgennemsnit, hvilket fjerner de højeste målinger. I 2018 blev der målt fra 1. sal på Bakkevej 52 og 1. sal på Hulgårdsvej 76. I 2017 blev der alene målt fra 1. sal på Bakkevej 52. Det Økologiske Råd har film og billeder fra målingerne, som interesserede kan bruge kvit og frit.

Luftforureningen i 2018: Hulgårdsvej 76 og Bakkevej 52.

Når der køres ræs ses forureningsniveauer, som er 50-100 gange højere end i pauserne, hvor vinden efter lidt tid får udskiftet luften og forureningen falder til omkring 2.500 partikler pr. cm3.

Luftforureningen i 2017: Bakkevej 52.

Når der køres ræs ses forureningsniveauer, der er 50-100 gange højere end i pauserne, hvor den kraftige vind udskifter luften og får forureningen til at falde til ca. 2000 partikler pr. cm3, hvilket er til de samme lave niveauer som blev målt weekenden inden racerløbet.

Comments are closed.