Elektronmikroskopisk billede af influenza A viruses (light objects on a dark background). Foto: Wikipedia/CDC – Dr. Erskine Palmer

I foråret 2009 opstod der en ny influenza A virus. Det blev først opdaget i USA, men virus spredte sig hurtigt over hele kontinentet og ud i verden, hvor det smittede millioner af mennesker og kostede mere end 250.000 dødsfald. Virusset sprang tilbage til svin og blev første gang påvist i danske svin i januar 2010

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) er et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI) om varetagelse af den veterinære myndighedsaftale på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) og Fødevarestyrelsen (FVST). Aftalen omfatter alt fra sygdomsovervågning og varetagelse af konkrete beredskabsopgaver, eksempelvis ved mistanke om sygdomsudbrud, til assistance i form af risikovurderinger, forskningsopgaver og besvarelse af spørgsmål til ministeren.

Siden 2011 har dette nye influenza A virus udgjort ca. 20 % af de influenza virus, der påvises i danske svin. Af den seneste rapportering fra Dansk Veterinær Konsortium (DVK) fra den 20. juli i år fremgår det imidlertid, at samme pandemiske influenza A virus nu er påvist i 228 indsendelser (62 %) af næsesvabere, lungevæv eller spyt fra svin fra danske svinefabrikker. Forekomsten har været ”foruroligende” stigende i første halvår af 2020.

Flere virus end tidligere

Resultaterne i juli-rapporten fra DVK svarer til, at 62 % af indsendelserne i 2. kvartal havde mindst en positiv prøve. De tidligere år har andelen af positive indsendelser i 2. kvartal udgjort mellem 35-58 % af indsendelserne. Andelen af positive indsendelser var den højeste, siden overvågningen startede i 2011, dvs. der er ikke tidligere modtaget så mange prøver med de pandemiske virus fra så mange svinefabrikker som i 2. kvartal af 2020.

Professor Lars Erik Larsen, KU

Professor Lars Erik Larsen fra DVK, der er er fagligt samarbejde mellem Københavns Universitet og Statens Serum Laboratorium, finder det foruroligende med denne stigning. I en mail til redaktionen har Larsen denne kommentar til forekomsten af pandemisk influenza A i den danske svineindustri.:

”Det, der er foruroligende, er at der findes flere og flere varianter af virus, der potentiel kan have zoonotisk potentiale. Derfor skal der være fokus på bedre kontrol af infektionen i svin, og der bør tages forholdsregler for at undgå overførsel af influenza virus fra svin til mennesker og omvendt – f.eks. vaccination af personalet og vaccination/sektionering i svinebesætninger.”

Om stigningen i pandemisk influenza virus A i de danske svinebesætninger kan have en sammenhæng med de forskellige driftsformer – konventionel, friland eller økologisk – er der ikke noget svar på. Lars Erik Larsen siger.

”Det har vi ikke rigtig data på – eller rettere vi har ikke de oplysninger, så de kan parres med de data, vi har – dette vil kræve et separat studie. Jeg vil antage, at en udendørs produktion vil have lavere prævalens – på grund af lavere antal grise per epidemiologisk enhed, lavere belægningsgrad, og fordi der er mindre risiko for aerosolbåren smitte, når de er udenfor.”

Den foruroligende stigning fra 2019 til 2020 i pandemisk influenza A virus på danske svinefabrikker er markeret med rød indramning af testresultaterne. Kilde: DVK 2020

Influenzavirus A er fast etableret i svineindustrien

DVK udfærdiger en rapport hvert år til Fødevarestyrelsen, hvor disse aspekter beskrives. Her er uddrag fra 2019-slutrapporten:

”Resultaterne fra overvågningen er vigtige i forhold til at vurdere den zoonotiske trussel, som danske svinebesætninger udgør, idet de må betragtes som et reservoir for et stigende antal forskellige influenza A virus subtyper, der potentielt kan spredes til mennesker.

Resultaterne fra overvågningen gennem de seneste år har bekræftet, at H1N1pdm09, som stadig må betragtes som en zoonose, nu er etableret i den danske svinepopulation, hvor den cirkulerer uafhængigt af den humane influenzasæson.

Overvågningen har endvidere påvist en stigning i antallet af nye virus reassortments, hvor gener fra H1N1pdm09 indgår. De to nye subtyper H1avN1pdm og H1pdmN1av, der blev identificeret for første gang sidste år, er i år begge blevet genfundet. Tilmed er der konstateret en markant stigning af H1pdmN1av i forhold til 2018, hvilket kan tyde på, at dette nye reassortment har en fordel i forhold til ældre subtyper. Derfor skal der holdes øje med udviklingen af specielt dette virus de kommende år. (…)

Det kan konkluderes, at den iværksatte overvågning har givet et betydeligt indblik i hvilke influenza A virus, der cirkulerer i danske svin, og at denne information dagligt bruges proaktivt til håndtering af sygdom i danske svinebesætninger. Overvågningen har endvidere vist, at virus med nye gen kombinationer er blevet etableret i danske svin, og der de kommende år bør holdes øje med, om disse virus smitter til mennesker.”

Der opdages flere og flere varianter af virus på svinefabrikkerne, der potentielt kan have zoonotisk potentiale, så derfor anbefaler førende virologer, at der bør tages forholdsregler for at undgå overførsel af influenza virus fra svin til mennesker og omvendt. Man efterlyser f.eks. vaccination af personale og svinebesætninger samt opdeling af svinefabrikkerne i sektioner. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Fakta om den pandemiske svineinfluenza A

Denne virus blev betegnet som influenza A (H1N1) pdm09-virus. Fra 12. april 2009 til 10. april 2010 vurderede CDC, at der var 60,8 millioner tilfælde (rækkevidde: 43,3-89,3 millioner), 274,304 indlæggelser (195,086-402,719) og 12,469 dødsfald (8,868-18,306) i USA på grund af (H1N1) pdm09-virus. Siden introduktionen af influenza A H1N1pdm09-virus i 2009 har H1N1pdm09 cirkuleret sæsonmæssigt i USA og resten af verden og forårsaget sygdomme, indlæggelser og dødsfald. Se nedenfor.

Bannerbillede: Colorized_transmission_electron_micrograph_of_Avian_influenza_A_H5N1_viruses

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Det danske landbrugs lobbyister kan med garant finde et par dubiøse forskere, som de kan betale for, at komme med nogle beroligende udmeldinger om, at de danske svinefabrikker slet ikke kan blive arnested for en pandemi, og at den danske befolkning kan ta’ det helt roligt.

  2. Ja helt rolig jeg bestemt ikke ved alle de svine fabrikker og skulle det gå galt,kan det gå sindsygt galt.

  3. The perfect storm will arrive, sooner or later

  4. Kis Bøggild Nielsen

    Jeg har næsten ikke ord for, hvor tåbeligt det er bare bevidstløst at fortsætte den, især svineavl, industri i Danmark. I forhold til alt. Dyrevelfærden er helt i bund, bare at tænke, føle sig selv i grisenes sted, kunne måske sætte nogle tanker i gang, som ikke kun handlede om kortsigtet berigelse, via penge og magt, men også medfølelse og bevidstheden omkring vores fælles klode/luft/ild og vand og ikke mindst den sameksistens, som vi, som kalder os de klogeste individer i verden, burde i den grad være bevidste om. Det er da meget smart at være de klogeste, men så er det da også endnu vigtigere at bruge det til noget fornuftigt. Hvis vi nogle gange ville erkende at vores kommunikation og samarbejde, også med dyrene kan bringe os et meget bedre sted hen. Gennem mange tusinde år har vi fået hjælp gennem samarbejdet med dyrene/naturen. Hvorfor fortsætter vores tåbeligheder i et væk, på trods af alle synlige og åbenbare advarsler, som burde få os til at ændre kurs i samarbejde og forståelse, for videnskaben, filosofien og ikke mindst efter alle de vink med en vognstang vi har fået i årevis. Mvh. og endnu et håb om forståelse og samarbejde og også hjælp til dem som skal sadle om. Vi fejler jo tit når vi handler som mennesker, men hvis vi kan indse vores fejl og ændre på tingene, så har vi stadig muligheder for at rette op, bare vi ikke fryser vores forskelligheder fast i systemet, så vi ikke kan skabe forandringer. Mvh. Kis. Endnu en bonderøv, som har oplevet lidt af hvert.

Skriv en kommentar