Professor, dyrlæge Lars Erik Larsen, KU, brugte de store overskrifter i Berlingske den 3. februar 2023, hvor risikoen for minksmitte blev kaldt “en mulig tikkende bombe”. Fjorten dage senere blev risikoen beskrevet som “ikke sandsynlig” i den officielle redegørelse til Fødevarestyrelsen. Skærmbillede.

Modsat alarmerende meldinger fra WHO og internationale eksperter om smitte med fugleinfluenza ser danske veterinære eksperter ingen risici af betydning for de nyåbnede minkfarme eller for folkesundheden, hvor man vurderer risikoen for minksmitte i en ny redegørelse til at være ”ikke sandsynlig”. Det er de samme veterinære eksperter, som Fødevarestyrelsen benyttede i september 2020, hvor man hævede, at risikoen for spredning af corona-smitte fra mink til mennesker var meget lille. Imidlertid smittede mink-varianten som bekendt flere tusinder nordjyder og forårsagede dødsfald, før man erkendte fadæsen og igangsatte aflivningen af alle danske mink.

 

Professor Lars Erik Larsen KU
Dyrlæge Ramona Trebbien, SSI

Det er Fødevarestyrelsens veterinære beredskab, der har ansvaret for at overvåge risikoen for pandemier og slå alarm, hvis husdyr eller befolkning trues af nye zoonoser. Beredskabet støtter sig til det såkaldte Veterinære Konsortium, hvis toneangivende eksperter er dyrlæger fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Den aktuelle redegørelse, der stort set frikender de nye minkfarme for at udgøre en smitterisiko, har haft Lars Erik Larsen, KU, og Ramona Trebbien, SSI, som projektledere. De er begge dyrlæger.

Her er dokumentationen fra rapporten.

Redegørelsen offentliggøres næsten fire måneder efter en hændelse i oktober sidste år, hvor der skete det, som virologer over hele verden har frygtet. Den højsmitsomme og farlige fugleinfluenzavirus, H5N1 sprang fra fugle til pattedyr og etablerede smittekæder, hvor syge dyr smitter videre til andre dyr. Det skete i en stor minkbesætning i Nordspanien, hvor smitten formentlig blev introduceret med en syg måge.

Langsom reaktion

Veterinærdirektør Charlotte Vilstrup, Fødevarestyrelsen, er ikke bekymret for folkesundheden trods risikoen for ny minksmitte.

Smitteudbruddet havde været kendt i fagkredse gennem mere end tre måneder, men først den 1. februar 2023 bestilte veterinærdirektør Charlotte Vilstrup den aktuelle redegørelse. Tilsyneladende skete det kun, fordi en kvik journalist fra Danmarks Radio bad om et interview om risici for smitte i Danmark.

Det, der skete i Spanien, betragtes internationalt som meget opsigtsvækkende, fordi det tyder på, at virus har foretaget et artsspring. Opfattelsen har hidtil været, at fugleinfluenzavirus H5N1 kun kan oprette smittekæder mellem fugle. Mennesker og andre pattedyr kan smittes, men de smitter ikke videre til andre individer. Det er tilsyneladende sket nu, ved at virus har tilpasset sig i mink.

At artsspringet er sket i mink undrer ikke alle eksperter, udtaler professor Hans Jørn Kolmos til Berlingske 12. februar 2023. De store industrielle minkbesætninger med mange dyr på meget lidt plads giver mulighed for et utal af smittekæder, som øger risikoen for, at der opstår nye virusvarianter. Det var det, der skete med Covid-19 i Nordjylland i 2020, hvor virus spredte sig videre til mennesker og resulterede i flere tusind smittede og syge i lokalbefolkningen.

Udbrud af fugleinfluenza i spanske mink vækker stor bekymring for spredning til mennesker over hele kloden

Det samme vil kunne ske med H5N1, men konsekvenserne for mennesker vil være meget større, fordi dødeligheden er langt større. Dødeligheden blandt mennesker, som bliver syge med H5N1, er 30-50%. Til sammenligning var dødeligheden under covid-19 pandemien i omegnen af 1%. Det er derfor fuldt berettiget, når virologer og pandemieksperter verden over reagerer med stor bekymring på, hvad der er sket på minkfarmen i Spanien, mener professor Hans Jørn Kolmos.

Ingen fare på færde

Imidlertid er der nærmest ingen risiko for, at de nye danske mink bliver smittet med H5N1 fra vilde fugle, ifølge redegørelse fra dyrlægerne i Dansk Veterinær Konsortium. Det gælder også, selv hvis farmene har åbne haller. Det er ikke sandsynligt, at den meget smitsomme fugleinfluenza (HPAI) trænger ind, mener eksperterne, der skriver:

“For farme beliggende tæt på områder, hvor der er mange vilde fugle, og som består af åbne haller, hvor der er adgang for vilde fugle, vurderes risikoen for smitte af danske mink med HPAI overordnet set til at være ikke sandsynlig (1-10 %) (jf. EFSA kriterier) i perioder med høj HPAI aktivitet i vilde fugle.”

EFSA er den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed.

Hvis den usandsynlige smitte alligevel skulle ramme de nyåbnede minkfabrikker, bliver det formodentlig ikke fra importerede mink, men fra fugle i efteråret.

“Den højeste sandsynlighed vurderes at være i perioden oktober-november. Import af mink fra udlandet vurderes at udgøre en mindre risiko for introduktion af HPAI til danske mink i forhold til sandsynligheden for at mink smittes med HPAI fra fugle i Danmark,” står der i rapporten. “Den største risiko for smitte af mink med HPAI virus vurderes at være ved direkte eller indirekte kontakt med smittede vilde fugle, herunder måger.”

Skulle smitten komme til en minkfarm, kan der være en moderat risiko for, at mink smitter mennesker. Spredes smitten mellem mink på farmen, kan det blive et større problem for mennesker, da nye varianter, som lettere smitter mennesker og mellem mennesker, kan opstå på farmen.

Rapporten beskriver denne risiko sådan her:

“Det vurderes, at risikoen for smitte til mennesker fra mink er lav til moderat (jf. ECDC kriterier) i det tilfælde, at der er eksponering til HPAI inficerede mink. Risikoen for at mennesker bliver smittet er størst, hvis virus spreder sig mellem mink på farmen, idet det teoretisk er muligt, at der udvikles virus varianter med forøget evne til at smitte til og mellem mennesker og dermed øget risiko for samfundssmitte. Tidlig påvisning af HPAI virus i mink og mennesker er derfor afgørende for at reducere den samlede sundhedsrisiko.”

ECDC er det europæiske center for kontrol med sygdomme.

Hvad med smitte fra svin

Politisk har den nye pandemitrussel ikke den store opmærksomhed bortset fra hos Enhedslistens Peder Hvelplund. Ekspertredegørelsen, der kalder det ”usandsynligt”, at mink smittes med den for mennesker meget farlige fugleinfluenza, har ikke beroliget Enhedslistens sundhedsordfører synderligt. Peder Hvelplund er bekymret over udbruddet af fugleinfluenza hos mink i Spanien, hvor mink tilsyneladende smittede mink og en ny variant blev udviklet. Det siger han til netmediet Nordtinget.dk.

Han er endnu mere bekymret over risikoen for en pandemi, hvis mink smittes både af fugleinfluenza og influenza fra svin eller mennesker. Det kan give en farlig kombination af virus, som lettere rammer mennesker, fordi menneskers luftveje mere ligner svins.

MF Peder Hvelplund, EL. Foto: Nordtinget

Den smittemulighed omtales i rapporten.

Hvad særligt skal Danmark gøre? Det savner Peder Hvelplund at læse i rapporten fra Dansk Veterinær Konsortium (DkVet), som er navnet på samarbejdet mellem seruminstituttet og universitetet.

“Det har været en gamechanger, hvad vi har oplevet i Spanien,” siger han og peger på, at minkene smittede hinanden. Det er ikke normalt, at fugleinfluenza smitter mellem pattedyr.

“Risikoen for, at det kan opstå i Danmark, afviser man jo heller ikke,” siger det nordjyske folketingsmedlem.

Sandsynligheden er højst 10 procent ifølge rapporten.

Der er jo en risiko ved alt – også ved at køre i bil eller tog – så er risikoen her ikke så lille, at den er acceptabel?

“Der er jo et scenarie, hvor risikoen er fra 1 til 10 procent. Hvis der kommer et udbrud, vil konsekvenserne være voldsomme og dramatiske, ikke bare i Danmark men også globalt. For så vil fugleinfluenza potentielt kunne smitte mellem mennesker. Det vil være en risiko for en pandemi, som vil være langt værre, end hvad vi oplevede med covid-19,” siger Peder Hvelplund.

Da myndighederne tog fejl

Peder Hvelplund er fra Hjørring kommune, hvor corono-smitten i mink begyndte, og hvor der blev registreret flere dødsfald.

Han efterlyser større forsigtighed. Ud fra rapporten fra DKVet var det usandsynligt, hvad der skete i Spanien.

“Det er dog ikke desto mindre sket. Det burde give anledning til forholdsregler i Danmark,” siger Hvelplund til Nordtinget.dk.

Her er det uddrag af Fødevarestyrelsens pressemeddelelse fra september 2020, hvor man afviser smitterisikoen fra mink på baggrund af faglig rådgivning fra DVK.

Han henviser til et tidligere fejlskud fra myndighederne. I september 2020 skrev Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse, at der var meget lille risiko for, at mink smittede mennesker med corona-virus.

“Vi står i en tilsvarende situation. Det viste sig jo, at der tog Fødevarestyrelsen fuldstændig fejl,” siger sundhedsordføreren, som også er gruppeformand.

Han vil gå videre med sagen.

“Jeg kommer til at spørge fødevareminister Jacob Jensen (V), hvad han vil gøre for at følge op på det her.”

Spørgsmålet vil også handle om, hvad der sker, hvis der sker udbrud af fugleinfluenza i en svinebesætning.

“Det ville have væsentlig mere dramatiske og værre konsekvenser end et udbrud hos mink.”

Professor Lars Erik Larsen, KU, har gentagne gange advaret offentligt mod risikoen for nye pandemier, men som dette powerpointforedrag fra oktober 2020 illustrerer, så er han mest fokuseret på truslerne fra den store svineindustri. Han nævner dog minkfabrikkerne som en risikofaktor.

Ifølge rapporten fra Dansk Veterinær Konsortium er det en anden risiko, hvis mink smittes både med fugleinfluenza og influenza fra svin eller fra mennesker. Der kan opstå en blanding – et hybrid virus – der altså lettere smitter mellem mennesker.

En blanding mellem influenzavirus fra svin og influenzavirus fra mennesker er tidligere fundet i danske mink.

“Men det er ikke muligt at estimere sandsynligheden for, at dette sker i mink,” står der i rapporten.

Hvis fugleinfluenza cirkulerer blandt mink, er det meget sandsynligt, at virus tilpasses pattedyr og dermed mennesker, lyder vurderingen fra eksperterne.

På den anden side er der aldrig påvist fugleinfluenza fra fugle i danske mink. Det er imidlertid påvist i Sverige og Kina.

“Det er ikke for at piske en stemning op om, at nu står vi med noget meget dramatisk. Det er et spørgsmål om, at vi også skal være forberedt på, hvad der kan ramme os og hvordan vi skal tage forholdsregler, så vi undgår, at det kommer ud af kontrol,” siger Peder Hvelplund.

Rapporten fra DKVet kan læses her.

Bannerfoto: Nedlukket minkfabrik i Måde ved Esbjerg. Privatfoto

One Comment

  1. Bliver bare så træt – altid de “samme specialister” der høres i diverse sager- og klart nok, for så får styrelser og virksomheder de svar de ønsker. Robot svar 🤷‍♀️

Skriv en kommentar