Naturens genkomst i Europa

Comeback_eagle-yathin-flickr

Havørnen svæver atter over en række europæiske lande, hvor den tidligere blev udryddet.

Den europæiske bæver, bison og havørn er blandt de dyrearter, der har gjort et bemærkelsesværdigt comeback i Europa i de sidste 50 år, ifølge den første dybdegående rapport om emnet. Den blev offentliggjort 26. september i år.

Forskere fra Zoological Society of London ( ZSL ), BirdLife International og Europe Bird Census Council ( EBCC ) har samarbejdet med eksperter fra hele Europa for at indsamle relevante data om udbredelse og hyppighed af en række udvalgte arter. Indsatsen resulterede i rapporten ” Wildlife Comeback in Europe”, der beskriver hvordan, hvorfor og hvor 37 pattedyr og fuglearter har genvundet deres fodfæste i løbet af de seneste 50 år. Der er tale om vigtige erfaringer for arbejdet med at bevarelse disse og andre arter.

Professor Jonathan Baillie, der er ZSL-direktør, siger: “Det er vigtigt, at vi både fejrer og lærer af de store succeser med naturbevaring. Denne rapport hjælper os med at forstå behovet for indgreb, og de nødvendige betingelser for at en bred vifte af arter vil kunne opleve tilsvarende fremgang”.

“Naturen kan komme tilbage, hvis vi tillader det. Det viser denne rapport,” siger Frans Schepers, der er direktør for organisationen Rewilding Europa. ” Med en stigende tolerance overfor dyrelivet vil flere arter helt sikkert følge efter.”

Et flot eksempel på naturens genkomst er den europæiske havørn, der er en af de største rovfugle i verden. Bestanden har udvist et imponerende opsving i de seneste årtier, efter et dramatisk fald og udryddelse i mange lande fra 1800 og frem til 1970. Takket være lovmæssig beskyttelse er den europæiske bestand vokset fra færre end 2500 par i 1970 til 9600 par i 2010. Havørnen vendte tilbage til Danmark i 1995 og yngler i dag med mindst 55 par, og den har også rekoloniseret dele af dens tidligere udbredelse i Nord-og Centraleuropa.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.