VIDEO: Fiskeørn lander i rede i Gribskov
Videoen er fra 2016, hvor reden i Gribskov i Nordsjælland gav to unger. i 2019 kom hele tre unger på vingerne. Optagelser: Uffe Rasmussen

Det er rekordernes år for den smukke fiskeørn i Danmark. For første gang i 40 år har vi seks ynglepar. Det er også første gang, der er kommet hele 10 unger på vingerne. Det er nyt, at der med sikkerhed er konstateret ynglende fiskeørne i Nationalpark Thy. Og endelig har et par fået sjældne trillinger.

Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), skriver Jan Skriver for DOF den 5. september 2019.

Efter flere årtier med uregelmæssige yngleforekomster ser det ud til, at fiskeørnen i Danmark har etableret sig med godt en håndfuld beboede reder, alle i rolige skovområder væk fra alfarvej.

Leif Novrup er eksperten, der samler al viden om de danske fiskeørne.

”Det er nyt, at fiskeørnen med sikkerhed har ynglet i Thy. Efter flere års mistanke om ynglende fiskeørne i området fandt ornitologen Jens Jørgen Andersen i år ørnenes rede i nationalparken, og der kom to unger ud af familielivet. Det er karakteristisk for de danske fiskeørne, at de alle har rede i meget uforstyrrede skovområder. Jeg plejer at sige, at der ingen mobiltelefondækning er i de områder, hvor fiskeørnen har sin rede, så langt er vi ude i naturen. Ørnene er meget sarte overfor forstyrrelser i deres yngletid”, siger ornitologen Leif Novrup, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler alle tilgængelige data om landets fiskeørne.

66 danske fiskeørne på 15 år

Siden 1970’erne, da fiskeørnen begyndte at etablere sig igen som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har arten ynglet med meget få par og uregelmæssigt fra år til år.

De danske fiskeørne sætter ny rekord. For første gang i 40 år har Danmark seks ynglepar. Foto: Torben Andersen/DOF

I perioden 1994 til 2011 var der således kun kendskab til en beboet rede, nemlig den i Estvadgård Plantage ved Flyndersø nær Skive, oplyser Leif Novrup.

”Selv om fiskeørnen ikke for alvor har været stabil fra ynglesæson til ynglesæson, er der alligevel kommet 66 unger på vingerne fra den danske bestand siden 2005. I år sætter vi så rekord med hele 10 flyvedygtige fiskeørneunger. Alene fra reden i Gribskov, hvor ørnene har ynglet i en årrække, er der kommet trillinger til verden”, siger Leif Novrup.

De danske fiskeørne etablerer sig tilsyneladende primært i redetræer, der ligger dybt inde i skovene og ofte langt fra vand.

”Det er ikke i træer på søbredderne, at fiskeørnene slår sig ned og bygger rede. Mønsteret er, at de vælger et sted, hvor der er fuldkommen fred og ro. Og de bygger som regel deres rede i større nåletræer, som en storm har knækket i toppen”, siger fiskeørneeksperten.

For første gang yngler fiskeørne i år med sikkerhed i Nationalpark Thy. Foto: Jan Skriver /DOF

Udsigt til svag vækst i bestanden

Leif Novrup spår, at flere ynglende fiskeørne vil slå sig ned de kommende år i nabolaget af fiskerige søer og fjorde i det danske landskab.

Men fiskeørnen vil næppe komme til at følge havørnens bestandsmæssige himmelflugt og blive vidt udbredt i Danmark.

”Vi kommer næppe til at opleve 100 ynglepar af fiskeørne i Danmark, fordi arten er sky og sårbar i sin yngletid. Vi mangler ganske enkelt skovområder nær vores søer og fjorde, hvor der er fuldkommen ro til de store fiskeædende rovfugles familieliv. Men jeg tror på en fast bestand på rundt regnet 10 ynglepar”, siger Leif Novrup.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar