Naturplejeren bliver ædt

Et projekt med gumlende naturplejere på kommunale arealer skal skabe eksklusivt kød af høj kvalitet. Det skriver dknyt 23. juli.

I Randers Kommune har man stor erfaring og succes med at bruge geder, får, heste og kvæg som naturlige og bæredygtige naturplejere. Her står landmændene på venteliste for at få lov til at sætte dyrene ud på kommunes arealer:

– Det er et spændende projekt, der gavner miljøet og naturen, og som på sigt vil skabe arbejdspladser. Projektet falder i tråd med Randers Kommunes grønne profil, og derfor ser vi frem til at være med i ‘Smag på landskabet’, forklarer Jørgen Mejlsø, der er natur- og landskabsingeniør i Natur og Miljø i Randers. Han tilføjer:

– Vi har stor erfaring med naturpleje. Projektet skal hjælpe os med at komme et skridt videre ved at finde ud af, om vi gør det rigtige. Er der ting vi ikke har øje for, og er der dyr, der skal græsse andre og mere optimale steder, end de gør i dag? Skal vi eventuelt avle nye racer med større klove eller andre egenskaber, der fremmer naturplejen?

Jørgen Mejlsø har store fremtidsvisioner om at sælge det første udskårne kød ved store events med internationalt berømte kokke fra kendte restauranter.

En af leverandørerne af naturpleje er Jens Ole Hededal, der har kødkvægsracen Dexter gående på engen ved Gjerlev. Han er glad for, at der arbejdes med at gøre afgræsning mere rentabelt.

– Lige nu har jeg omkring 170 kreaturer. De 150 går allerede nu rundt på forskellige lokaliteter i Randers Kommune. Nogle går rundt det samme sted hele sommeren, nogle bliver flyttet når der ikke er græs, eller efter hvilken flora der er, fortæller Jens Ole Hededal.

– Projektet har helt sikkert et potentiale, som vi kan videreudvikle i landbrugserhvervet. Det vil være fint, hvis nogle landmænd kan få det som fuldtidsbeskæftigelse og kan leve af at opdrætte kvæg på naturområder, siger Jens Ole Hededal.

‘Smag på Landskabet’ er et samarbejde mellem kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern, Videncentret for Landbrug, Videncenter for Fødevareudvikling, AgroTech, Natur & Landbrug, Aarhus Universitet, Udviklingscenter for husdyr på friland samt lokale landmænd, slagtere og restauratører fra de fire kommuner.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.