Et projekt med gumlende naturplejere på kommunale arealer skal skabe eksklusivt kød af høj kvalitet. Det skriver dknyt 23. juli.

I Randers Kommune har man stor erfaring og succes med at bruge geder, får, heste og kvæg som naturlige og bæredygtige naturplejere. Her står landmændene på venteliste for at få lov til at sætte dyrene ud på kommunes arealer:

– Det er et spændende projekt, der gavner miljøet og naturen, og som på sigt vil skabe arbejdspladser. Projektet falder i tråd med Randers Kommunes grønne profil, og derfor ser vi frem til at være med i ‘Smag på landskabet’, forklarer Jørgen Mejlsø, der er natur- og landskabsingeniør i Natur og Miljø i Randers. Han tilføjer:

– Vi har stor erfaring med naturpleje. Projektet skal hjælpe os med at komme et skridt videre ved at finde ud af, om vi gør det rigtige. Er der ting vi ikke har øje for, og er der dyr, der skal græsse andre og mere optimale steder, end de gør i dag? Skal vi eventuelt avle nye racer med større klove eller andre egenskaber, der fremmer naturplejen?

Jørgen Mejlsø har store fremtidsvisioner om at sælge det første udskårne kød ved store events med internationalt berømte kokke fra kendte restauranter.

En af leverandørerne af naturpleje er Jens Ole Hededal, der har kødkvægsracen Dexter gående på engen ved Gjerlev. Han er glad for, at der arbejdes med at gøre afgræsning mere rentabelt.

– Lige nu har jeg omkring 170 kreaturer. De 150 går allerede nu rundt på forskellige lokaliteter i Randers Kommune. Nogle går rundt det samme sted hele sommeren, nogle bliver flyttet når der ikke er græs, eller efter hvilken flora der er, fortæller Jens Ole Hededal.

– Projektet har helt sikkert et potentiale, som vi kan videreudvikle i landbrugserhvervet. Det vil være fint, hvis nogle landmænd kan få det som fuldtidsbeskæftigelse og kan leve af at opdrætte kvæg på naturområder, siger Jens Ole Hededal.

‘Smag på Landskabet’ er et samarbejde mellem kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern, Videncentret for Landbrug, Videncenter for Fødevareudvikling, AgroTech, Natur & Landbrug, Aarhus Universitet, Udviklingscenter for husdyr på friland samt lokale landmænd, slagtere og restauratører fra de fire kommuner.

 

Comments are closed.