Raabuk1_edited
Svinelandbrugets massive udledning af tungmetallet kobber frygtes at være skyld i hidtil uforklarlig massedød blandt rådy og harer.

P1 Orientering – 15. august 2013

Orientering afslører, hvordan Naturstyrelsen har fået fjernet dele af konklusionerne i et notat om kobber og vildtdød skrevet af forskere fra Aarhus Universitet.

Notatet belyser, hvorvidt den massive udledning af kobber-holdig gylle fra landbruget kan være årsag til sygdom og dødsfald blandt rådyr og harer.

Kobber er et tungmetal, der optræder som et livsvigtigt sporstof for alle højere dyre- og plantearter, men for store mængder af kobber er til gengæld giftigt.

Forskerne havde oprindeligt skrevet i notatet, at de store mængder kobber “bør vække bekymring”. Men det kom altså ikke med.

Fiflerierne, som Naturstyrelsen officielt beklager i udsendelsen og kalder “en fejl”, er afsløret af biolog Søren Wium-Andersen. 

Hør udsendelsen her.

Læs artiklen, der afslører, hvordan der blev lagt pres på forskerne.

Her er miljøminister Ida Aukens reaktion på afsløringen af fusk med forskerne. Læs her: Folketinget svar på spørgsmål om kobber

Visited 3 times, 1 visit(s) today