Naturstyrelsen undskylder fifleri med gylle-notat

Raabuk1_edited

Svinelandbrugets massive udledning af tungmetallet kobber frygtes at være skyld i hidtil uforklarlig massedød blandt rådy og harer.

P1 Orientering – 15. august 2013

Orientering afslører, hvordan Naturstyrelsen har fået fjernet dele af konklusionerne i et notat om kobber og vildtdød skrevet af forskere fra Aarhus Universitet.

Notatet belyser, hvorvidt den massive udledning af kobber-holdig gylle fra landbruget kan være årsag til sygdom og dødsfald blandt rådyr og harer.

Kobber er et tungmetal, der optræder som et livsvigtigt sporstof for alle højere dyre- og plantearter, men for store mængder af kobber er til gengæld giftigt.

Forskerne havde oprindeligt skrevet i notatet, at de store mængder kobber “bør vække bekymring”. Men det kom altså ikke med.

Fiflerierne, som Naturstyrelsen officielt beklager i udsendelsen og kalder “en fejl”, er afsløret af biolog Søren Wium-Andersen. 

Hør udsendelsen her.

Læs artiklen, der afslører, hvordan der blev lagt pres på forskerne.

Her er miljøminister Ida Aukens reaktion på afsløringen af fusk med forskerne. Læs her: Folketinget svar på spørgsmål om kobber

Comments

comments

En kommentar til Naturstyrelsen undskylder fifleri med gylle-notat

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.