NZVA_logoNEW ZEALAND – “I 2030 vil New Zealand Inc ikke behøve antibiotika for at opretholde dyrs sundhed og velvære,” udtaler dr. Steve Merchant, 21. juli 2015 i en pressemeddelelse. Merchant er præsident for landets dyrlæger i sammenslutningen New Zealand Veterinary Association (NZVA).

Steve Merchant_president 2013_0
Dr. Steve Merchant.

Omkring 70 procent af alle humane infektionssygdomme, herunder meningitis, miltbrand og salmonellose (madforgiftning) stammer fra dyr. “Med kraftigt stigende forekomster af resistens over for antibiotika i hele verden, ønsker vi at dyr – og senere mennesker – skal træde ind i den “post-antibiotiske æra” så sikkert som muligt.”

Dr. Merchant sagde, at der ville blive tale om en meget vanskelig indsats, der vil kræve betydeligt teamwork og engagement fra den veterinære profession, der arbejder i de medicinske, videnskabelige, politiske og relevante sektorer i primærindustrien.

Han beskrev prisen som “enorm” for New Zealand Inc og resten af verden. “I betragtning af den brede offentlige accept af, at der kun er en begrænset fremtid for antibiotika, og i lyset af de tætte bånd mellem dyr, mennesker og det miljø, vi deler, vil det være altafgørende at nå dette mål,” sagde Dr. Merchant.

“New Zealand er velegnet til at møde denne udfordring på grund af landets vores størrelse, sammenhængen mellem de forskellige specialer og relevante industrisektorer, og det allerede lave brug af antibiotika.”

CC_WINNER2014
New Zealands landmænd vakte stor opmærksomhed, da de i 1980’erne demonstrerede, at de kunne klare sig uden statslige støtteordninger.

Her er nogle positive forudsætninger:

* Nul brug af antibiotika i akvakultur I New Zealand

* New Zealand har verdens tredje laveste forbrug af antibiotika til dyr

* Stigende fokus på dyrevelfærd i New Zealand

* New Zealands græs-baserede landbrug

“Disse eksempler udgør en sund platform, og dyrlægens rolle i skæringspunktet mellem dyreliv, menneskeliv og miljøet gør det logisk for vores erhverv at tage føringen,” sagde Dr. Merchant.

“At nå dette mål vil kræve en international samarbejdsindsats, der vil involvere holdnings- og adfærdsmæssige ændringer på tværs af regeringer, forskningsinstitutioner, sundhedspersonale, farmaceutiske virksomheder og en række tilknyttede industrier – samt offentligheden”.

“Dyrlæger vil skulle bruge og og være fortaler for en omhyggelig antibakteriel styring og overvågning baseret på ansvarlig brug af eksisterende antibiotika, mens vi arbejder med vores industrielle partnere for i fællesskab at afprøve og udvikle de nødvendige alternativer.”

MRSA_CarstenJensen
Dyrlægeformand Carsten Jensen vil ikke stoppe med at bruge tetracyklin – af hensyn til svinenes velfærd!

De danske dyrlæger ser helt anderledes på anvendelse af veterinær antibiotika end deres kolleger i NZVA. Selv ikke en beskeden generel nedsættelse af forbruget på 15 % og et stop for anvendelse af det humant livsvigtige tetracyklin over tre år vil de være med til. I en leder i Den Danske Dyrlægeforenings tidsskrift hed det om 15 %-nedsættelsen i april 2015:

“Det er Den Danske Dyrlægeforening stærkt kritisk over for. Dels er dette ikke i tråd med de anbefalinger, som fødevareminister Dan Jørgensens eget MRSA-ekspertpanel har givet, dels er det ikke foreneligt med at sikre dyrevelfærden i svinestaldene. Faktisk er svinedyrlægerne bekymrede for, om de fortsat kan opretholde en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig standard i staldene med så restriktivt en begrænsning, som forligsaftalen medfører.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.