Ved kvotekongens hof

Statens offentlige arbejdspladser skal flyttes fra København og strøs ud over landet, for Danmark er trukket skævt. Eller er det? Måske det er en myte. Kunne myten om kløfterne mellem landsdelene snarere være grøfter, gravet af en samling hævntørstige politikere? Læs her vestjyske Egon Clausens […]

Ministerier har i årevis brugt ulovlige mundkurve som i ’Gyllegate’

Af Heine Andersen, Professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet Dette indlæg har tidligere været bragt på Videnskab.dk. Eva Kjer Hansens afgang som minister skyldtes blandt andet manglende forskningsfrihed og ulovlige kontrakter mellem ministerier og universiteter, der har stået på i mindst 10 år. 27. februar […]

Kan det danske landbrug overhovedet betale sig?

Fortællingen om det danske landbrug er en evig saga om højtflyvende opsving og monumentale nedture. En fortælling om rouletteagtige investeringer, gigantlån og jordpriser, der falder med et brag fra den ene dag til den anden. For tiden ser det ud til, at fortællingen har nået […]

Ny miljø- og fødevareminister med gamle lig i lasten

Igen og igen havde daværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) lovet, at VK-regeringen ville kompensere for den natur, der gik tabt i 2008 og 2009, da hun tillod, at mere end 100.000 hektar naturrige brakmarker blev pløjet op. Og selv om regeringen i sin Grøn […]

Landmænd ødelægger deres eget levegrundlag

Dansk landbrugsjord bliver ødelagt af tunge maskiner og rovdrift, skriver Ingeniøren.dk 10. juli 2015. Flere steder på Sjælland er dyrkningsjorden stort set uden muldlag, og gyllevogne på op til 55 ton har pakket jorden, så planternes rødder ikke kan sprede sig, advarer forskere. Undersøgelser gennem […]

“Intelligent miljøregulering” mødes med brok fra landbruget

Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene, og hvor meget der fjernes undervejs. Det skriver DCE […]

Læs hvad de har gjort ved jordbruget i Danmark

Danmarks Statistik har i januar 2014 udarbejdet en særdeles nyttig analyse af de seneste 30 års voldsomme forandringer i det danske jordbrug, hvor antallet af bedrifter er mere end halveret. Udviklingen er kendetegnet ved, at der er blevet færre, større og mere specialiserede bedrifter. For […]

Trods alvorlige svindelanklager får L&F lov at undersøge sig selv

I et anonymt brev til NaturErhvervstyrelsen opfordres Fødevareministeriet til at foretage en uvildig undersøgelse af forholdene i det såkaldte Videncentret for Landbrug, der drives af Landbrug & Fødevarer med den tidligere Venstre-politiker, direktør Søren Gade, som øverste chef. Fødevareministeriet har dog valgt at undlade at […]

Mudderkastning

Sympatitilkendegivelserne strømmer ind over de sydengelske landmænd, der er ramt af århundredets værste oversvømmelser, men spørgsmålet er, om ikke der er tale om en selvskabt plage? Det mener den engelske kommentator George Monbiot. Han skriver regelmæssigt i The Guardian. “Seks uger før oversvømmelserne satte ind, […]