TØSvaadomraade-egaa-engsoe
Idyllisk ser engsøen ud, men for fiskeyngel er den et farligt sted. Foto: DTU Aqua.

Søer i vandløb er skidt for ørreder. Det fremgår af en ny rapport fra DTU Aqua, der dokumenterer den negative effekt af den nyetablerede Egå Engsø.

Søen blev anlagt i 2009 i Egåens nedre del. Stort set alle smolt (fiskeyngel) skal vandre igennem søen på deres træk mod havet. Det anslås at 83 procent af smoltene forsvinder på vejen gennem Ega Engsø ud mod Århusbugten. Småfiskene bliver ædt af rovfisk og fugle.

Det store tab af ørredsmolt i søen betyder, at der ikke længere er grundlag for at opretholde en selvreproducerende havørredbestand i Egå.

TØSoerredsmolt
Over 80 procent af al ørredyngel bliver ædt i engsøerne.

Undersøgelserne i Egå-systemet og flere andre steder har vist, at det kan skabe store problemer for vandsystemernes naturlige ørredbestande, hvis man etablerer søer direkte i vandløbene. Danmarks Sportsfiskerforbund har hele tiden forholdt sig meget kritisk til projektet.

“Vi er imod at der etableres nye søer i vandløb, hvis primære formål er at reducere udvaskningen af næringssalte fra landbruget. Forureningen bør i stedet stoppes ved kilden. DTU’s undersøgelser viser, at søen har ødelagt muligheden for at opretteholde å-systemets vilde bestand af havørred. Konsekvensen må derfor blive, at projektet revurderes, og der efterfølgende gennemføres de nødvendige ændringer, der sikrer en lav smoltdødelighed”, siger biolog Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund.

En tilsvarende undersøgelse fra DTU Aqua over smoltdødelighed i Årslev Engsø gav lignende resultater.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.