Nye engsøer ødelægger havørredbestande

TØSvaadomraade-egaa-engsoe

Idyllisk ser engsøen ud, men for fiskeyngel er den et farligt sted. Foto: DTU Aqua.

Søer i vandløb er skidt for ørreder. Det fremgår af en ny rapport fra DTU Aqua, der dokumenterer den negative effekt af den nyetablerede Egå Engsø.

Søen blev anlagt i 2009 i Egåens nedre del. Stort set alle smolt (fiskeyngel) skal vandre igennem søen på deres træk mod havet. Det anslås at 83 procent af smoltene forsvinder på vejen gennem Ega Engsø ud mod Århusbugten. Småfiskene bliver ædt af rovfisk og fugle.

Det store tab af ørredsmolt i søen betyder, at der ikke længere er grundlag for at opretholde en selvreproducerende havørredbestand i Egå.

TØSoerredsmolt

Over 80 procent af al ørredyngel bliver ædt i engsøerne.

Undersøgelserne i Egå-systemet og flere andre steder har vist, at det kan skabe store problemer for vandsystemernes naturlige ørredbestande, hvis man etablerer søer direkte i vandløbene. Danmarks Sportsfiskerforbund har hele tiden forholdt sig meget kritisk til projektet.

“Vi er imod at der etableres nye søer i vandløb, hvis primære formål er at reducere udvaskningen af næringssalte fra landbruget. Forureningen bør i stedet stoppes ved kilden. DTU’s undersøgelser viser, at søen har ødelagt muligheden for at opretteholde å-systemets vilde bestand af havørred. Konsekvensen må derfor blive, at projektet revurderes, og der efterfølgende gennemføres de nødvendige ændringer, der sikrer en lav smoltdødelighed”, siger biolog Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund.

En tilsvarende undersøgelse fra DTU Aqua over smoltdødelighed i Årslev Engsø gav lignende resultater.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.