Nye havbrug er en død sild

Store havbrug vil betyde mere forurening med tungmetaller, medicinrester og kvælstof. Her ses Samsøs borgmester Marcel Meijer i en protestaktion om bord på kutteren Anton. Foto: Greenpeace

NATUR – Socialdemokratiet trækker sin støtte til en knap to år gammel aftale, som blev indgået for at bane vej for nye og store havbrug.

Socialdemokratiet trækker nu støtten til regeringens planer om at tillade nye, forurenende havbrug, hvoraf mange var udset til at blive placeret ud for Djurslands kyst.

MF Simon Kollerup, S.

– I Socialdemokratiet mener vi ikke, at tiden er til større havbrug i Danmark. Derfor opsiger vi den aftale om havbrug, som har været indgået, siger Simon Kollerup, Socialdemokratiets fiskeriordfører til nyhedsbureauet Ritzau.

Slagtedyr i store net
Havbrug bruges til opdræt af fisk, og det foregår i store cirkulære net, som ved hjælp af flyderinge ankret til havbunden holdes flydende.

I de cirkulære net fodres fiskene og medicineres som burhøns eller slagtedyr i en stald, men det overskydende foder er med til at skabe problemer, fordi det forurener havmiljøet med kvælstof, fosfor og andre affaldsstoffer.

Protestgrupper
Planerne om nye forurenende havbrug har aktiveret en lang række protestgrupper, blandt andet Levende Hav. Også borgmesterne på Samsø, i Syd- og Norddjurs Kommuner har sluttet op om protesterne og har markeret deres utilfredshed med udsigten til flere havbrug. De frygter blandt andet, at det vil få mange turister til at blive væk.

Tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen beskyldte de protesterende for at skræmme befolkningen og påstod hårdnakket, at der var et miljømæssigt råderum, som gjorde det legitimt at skrue lidt op for forureningen af havmiljøet.

Som minister gennemtrumfede Esben Lunde Larsen (V) en række nye havbrug uden hensyn til miljøet.

Men Simen Kollerup hæfter sig ved, at udledningen af kvælstof til havmiljøet ikke er reduceret som lovet, da regeringen med et snævert flertal gennemtrumfede sin landbrugspakke, der ophævede en række restriktioner, der skulle beskytte vandmiljøet.

Hertil kommer, at flere havbrug har været i myndighedernes søgelys, fordi de brudt reglerne på området.

Regeringen har mistet grebet
– Vi kan vi se, at der ikke er styr på havbrugsområdet. Der er ikke styr på tilladelserne og tilsynet med tilladelserne. Vi kan se, at regeringen har mistet grebet, siger Simon Kollerup.

– Vi vil gerne have rene linjer og stå frit efter et valg. Vi ønsker en grønnere retning for akvakulturen i Danmark – gerne med havbrug på land, så vi kan få bedre styr på produktionen.

Comments

comments

2 kommentarer til Nye havbrug er en død sild

 • knud iversen skriver:

  Alle taler om kvælstof, fosfor osv. men tilsviningen af havet med fækalier er meget større.
  De havbrug der om en måned slæber de stærk giftimprægnerede net ud i havet vil i sommerens løb forurene havet med fækalier/gylle svarende til hvis vi hældte 10 milioner hundelorte ud i havet.
  Regeringen og DF går stadig ind for havbrugsudvidelsen. Det vil forøge antallet af hundelorte til 27 millioner foruden alt det andet!!!
  Lige ud for de BLÅ FLAG!!!!!
  MVH Knud Iversen

  • Niels Riis Ebbesen skriver:

   Ja, et havbrug svarer til en flydende svinefabrik, hvor gyllen løber direkte ud i havet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.