Økobøndernes fremmarch: 245.000 hektar dyrkes uden sprøjtegift

Interessen for økologi vokser hos både børn og voksne. Billedet er fra Økodag 2016.

Artiklen har været bragt på Organic Today, 17. april 2018. Den er skrevet af redaktør af Gustav Bech.

Det økologiske areal fortsætter sin eksplosive vækst og udgør nu mere end 245.000 hektar af det samlede landbrugsareal i Danmark. Størstedelen findes i Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland, viser ny tal fra Landbrugsstyrelsen

Af statistikken fremgår det, at det økologiske areal fra 2016 til 2017 steg med 28.365 hektar, hvilket svarer til størrelsen på Langeland. Dermed er det økologiske areal nu oppe på mere end 245.000 hektar og udgør over 9 procent af det totale landbrugsareal i Danmark.

Det økologiske areal i Danmark har aldrig været større. 170.000 hektar er allerede fuldt omlagt og yderligere 75.000 hektar er under omlægning. I omlægningsperioden skal markerne dyrkes økologisk uden sprøjtegift og kunstgødning, men afgrøderne må først sælges som økologiske efter overgangsperioden.

Størst interesse i Syd-, Nord- og Vestjylland
Økologisk Landsforening glæder sig over den økologiske interesse blandt landmændene. Foreningens formand slår til lyd for en mere langsigtet politik, der rækker flere år frem i tiden.

– Om lidt er vi over 10 procent økologisk areal i Danmark, og der er behov for en langsigtet økologipolitik og investering for, hvordan vi kan fortsætte omlægningen, mener Per Kølster.

Per Kølster, Økologisk Landsforening, er begejstret for de nye tal..

– Vi efterlyser en bred politisk aftale om en langsigtet plan, der skaber en samlet landbrugspolitik og økonomisk plan for omlægning af to, tre, fem gange så stort et areal. Det potentiale er reelt, og hvis vi ikke understøtter udviklingen, overlader vi det økologiske potentiale til tysk, svensk, hollandske og polske landbrug, advarer han.

Interessen for at dyrke økologisk er størst i Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland. Her udgør det økologiske landbrugsareal henholdsvis 70.070 hektar, 52.844 hektar og 36.041 hektar.

I de tre landsdele er det henholdsvis Tønder (15.642 hektar), Ringkøbing-Skjern (11.772 hektar) og Thisted (8.372 hektar) kommune, der kan bryste sig af det største økologiske areal.

Økologiske slagtekyllinger og grøntsager populære
Det er ikke kun de økologiske marker, der fylder mere i landskabet. Også den økologiske husdyrproduktion er forøget det seneste års tid.

I staldene på de økologiske bedrifter er antallet af økologiske slagtekyllinger fordoblet fra 2016 til 2017, så der nu produceres 1,8 millioner økologiske slagtekyllinger i Danmark. Hertil kommer  produktionen af økologiske slagtesvin, som er vokset med mere end 30.000 svin. Antallet af økologiske malkekøer er steget med næsten 13.000 årskøer.

På markerne vinder er de økologiske grøntsager som gulerod, rødbede og squash gælder det nemlig, at de i 2017 i høj grad blev dyrket økologisk, svarende til mere end 40 procent af de pågældende grøntsagsarealer.

FAKTA: Det økologiske landbrug i tal

Landbrugsstyrelsens statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2017 baserer sig på de økologiske bedrifters indberetninger og er dermed et øjebliksbillede af den økologiske jordbrugsproduktion per 31. maj 2017.
Overordnet viser statistikken, at det økologiske areal fra 31. maj 2016 til 31. maj 2017 steg fra 216.794 hektar til 245.159 hektar, hvilket er en stigning på 13 procent.
Dermed udgjorde det økologisk landbrugsareal i 2017 9,2 procent af det totale landbrugsareal i Danmark, hvilket er en stigning fra 8,1 procent i 2016.
Pr. 31. maj 2017 var 3.469 bedrifter enten autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion eller havde søgt om autorisation. Det er en stigning på 296 økologiske bedrifter i forhold til 2016.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.