Der er ikke tale om sukkervand, men et aktiv kemikalie der både er sundhedsskadeligt og miljøfarligt, og som også er fundet i grundvandet i Danmark, men alligevel insisterer de danske landmænd på at sprøjte videre.

Plantebeskyttelsesmidlet Curb Flo 400 er med dags varsel blevet forbudt i Sverige. Årsagen er, at brugen af ​​produktet risikerer at føre til, at formodede kræftfremkaldende stoffer ender i grundvandet. Det virksomme giftmiddel i Curb Flo 400 hedder propyzamid og findes også i sprøjtegiften Kerb 400 SC, der er tilladt i Danmark

Sara Furuhagen. Foto: Linkedin

Sara Furuhagen, økotoksikolog ved den svenske Kemikalieinspektionen siger om den svenske afvisning ifølge Lantbruksnytt 31.3. 2023: – Ansøgningen er ikke godkendt, fordi der er risiko for, at brug af produktet fører til, at metabolitter, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende, ender i grundvandet.

Da brugen af sprøjtegiften udgør en uacceptabel risiko, trådte et salgsforbud i kraft allerede samme dag den 31. marts 2023. Brugerne har herefter tre måneder til at aflevere den Curb Flo 400, de har hjemme eller på lager, til en godkendt affaldsvirksomhed.

I Sverige har produktet været godkendt til brug mod blandt andet ukrudt i frilandsdyrkning af raps, majroer, æble, pære, blomme, kirsebær, energiskov, skovplantager, salat, prydplanter, levende hegnsplantager og planteskoler.

Det aktive stof i Curb Flo 400 er propyzamid. Kemikalieinspektionens afgørelse kommer efter, at en ny evaluering af propyzamid på EU-plan viste, at propyzamids metabolitter er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Det er virksomheden Corteva, der ønsker at markedsføre sprøjtegiften på det svenske marked. Den har ansvaret for at dokumentere, at produktet ikke indebærer uacceptable risici. Kemikaliestyrelsen vurderer, at virksomheden bag Curb Flo 400 ikke har gjort det.

De danske miljømyndigheder har tilsyneladende sovet i timen, hvis man kan stole på landbrugspressen: Den skriver med SEGES som kilde, at kræftrisikoen tilsyneladende ikke er kendt i Danmark.

Gælder kun svenskerne

Med dags varsel er salget af Curb Flo 400 i Sverige blevet forbudt. Årsagen angives fra den svenske Kemikalieinspektion at være en formodning om kræftfremkaldende stoffer, som kan ende i grundvandet.t Det er i forbindelse med en fornyet godkendelse af aktivstoffet propyzamid, at firmaet bag Curb, Corteva, har fået afslag på fortsat markedsføring.

Vil noget tilsvarende ske i Danmark? Propyzamid er også aktivstoffet i det danske Kerb 400 SC og i LFS Propyzamid; begge sprøjtegifte står til revurdering pr. 1. september 2023, men spørgsmålet er, om de vil blive forbudt inden da.  Landbrugsmagasinet Effektivt Landbrug har spurgt Corteva i Danmark, om et lignende pludseligt forbud kan forventes herhjemme eller senere, når det danske Kerb 400 SC skal gengodkendes 31. august i år?

– Det er en ren svensk situation. Og det øjeblikkelige forbud skyldes, at der mangler nogle data, som vi arbejder på at få frem, siger Lars Dinesen, managing director i Corteva Agriscience i København ifølge Effektivt landbrug.

Dette udtræk fra Middeldatabasen viser, at der ikke er tale om fortidens synder, når det gælder propyzamid. Fire produkter har været i anvendelse frem til 2011, to frem til 2016, og der anvendes stadig to meget populære sprøjtegifte, der er identiske med det forbudte svenske produkt.

Nutidens synder

Landskonsulent Jens Erik Jensen hos Seges Innovation er overrasket over meldingen om kræftfremkaldende virkninger: – Det er helt nyt for mig. Det har jeg ikke hørt om, men vil straks undersøge det, udtalte han til Effektivt Landbrug.

Senere har han bekræftet situationen, men umiddelbart ser han ingen indikationer på, at Kerb ikke skulle blive godkendt i Danmark den 31. august til fortsat anvendelse trods kræftrisikoen.

– Tværtimod har vi et notat fra juni 2022 fra Miljøstyrelsens VAP-målinger af nedsivning til grundvandet, hvor det konkluderes, at undersøgelserne ikke giver anledning til at ændre reguleringen af propyzamid, siger landskonsulent Jens Erik Jensen.

Det fremgår rent faktisk af det faglige notat, som præsenterer testresultaterne fra myndighedernes overvågning af grundvandet, at der er gjort mindst 11 fund af propyzamid eller nedbrydningsmetabolitterne RH-24580, RH-24644 og RH-24655 i grundvandet i koncentrationer under og i to tilfælde over grænseværdierne. Alligevel har Miljøstyrelsen besluttet at undlade indgreb indtil videre. Tilladelsen til markedsføring udløber dog 31. august i år, hvorefter kræftrisikoen skal op til fornyet vurdering.

Bannerbillede: Der sprøjtes med glyphosat. Pressefoto

Visited 14 times, 9 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Det er på tide at den miljøstyrelse vågner op, som det er idag styrer de den forkerte vej. Forbyd så de sprøjtegifte! Grundvandet er ikke ubegrænset, og der skal værnes om det.

 2. Giver Torben ret – da fuldstændigt utilgiveligt at voksne mennesker med udvidet ansvar ikke fatter at vi kun har 1 planet! Har de ingen familie, børn, børnebørn? Eller er penge simpelthen et narkotikum der fjerner enhver fornuft?

 3. Dansk politik har desværre i mange år fungeret sådan, at ledelsen inde på Axelborg har hånden oppe i røven på flertallet af politikerne inde på Christiansborg, som derfor bare fungerer som handskedukker.

  Men det må squ da snart gå op for den danske befolkning, at det danske landbrug reelt er uden betydning for det danske BNP, og at det ville være meget gavnligt for naturen, miljøet og grundvandet, hvis det danske landbrug blev reduceret til en størelse, hvor Danmark kun er selvforsynende med landbrugsprodukter.

  Og hvis vi begyndte at beregne en pris på de skader og forringelser af naturen og miljøet, som det danske landbrug er årsag til, så vil landbruget der i forvejen er en underskudsforretning, ende ud som en kæmpe udgift for samfundet.

 4. Eli andersen

  Drop det eksisterende landbrug og byg supersygehusene om til boliger med tagterrasse.

Skriv en kommentar