Indehaveren af Venø Seafood Aps hedder Kristian Borgbjerggaard, og han har god grund til store smil efter den fine PFAS-analyse. PR-foto

En større stikprøve af et parti østers fra Vadehavet er blevet testet for indhold af PFAS-kemikalier, uden at der blev konstateret nogen forurening. Resultatet er overraskende, da der tidligere er konstateret PFAS i vandprøver fra samme område og i fisk fra den nordlige del af Vadehavet

Det er Struer-firmaet Venø Seafood Aps, der har taget initiativ til at få analyseret 30 østers fra Vadehavet fra et parti på i alt 2500 kilo. Analysen er udarbejdet af det anerkendte laboratorie Eurofins Steins, der bl.a. har stået for de omfattende analyser af en lang række miljøforureninger på vestjyske Harboøre Tange og i spildevand fra kemikaliefabrikken FMC Cheminova.

De 30 østers er ifølge Venø Seafood Aps indsamlet i det markerede område mellem Rømø og fastlandet. De røde stjerner markerer Miljøstyrelasens to vandprøver fra sommeren 2022, som begge indeholdt PFAS-kemikalier.

Lå i rensebassin i syv døgn

Ejeren og stifteren af Venø Seafood Aps hedder Kristian Borbjerggaard, og det er på hans initiativ, at der for første gang er analyseret østers fra Vadehavet. Han fortæller beredvilligt om forudsætningerne for analysen:

”Vi modtog partiet dagen før jul (23.12) og havde dem liggende uden vand, så der har de ikke kunne rense sig, men fra 29.12 og frem til 5.1 har de ligget i vores bassiner og renset.”

Øverst ses 0-prøverne fra Venø Seafood og dernæst de to badevandsprøver fra vestsiden af Rømø fra sommeren 2022.

Der er tale om en rutinemæssig rensning af alle østers, der forhandles, før de sendes videre til private kunder og til restauranter. Rensningen sker især for at fjerne sandskorn af hensyn til smagsoplevelsen. Hvad angår rensning for eventuelt indhold af PFAS-kemikalier, melder Kristian Borbjerggaard hus forbi:

”Jeg har ingen ide om det kunne have været i dem inden, eller ikke. Altså resultatet af analysen viser, at vi i hvert fald efter 7 dage kan være sikker på, det ikke er i, og alle vores østers i er anlægget mindst 7 dage, så vi vil ikke ændre noget der fremover.”

Miljøstyrelsens havvandsprøver fra sommeren 2022 viser, at der overalt i de danske farvande er konstateret PFAS-stoffer i varierende omfang, også i fisk. Derimod er der aldrig analyseret for PFAS i skaldyr af myndighederne

På det viste kort over den sydlige del af Vadehavet har Kristian Borbjerggaard angivet, hvor de 2500 kilo østers er indsamlet. Bankerne ligger øst for Rømø, og på samme kort er angivet de to lokaliteter, Lakolk og Sønderstrand, på vestkysten af Rømø, hvor Miljøstyrelsen i sommeren 2022 indsamlede badevandsprøver til analyser for PFAS-stoffer. Hvor Venø Seafoods østers viste PFAS-indhold mindre end 0,100 ng/gram østerskød, altså reelt nul indhold, så viste vandprøverne derimod 1,7 – 3,2 ng/liter havvand. I begge tilfælde er der analyseret for de samme fire stoffer, PFHxS, PFOA, PFOS og PFNA, men de to datasæt er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der er tale om østerskød i gram og havvand i liter.

Forureningen er hidtil ignoreret

Det er første gang nogensinde, at Vadehavsøsters er blevet undersøgt for PFAS, til trods for at flere kommercielle turarrangører årligt sender hundreder af turister ud at samle og spise østers i området, der er udpeget som nationalpark. Nationalpark Vadehavet oplyser ikke om problemet, og har heller ikke taget initiativ til at belyse dets omfang til trods for den åbenlyse trussel mod turismen i området.

Vandprøverne fra havvandet ved Rømø dokumenterer, at der er en målbar forurening med PFAS-kemikalier i dele af Vadehavet, men fraværet af systematisk indsamlede prøver gør det nærmest umuligt at sige noget sikkert om niveauerne. Hvorfor der ikke sker nogen overvågning af forureningstilstanden i det store havområde, har redaktionen ikke fundet svar på.

Allerede i oktober 2021 blev der slået alarm for PFAS mere generelt i Vadehavet, men det kom der intet ud af

Tidligere er der fundet store mængder PFAS-kemikalier i fisk fra den nordlige del af Vadehavet fra indsejlingen til Esbjerg Havn, hvilket gav anledning til stort politisk postyr. I oktober 2021 krævede MF Anders Kronborg (S) således ifølge avisen JyskeVestkysten, at miljøminister Lea Wermelin skulle tage initiativ til at få undersøgt PFAS-forureningen i området, bl.a. af hensyn til fiskere og østerssamlere. Kronborg sagde bl.a.:

”Vadehavet er internationalt beskyttet og en del af UNESCOs verdensarv – Danmark har i forhold til Vadehavet store internationale forpligtigelser. Desuden er der mange turister og borgere, som indsamler østers i Vadehavet, ligesom der er mange borgere, der fisker fra kajkanten ved Esbjerg Havn og fra kysten.”

Efterfølgende blev der indkaldt til åbent samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 27. oktober 2021, hvor Anders Kronborg fik tildelt godt 2 minutters taletid til at efterspørge initiativer fra miljøministerens side, men hvor daværende miljøminister Lea Wermelin afviste et overordnet ansvar for at kortlægge og bekæmpe PFAS-forureningen med et svar på halvandet minut. Anders Kronborg fulgte ikke op på ministerens afvisning.

MF Anders Kronborg (S) formåede ikke at sætte fokus på forureningen i Vadehavet. Skærmbillede fra Åbent Samråd 27. oktober 2021, hvor Kronborg fik knap to minutters taletid, men uden resultater. Hør indlægget

Kommentarer

  1. leifegholmpgmailcom

    Mon ikke de fleste amatør-østersplukkere spiser deres høst om aftenen efter plukningen eller i løbet af få dage og ikke efter at østerserne har ligget i vand i en uge? Hvad er indholdet af PFAS-kemikalier i de friske østers?

  2. Det er ikke fordi jeg vil forsvare nogen, men hvis nogle østers er forurenet med PFAS, så er det indlejret i kødet, og det kan næppe skylles ud blot fordi de går i rent vand i en uge.

    Når man lader skaldyr ‘gå rent’, så er det for at deres tarmsystem skal være tomt.

  3. Hvis de analyser af østers for PFAS, som Venøsund Fisk & Skaldyr ApS har fået lavet, skulle være troværdige, så burde høstningen af prøvematerialet (østers) være foretaget helt uvildigt, af personer eller et firma, der ikke har nogen økonomiske interesser i udfaldet af analyse-resultaterne.

Skriv en kommentar