Rapporten validerer de klager, som naboerne til især store svinebrug er kommet med i årevis. Landsforeningen mod Svinefabrikker, der har 11 lokalforeninger rundt om i landet, har massevis af medlemmer, der føler sig syge på grund af stofferne fra staldene. Foto: Niels Reiter

Udledningen af partikler og gasser fra store husdyrbrug kan medføre sundhedsproblemer hos dem, der bor tæt på gårdene. Det viser en ny rapport fra DCE, Nationalt center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Her er rapporten der viser, at naboer til svinefabrikker kan have ret

Rapporten er en systematisk gennemgang af alle peer reviewed studier om mulige sundhedsrisici, som befolkningen udsættes for på grund af de mere end 200 stoffer, kemiske forbindelser og mikroorganismer, der udledes fra de store husdyrbrug. Gennemgangen blev i april 2020 bestilt af miljøminister Lea Wermelin i kølvandet på Greenpeace-dokumentaren “Nabo til en svinefabrik”.

Efter at have gennemgået alle relevante internationale studier, der gennem mere end et årti har undersøgt problemet, konkluderer Center for Miljø og Energi, at der er en sammenhæng mellem udledninger af stoffer fra staldene og sygdomme som luftvejsirritation. Der er dog på grund af forskellige anvendte metoder og modstridende resultater i studierne en del usikkerheder, og derfor opfordrer forskerne til at der laves uafhængige danske undersøgelser.

Det skriver Greenpeace Danmark i en pressemeddelelse den 10. december 2020.

Rapporten validerer de klager, som naboerne til især store svinebrug er kommet med i årevis. Landsforeningen mod Svinefabrikker, der har 11 lokalforeninger rundt om i landet, har massevis af medlemmer, der føler sig syge på grund af stofferne fra staldene.

”I slutningen af juni stemte et flertal i Folketinget imod Enhedslistens beslutningsforslag om at give kommunerne ret til – ud fra lokale forhold – at afslå ansøgninger om udvidelse af svinefabrikker, selv om de generelle krav om for eksempel udledning af ammoniak og afstand til naboer er overholdt. Forslaget fik til gengæld opbakning fra alle regeringens støttepartier”

Her følger Greenpeaces kommentarer til undersøgelsens resultater, og under kommentarerne henviser vi til Landsforeningen mod Svinefabrikker, der kan hjælpe med kontakt til naboer til dyrefabrikker i hele landet.

Landbrugspolitisk rådgiver Kristian Sloth, Greenpeace

Greenpeaces landbrugspolitiske rådgiver Kristian Sloth siger: 

“Det er nu sandsynliggjort men ikke endeligt dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem at bo tæt på dyrefabrikker og de symptomer, som naboerne oplever i hverdagen såsom astma, lungelidelser, diarre, hovedpine og udtørrede slimhinder.”

“Miljøministeren svigter de tusindvis af familier, der bor i nærheden af især svinefabrikker, hvis hun ikke straks iværksætter grundige undersøgelser af problemets omfang. Mange er ældre mennesker eller børnefamilier, og vi kan ikke være bekendt at udsætte disse familier for risikoen for i værste fald at udvikle kroniske luftvejssygdomme, blot fordi de engang købte et hus på landet, der pludselig blev nabo til en af de stadig større svinefabrikker, der ligger overalt i vort land.”

“I disse måneder udvider rigtig mange kvæg- og svinefarme deres produktion, fordi regeringen i 2020 har givet i alt 500 millioner kroner i offentlig støtte til nye stalde. Det fører til flere og større stalde og endnu flere dyr – især svin – koncentreret på små områder, hvilket øger risikoen for alvorlige sygdomme hos især nære nabofamilier. Regeringen bør som konsekvens af den nye undersøgelse anlægge et forsigtighedsprincip og øjeblikkeligt stille alle udvidelser og nybyggerier af dyrefabrikker i bero, indtil sundhedsrisikoen er grundigt undersøgt.”

Trods negative klimaeffekter poster regeringen atter 250 mio. støttekroner i mere svinekød

Landsforeningen mod Svinefabrikker:

Foreningen blev stiftet i marts 2020 af en række miljøorganisationer og bekymrede borgere og har cirka 500 medlemmer.
Formand Helene Meden Hansen kan nås på 20 89 67 70.
Helene udtaler sig på foreningens vegne og kan hjælpe med kontakt til danskere over hele landet, der bor tæt på svinefabrikker, og som oplever fysiske gener.

Her er dækning af foreningens stiftende generalforsamling – også med en case fra Østjylland:
https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/ny-forening-er-stiftet-vil-kaempe-mod-svinefabrikker
Landsforeningen har også indspillet denne protestsang, der kan bruges frit: https://www.youtube.com/watch?v=D3uheWPLVDg

Greenpeace mener, at vi kan ikke være bekendt at udsætte disse naboer for risikoen for i værste fald at udvikle kroniske luftvejssygdomme, blot fordi de engang købte et hus på landet, der pludselig blev nabo til en af de stadig større svinefabrikker, Screendump fra Greenpeace-filmen “Nabo til en svinefabrik”

Se filmen ”Nabo til en svinefabrik

Opmærksomheden omkring svinefabrikkers udledning af sundhedsskadelige stoffer er vokset, efter at Greenpeace i oktober 2019 udgav dokumentaren “Nabo til en svinefabrik”, der beskriver de mange gener og potentielle sundhedsmæssige risici for tusindvis af danske familier, der er naboer til svinefabrikkerne.

Filmen beskriver forskning fra blandt andet Holland, der har påvist sammenhæng mellem store svinefabrikker og forhøjet sundhedsrisiko hos de omkringboende naboer. Den hollandske regering har blandt andet på den baggrund besluttet at lukke en række svinefabrikker permanent.

I Danmark har Greenpeace talt med en række naboer til svinefabrikker. De plages af hovedpine, kvalme, opsvulmede øjne, diarré og åndedrætsbesvær og føler sig syge af de mange kemiske stoffer, der ledes ud fra staldene.

Filmen førte til, at miljøminister Lea Wermelin i april bestilte den systematiske gennemgang af alle studier om mulige helbredsrisici ved at bo tæt på svinefabrikker. Undersøgelsen er lavet af DCE, Nationalt center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og er altså færdig nu: https://agriwatch.dk/Nyheder/Landbrug/article12090740.ece

Greenpeace placerede et 66 meter langt banner med teksten “Stop grisefabrikkerne” på vejen ved opførelsen af en ny kæmpe svinefabrik. Lokale borgere og naboer til fabrikken deltager i protesten. Danmark har en ny klimalov med et historisk stærkt mål for reduktion af drivhusgasser. For at nå dette mål skal dansk landbrug dog bevæge sig væk fra industrielle svinefabrikker, der muliggør en stigning snarere end en reduktion af dyr. Ifølge Landbrugsavisen vil det blive  Danmarks største svinekødsfabrik med en kapacitet på 10.500 svin som skal leve på 9.500 m2. Foto: Greenpeace

Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet (28 99 24 26) og Jakob Bønløkke fra Aalborg Universitet (97 66 41 09) er relevante danske sundhedseksperter på området.

‘Nabo til en svinefabrik’ beskriver også kommunernes tab af retten til at sige nej til svinefabrikker som følge af Landbrugspakken.

Det er miljøminister Lea Wermelin, der kan beskytte naboer til svinefabrikker ude på landet. Pressefoto

Siden loven trådte i kraft har kommunerne Esbjerg, Holbæk, Skanderborg og Middelfart uafhængigt af hinanden sendt breve til blandt andre miljøminister, Lea Wermelin (S). Kommunerne kræver, at Husdyrbrugloven ændres, så de får deres ret til at afslå ansøgninger om udvidelse af dyrefabrikker tilbage: https://www.kommunen.dk/artikel/svinefarme-tryner-kommuner-fire-har-sendt-breve-til-ministre
I slutningen af juni stemte et flertal i Folketinget imod Enhedslistens beslutningsforslag om at give kommunerne ret til – ud fra lokale forhold – at afslå ansøgninger om udvidelse af svinefabrikker, selv om de generelle krav om for eksempel udledning af ammoniak og afstand til naboer er overholdt. Forslaget fik til gengæld opbakning fra alle regeringens støttepartier.

Danske svinefarme falder i antal men vokser i størrelse. I 2012 var der – ifølge Danmarks Statistik – 4.181 svinefarme med i gennemsnit 2949 svin. I 2019 var der 2.890 svinefarme med en gennemsnit 4.256 svin. En svinefarm i Danmark har altså i gennemsnit 44% flere svin i 2019 end den havde i 2012.
I 2012 var der 165 svinefarme med over 10.000 svin. I 2019 var det tal steget til 289.
Derudover fandtes der i 2012 ikke en eneste svinefarm i Danmark med mere end 25.000 svin. I 2019 var der 18.

Kommentarer

 1. Industriel “ildelugtende” produktion kan sagtens finde sted uden gene for naboer. Aktiv-kul filtre, undertryk/overtryk, afbrænding er teknikker der finder anvendelse, men tilsyneladende kun i by-nære produktioner. Ude på landet får svinefabrikker lov til at forpeste luften i kilometers omkreds.
  Løsning: Indse at svineproduktion er industriel og flyt den til de områder, der omkring byerne, er udlagt til industriområder. Det vil om ikke andet, øge opmærksomheden omkring produktionsmiljøet.

  • Jan Stampe Nielsen

   Det synes at være en mindre god ide bare at flytte problemet. I et historisk perspektiv kan man til sammenligning erfare, at spedalskheden ikke blev afskaffet selv om de spedalske blive flyttet – så regel til små øer.

 2. Torben Aagesen

  Skammeligt at det stadig ikke er gået op for folketinget, at der skal gribes ind nu. Det har efterhånden været kendt længe, så det er simpelthen trælst at bevidne når kommunerne ikke kan afvise udvidelserne. Skal det virkeligt fortsætte.

 3. Steen Ole Rasmussen

  Det handler om socialdemokratiet her som der.

  Socialdemokratiet er i lommen på det traditionelle landbrug. Det var også den socialdemokratiske regeringen, der bad myndighederne om at finde en strategi i forhold til smitte med covid-19 i minkbesætningerne, der ikke medførte at man skulle slå besætningerne ned. Det var en bunden opgave, som det hed sig fra Kåre Mølbak i begyndelsen af nov.

  Socialdemokratiet ender med at poste mere end 300 milliarder ud i direkte støtte til erhvervslivet i forbindelse med coronakrisen, uden nogen som helst form for skelen til klima og miljøomkostninger.

  Socialdemokratiet har sænket skatter og afgifter på fossilbrændende privatbiler, og beskriver bevarelsen af lempelige afgifter på elbiler, som om det var godt for miljøet.

  Mulighederne for at omlægge 40 % af EUs støttemidler fra det konventionelle til strukturfondene, hvor mere klimavenlige og miljøvenlige produktionsformer kunne fremmes, har ikke været nævnt (ikke at jeg har set eller hørt).

  Socialdemokratiet har høstet stor folkelig opbakning for sin håndtering af coronakrisen. Men hvad klima og miljø angår, så er partiet lige så sort, som oppositionen. I en hvis forstand er socialdemokratiets klimapolitik en større forbrydelse, end den oppositionen står for, fordi man lader som om, at man vil noget, hvor man kun agerer symbolsk mod det bedre.

 4. Jan Stampe Nielsen

  Ser frem til at Danmark en gang får en miljøminister, der vil miljøet frem for partipolitiske overvejelser og prioriteringer.

 5. Pingback: Svineindustrien er et monster, ingen tør tæmme | Gylle.dk

Skriv en kommentar