Holdningerne til de kommende naturnationalparker står skarpt overfor hinanden. Skal de “vilde” dyr hegnes inde, eller skal de gå frit? Er det romantik, eller er det videnskabelig forskning? Foto: Diana Parkhouse/Unsplash

I et uhørt skarpt brev til hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening protesterer DN-lokalformænd fra fem nordsjællandske kommuner mod de kommende naturnationalparker. ”Vi deler ikke denne romantik. For os er vild natur ikke indespærrede dyr bag høje hegn,” hedder det i det åbne brev, der er dateret 23. marts 2021. Udover hovedbestyrelsen er brevet også sendt til lokalafdelingerne i landets 95 kommuner med en opfordring til at bakke op om kritikken.

Det er lokalforpersonerne i Helsingør, Gribskov, Egedal, Rudersdal og Hørsholm kommuner, der har fået nok af den centralt styrede begejstring for de nye naturattraktioner. Kritikerne peger direkte på præsidenten Maria Reumert Gjerding, som de forgæves har forsøgt at få en demokratisk dialog med. I indledningen til brevet hedder det:

Lytter præsident Maria Reumert Gjerding til DN-medlemmerne? Det mener de nordsjællandske forpersoner tilsyneladende ikke. Foto: DN

”Kære hovedbestyrelse. Vi skriver til jer angående det store positive fokus, som vores organisation specielt fra centralt hold, har omkring oprettelsen af naturnationalparkerne. Senest kommer det til udtryk i Maria Gjerdings leder i vores medlemsblad Natur & Miljø, hvori det bl.a. hedder ’Jeg håber, at alle landets borgmestre vil kæmpe for at få en naturnationalpark’, og at disse parker vil ’give borgerne adgang til en ny magisk verden af oplevelser og indtryk i en vild, selvforvaltende natur’. Vi deler ikke denne romantik. For os er vild natur ikke indespærrede dyr bag høje hegn. Det må derimod betegnes som en dyrepark. En delegation fra afdelingerne i Gribskov og Helsingør har forsøgt at komme til orde med relevante fagligt baserede argumenter på møder med såvel præsidenten som med hovedbestyrelsen.”

Omkostningseffektiv og oplevelsesrig

‘Naturnationalparker’ er et begreb, der er opfundet af den århusianske idehistoriker og forfatter Rune E. Larsen, der sidder i hovedbestyrelsen for naturfredningsforeningen, hvor han udøver en betydelig indflydelse på foreningens politik.

Her er bagmanden for de kontroversielle parker. Han hedder Rune E. Larsen. Foto: © Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-3.0

Ideen bag parkerne går ud på at indhegne større eksisterende naturområder og udsætte kvæg, heste og eventuelt elg og bison og andre store græsædere til at græsse i landskabet. Derigennem skulle det ideelt set være muligt at opnå en ”naturligere, vildere, mere omkostningseffektiv og meget mere oplevelsesrig naturforvaltning – uden de traditionelle konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn”, ifølge idehistorikeren.

Selve ideen med at udsætte de såkaldte ”store græssere” i eksisterende naturområder kaldes ”rewilding”, og er et yderst populært fænomen, der diskuteres lidenskabeligt af både fagfolk og amatører på de sociale medier.

”Vi er kede af, at det at hegne eksisterende natur og indsætte ”spændende” dyr har fået så stor fokus i DN. Foreningen har i mange år kæmpet en heroisk kamp mod hegn i naturen, og med god grund, så hvordan er vi endt her?”

Rune E. Larsens natursyn deles ikke af de fem kritiske DN-formænd ifølge deres brev. De skriver videre:

”I følgeskrivelsen til lovændringerne omkring naturnationalparker er fremhævet formålet med at skabe turisme og et højt besøgstal til disse dyreparker. Der er altså andre formål end blot den romantiske vision om den vilde natur. I lederen og de nævnte artikler i bladet er dette, med fare for en overrendt og nedtrampet natur, i øvrigt ikke omtalt. Vi er kede af, at det at hegne eksisterende natur og indsætte ”spændende” dyr har fået så stor fokus i DN. Foreningen har i mange år kæmpet en heroisk kamp mod hegn i naturen og med god grund, så hvordan er vi endt her?”

Naturhistorisk Museums naturvejleder Morten D.D. Hansen er en af de flittigste på de sociale medier, når det gælder om at nedgøre andre, der er skeptiske overfor naturnationalparkerne.

Hvad angår selve det forskningsmæssige faglige grundlag for at investere mange millioner af kroner i de indhegnede naturområder, hæfter de fem kritikere sig ved en udtalelse af den førende danske biodiversitetsekspert professor Carsten Rahbek. I det seneste nummer af foreningens blad ”Natur & Miljø” giver Rahbek udtryk for en betydelig skepsis over for rewilding-projekter med indhegnede dyr. ”Man kan godt tage en beslutning om at lave et storstilet rewilding-eksperiment, fordi det er spændende at se, hvad der sker. Men som forsker er jeg nødt til at tale imod, at man ruller det ud som løsningen overalt blot på en begejstringsbølge, hvorom der på ingen måde er videnskabelig enighed”, lyder det fra professoren.

Det er åbenlyst, at DN centralt, dvs. præsidenten, Rune E. Larsen og flertallet i hovedbestyrelsen ikke deler den folkelige skepsis omkring konceptet naturnationalparker, som de fem lokalformænd og andre naturkyndige i og udenfor DN har givet udtryk for. Ikke mindst indhegninger med høje hegn vækker kritik ifølge de fem som i tilfældet med Naturstyrelsens oplæg til den kommende naturpark i Gribskov, der helt åbenlyst beskrives som en kommende  turistattraktion af statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen. Til TV Lorry udtalte han om at slippe elge løs elge i februar 2021: ”Vi får 1300 hektar skov med naturlig dynamik og dyr, der kan holde en naturbalance fremadrettet. Så jeg glæder mig på naturens og de mange besøgendes vegne, som vil få en attraktion uden sidestykke herhjemme.”

Statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen glæder sig til den nye turistattraktion i Gribskov. Pressefoto

Kritikerne påpeger også, at når staten kan indhegne, hvorfor skal det så ikke være i orden at indhegne private skove for at sikre f.eks. et bedre jagtudbytte. De hævder, at flere private skovejere allerede er på banen og efterlyser foreningens svar på sådanne argumenter. Man vil også gerne høre, hvordan foreningen forholder sig til de mange brugere af naturen, som undrer sig over, at det skulle være ’vild natur’ at indhegne og hæmme den frie passage for dyr og mennesker.

De fem slutter brevet med denne opfordring:

”Vi er og bliver ikke enige om behovet for disse naturnationalparker, men nu til årsagen til vores henvendelse: Lad os i fællesskab fremover koncentrere indsatsen i DN på det helt store problem for den danske natur – manglen på plads og sammenhæng. Det er alle i DN enige om – i modsætning til behovet for naturnationalparker. Det er nu, at der i samfundet drøftes biodiversitet, udtagning af landbrugsjord, grundvandsbeskyttelse og klima. Og det er her kampen efter vores opfattelse skal målrettes.”

Læs hele brevet: Til DN Hovedbestyrelsen om natur og naturnationalparker

Bannerfoto: Aj Wallace/Unsplash

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Michael Martin Jensen

  Ja,- jeg kan huske DN’s hylen da LEGO- plantagen i Klelund blev indhegnet ,- hold da op !
  Men hegnet ER altså slemt og det følges jo af en 3 meter bred servicevej på ydersiden.

  • Søren Ring Ibsen

   @Michael Martin Jensen. Jeg har netop været med familien i Klelund i påsken. Det var en stor oplevelse og at krydse kvægristene (som vel mere er vildsvineriste?) og hegnet tog nu meget kort tid, og fordi området er så tilpas stort, så mærkede vi ikke meget til at vi var i et indhegnet området, bortset fra den åbenbare forskel i at man kunne se at her var naturen under mere friudvikling og pletvist præget af f.eks. vildsvinenes roden i skovbunden, ulvespor, rådyr og kronhjortes græssen og begnaskning af træer og buske. Klart positivt.

   • Erik Nørgaard

    Hej Søren Ring Ibsen
    Du skriver “ulvespor”
    Er der ulve i Klelund Plantage?

 2. Torben Aagesen

  Der er da ingenting der er uhørt i det brev, det skulle da snarere være DN præsidentens og Rune E. Larsens, samt desværre flertallet i bestyrelsens manglende hensyntagen til befolkningens ønsker og uvilje mod at lytte til hvad andre ønsker.

 3. Tove Dalberg

  Tak for nye briller på rewilding eksperimenterne. Ingen forsøg med dyrs overlevelse i indhegnet natur, tak.

 4. Jørgen Lundsgaard

  NNP skal ikke være legeplads og experimentiel biodiversitets forsøgsområde for en lille flok af natur-nørder med Rasmus E og Rune E i spidsen.

 5. 1300 hektar, det er kun 13 km2, hvis dyrene skal have en chance skal vi op i minimum 1000 km2.

 6. Jan Stampe Nielsen

  Bladet Natur og Miljø marts 2021: “Hvordan skal den vilde natur se ud” – overskrift på Rune E. Larsens indlæg – siger jo stort set det hele! Den vilde natur skal hverken planægges, indhegnes, sættes ind i en analysemodel og et regneark, selv om dette synes at være det eneste Rune E. Larsen går op i. Vild natur, er vild natur! Den findes enkelte steder endnu. Desværre synes det som om, at DN hellere vil have hegn og regneark, det er jo nemt at forholde sig til. Heldigvis er det ret nemt at melde sig ud, så vi er nogle stykker her i Sydsjællandske, som måske vil bruge muligheden og støtte andre formål.

 7. Nanna Bille

  Hmm – hvis det er så interessant, at nogle lokale formand i DN ikke støtter den kommende lov om NNP’er, så skal det vel også med, at vi også er nogle, der gør😏

 8. Havværk- Bæredygtig Dynamik / Tom Vestergård

  Er medlem af DN. Mest fordi jeg generelt er imod spin fra nogen sider når debatten omhandler noget så vigtigt som livet –vores fælles eksistens på kloden. Kan DN holde holde fokus på menneskets natur? Personligt mener jeg at vi skal opretholde et samspil med livet som forpligter. Netop hele vores egen evolution bør være afsættet så vi ikke endnu engang vil købe os fri. Det ville være smukt i respekt for livet hvis vi indtænker mennesket levevis i rewilding. Det andet er åndelig blasfemi som hegner mennesket ud fra selve livet. Rewilding af natur burde rette fokus på dynamiske processer som er alt afgørende for livets eksistens–på egne betingelser. Det er langt vigtigere at vi får integreret vandets frie bevægelse i landskabet da det er altafgørende for livgivende betingelser. Vandet transporterer alt – næringsstoffer / mineralgrupper, floraer og sedimenterer alt i ådale og kystnære områder. I Danmark har vi alle muligheder for et bæredygtigt landbrug. Eng er agersmoder er alle store kulturers afsæt. Her på Fanø dannes marsken af sig selv, får afgræsser -nyder den store vilde diversitet som jeg/ vi nyder til til et stykke fårekød. Alle tiltag fremover i bæredygtighedens navn bør styrke menneskets medfødte kompetencer til overlevelse. Stop al kassetænkning i fødevareproduktionen. Har som naturvejleder søgt at styrke elevernes læringsevner igennem et afsæt dybt forankret i jæger / samler kultur. I respekt for mennesket håber jeg ikke at vi ender som burhøns / svinestald / minkfarm fodret af en statisk industrikultur som afvikler mig som en del af al andet liv.

 9. Ulla Gottliebsen

  Borgerforslag mod hegning af nationalnaturpark.

  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07590&fbclid=IwAR3mBwsoHF7NQynwm1uiGuvROsz2yakR9EgMGZ0HqqnFIUIuL-tWT771Cnk

  Dette forslag er rettet mod vanrøgten af og den uhørt ukyndige behandling af indhegnede dyr (tror naturstyrelsen og miljøministeren virkeligt, at kreaturer og heste kan æde bark, buske og træ som vinterfoder?)
  . Forhåbentlig lykkes det også, inden det er for sent, at sætte fokus på, om biodiversitet fremmes ved hegning og nedgnavning af vegetation. Der er behov for, at der inddrages mere forskning, og at resultater, der problematiserer og nuancerer Rewildingsideen inddrages.

 10. Charlotte Lytzen

  Park betyder stort havelignende anlæg! Det er anlagt og styret af mennesket, og ordets betydning har ikke meget med vild natur at gøre!
  Hvorfor hedder de nye planlagte naturnationalparker ikke bare “naturområder”, hvis de skal være så naturlige, som de siger?
  Det er netop parker med hegn om, hvor mennesket kan lege gud, og tro de kan styre naturen.
  Der er noget der hedder evolution, som sker over mange tusinde år. Ex. uroksen som forsvandt for længe siden, måske pga af dårligt fødegrundlag, klima etc.? – den forsvandt!
  Det virker derfor noget naivt og særligt mangel på evidens at tro, man bare kan sætte nogle kreaturer ud, som nedstammer fra uroksen, og håbe på man kan springe evolutionen over, og skabe vild natur som “i gamle dage”……….
  Nej tak til indhegnede parker og mere metangas – ja tak til mere dansk natur!

 11. Pingback: Hjælp os med at stoppe den anonyme smædekampagne | Gylle.dk

Skriv en kommentar