Billedet er malet af den amerikanske kunstner Walton Ford (f. 1960), og titlen er ”Funk Island” og fra 1998.

Igennem nogen tid har der cirkuleret et modbydeligt opslag (se nedenfor) i det offentlige rum i forbindelse med nyhedsartikler fra gylle.dk. Umiddelbart kunne det ligne en umoden persons forsøg på at gøre sig bemærket, og vi har hidtil ignoreret opslaget som en decideret uartighed. Det gør vi ikke længere, da der er tydelige tegn på en organiseret kampagne for at skade gylle.dk. Vi skal derfor opfordre vore seriøse læsere til at gennemgå artiklen og bidrage til opklaringen af, hvem der står bag denne ondsindede kampagne.

FRA VORES EGEN VERDEN – Dråben, der fik bægeret til at flyde over, er et opslag med den famøse smædetekst, som Philip Hahn-Pedersen, der er formand for foreningen Vild med Vilje, postede som en ”kommentar” til en af vore nyhedsartikler om de kommende naturnationalparker.

Philip Hahn-Pedersen (billedet) er en velkendt skikkelse indenfor rewilding-debatten, hvor han ofte deltager med lidenskabelige indlæg, men altså også med bidrag til den anonyme smædekampagne mod gylle.dk i det offentlige rum. En række kommuner støtter ”Vild med Vilje”, der er Philip Hahn-Pedersens forening, formentlig uden at kende til hans ”vilde” debatbidrag. Det drejer sig bl.a. om Hjørring, Skanderborg, Lolland, Stevns, Lejre og Varde Kommuner m.fl. Skærmbillede fra facebook

Foreningen Vild med Vilje er en græsrodsgruppe, der gør en indsats for at skabe konkrete projekter, der fremmer en vild, rig og mangfoldig natur. Typisk sker det i et professionelt samarbejde med kommuner og private aktører, så Philip Hahn-Petersen er ikke nogen uskyldig vårhare, der er kommet galt af sted ved at opslå et infamt smædebrev på de sociale medier. Han har gjort det med åbne øjne og med den helt bevidste hensigt at skade os. Det afslører korrespondancen med ham, hvor han selv beskriver formålet med sin handling.

Her er den anonyme advarsel, som Philip Hahn-Pedersen m.fl. sender ud i det offentlige rum.

Vi har forelagt ham den anonyme smædetekst og bedt ham oplyse, om han selv har fremstillet opslaget. Her er hans svar på en mail fra den 6. maj: ”Jeg har ikke fremstillet den og jeg ved ikke hvem der har. Jeg har blot fundet den i en FB tråd og kopieret den, og deler den når jeg kan, da jeg synes det er en passende advarsel om Gylle.dk”.

Han ønsker ikke at fremsætte nogen konkret kritik af indholdet på gylle.dk, men fastholder imidlertid, at han finder kampagnen helt i orden. Han fortsætter i sit svar: ”Jeg er uenig i at det er en anonym smædekampagne. Dels er jeg eller andre jo ikke anonyme når vi deler advarslen. Og jeg står også på mål for hvad der står skrevet i den, selvom jeg ikke selv har forfattet det.”

Foreningen frasiger sig ansvaret

Næstformand Rikke Milbak, Vild med vilje. Skærmbillede

Vi har spurgt bestyrelsen i foreningen Vild Med Vilje, om det er foreningen, der har forfattet teksten, og om den står bag formandens kampagne. Næstformand Rikke Milbak gør det klart i sit mailsvar, at man ingen indvendinger har mod Philip Hahn-Pedersens umodne opførsel, men frasiger sig i øvrigt ethvert ansvar. Her er svaret fra næstformanden:

”Foreningen Vild Med Vilje står hverken bag advarselsmærket eller bidrager til omtalte kampagne. Foreningen kender ikke til kampagnens ophavsmand og har ingen forbindelse til den. Det står vores formand Philip Hahn-Petersen frit for, hvordan han ytrer sig i privat regi på de sociale medier, og Vild Med Vilje kan derfor ikke stilles til regnskab for eventuelle uoverensstemmelser. Vild Med Vilje frabeder sig enhver form for omtale eller forbindelse til denne private kontrovers.”

Hvad angår Milbaks ønske om at undgå omtale, har vi vurderet, at formandens adfærd har så stor offentlig interesse og ikke mindst for eventuelle fremtidige samarbejdspartnere med Vild med Vilje, at vi ikke skal imødekomme ønsket om at undlade omtale. Vi har gjort Milbak opmærksom på, at de sociale medier ikke er noget privat rum, men en offentlig opslagstavle.

”Jeg tager aldeles afstand fra smædekampagnen og beklager igen meget at jeg desværre lod mig rive med i en meget dårlig energi. Venlig hilsen Louise Liv Holm”

Verdens Skove lægger afstand til smædekampagnen

Den næste facebookdebattør, der har bidraget til den anonyme smædekampagne, hedder Jan Kunstmann og er ansat som biolog i Horsens Kommune. Han er tidligere mangeårigt bestyrelsesmedlem i miljøorganisationen Nepenthes (2006-2012) og derfor en person, man ville forvente en vis lødighed af, når det gælder debatter i det offentlige rum. Derfor var det med stor beklagelse, at vi opdagede, at Kunstmann postede det underlødige opslag som kommentar til en af vore nyhedsartikler om de kommende naturnationalparker.

Jan Kunstmann er miljøaktivistisk veteran fra den hæderkronede miljøorganisation Nepenthes, der i dag er omdøbt til Verdens Skove. Facebook-foto

Vi har kontaktet Kunstmann og udbedt os en forklaring på, om han er ophavsmanden til teksten og kampagnen. Imidlertid har han valgt at dukke nakken. Han undlader konsekvent at svare.

Da vi kunne konstatere, at han har opereret med smædekampagnen indenfor normal arbejdstid, har vi derfor kontaktet hans arbejdsgiver for at høre, om Horsens Kommune deltager i eller står bag kampagnen. Det var ikke tilfældet ifølge afdelingschef i Natur og Miljø Flemming Larsen, men forvaltningen tager ikke afstand fra Kunstmanns opførsel, selvom den foregår i hans arbejdstid.

Afdelingschefens svar lyder: ”Jeg har nu undersøgt sagen. Det kan oplyses, at kommunens administration ikke deltager i eller på anden måde bidrager til en smædekampagne mod nyhedsmediet www.gylle.dk”.

Da både Philip Hahn-Pedersen og Jan Kunstmann er aktive miljøaktivister i organisationen Verdens Skove, der går ukritisk ind for de kommende naturnationalparker, har vi forespurgt organisationen, om den kan vedkende sig annoncen som sit værk. Telefonisk har Nikolai Lang, der er organisationens kommunikationschef, afvist ethvert kendskab til kampagnen, som han siger må stå for de to aktivisters helt egen regning.

En uforbeholden undskyldning

Først da en tredje facebook-debattør meldte sig med det famøse opslag, lykkedes det at komme nærmere på ophavsmanden til smædekampagnen.

Igen var det en nyhedsartikel, der fik en ellers veluddannet person til at gå helt fra koncepterne. Det var en nyhedsartikel om valget til hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening i april i år, som vi havde lagt ud på facebook-siden ”Naturvejlere og andet godtfolk”. Artiklen videregav det opsigtsvækkende valgresultat, hvor et flertal i foreningens repræsentantskab vragede to af de mest aktive fortalere for de kommende naturnationalparker.

Som kommentar til artiklen postede naturvejleder Louise Liv Holm (LLH) den famøse advarsel.

LLH er ifølge egne oplysninger ”Systemisk Shamanistisk Opstiller” og projektansat ved Nationalpark Skjoldungernes Land på Sjælland, men i modsætning til de to andre deltagere i smædekampagnen skiftede Louise Liv Holm mening, da sammenhængen blev forklaret for hende.

I en mail den 7. maj til redaktøren fremsendte LLH en uforbeholden undskyldning, som bringes her i uddrag:

”Jeg vil gerne sende dig min dybeste undskyldning da jeg til aften er blevet gjort bekendt med den smædekampagne der reelt kører mod dig. Jeg har ikke været opmærksom på, at dette var en kampagne mod dig. Det beklager jeg virkeligt dybt, jeg har simpelthen ladet mig forblænde af andres opspind.

Jeg forstår nu din reaktion til fulde og jeg vil gerne forklare dig, at jeg ikke har haft nogen intention om at deltage i denne smædesag. Jeg fandt tilfældigt opslaget og jeg var simpelthen ikke god nok til at researche på hvad jeg delte.

Det er for mig meget pinligt at jeg har delt noget jeg ikke har undersøgt ordentligt. En ting jeg selv går meget op i.

Jeg har jo fulgt dig og dine opslag og jeg er meget enig i mange af dine holdninger, og efter jeg hat læst mig mere ind i dit stof finder jeg vi  jo slet ikke er uenige… Jeg har simpelthen været fejl informeret eller oplyst.

Efterfølgende har jeg forsøgt at finde den person som delte dette i første omgang, for at få det stoppet. Men der har ikke været muligt da det er fjernet.

Jeg vil fremover i den grad påpege det ufine i at køre personangreb på dig med disse opslag.

Jeg tager aldeles afstand fra smædekampagnen og beklager igen meget at jeg desværre lod mig rive med i en meget dårlig energi.

Venlig hilsen Louise Liv Holm”.

Naturvejleder Louise Liv Holm tilbyder kurser, workshops, events inden for Personlig Udvikling, historisk/nutidigt håndværk, Naturvejledning/oplevelser samt formidling af dyr igennem sit firma We Do Nature. Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land

Vi har accepteret undskyldningen og efterfølgende haft en dialog med LLH, der nu er kommet frem til alligevel at kunne erindre, at det famøse opslag er hentet fra facebook-siden biodiversitet.dk. Desværre kan hun stadig ikke huske, hvem der havde lagt det ud på siden i det offentlige rum.

Pilen peger på biodiversitet.dk

Flere kilder har peget på Århus-idehistorikeren Rune E. Larsen som bagmand, da han gentagne gange på netop facebook-siden biodiversitet.dk har ytret voldsom kritik af vore nyhedsartikler om naturnationalparkerne. Larsen har også påvist vores uafhængighed af Pressenævnet og fremhævet denne manglende klagemulighed for sine proselytter. Larsen betragter sig selv som ophavsmand til naturparkerne.

Vi har derfor spurgt Rune E. Larsen, om han er ophavsmanden til kampagnen og det famøse opslagsbillede. Her er hans svar i mail af den 6. maj:

”I modsætning til dine anonyme kilder, der åbenbart påstår noget andet, foretager jeg mig ingenting anonymt, men står ved det, jeg siger og skriver med navns nævnelse. Så nej, jeg har selvfølgelig intet at gøre med det billede, du har sendt mig.”

Sådan ser han ud – den person der styrer det omdiskuterede sociale medie biodiversitet.dk, hvor den ondsindede kampagne florerer. Naturvejleder Morten D.D. Hansen er den eneste administrator af facebook-siden biodiversitet.dk, der også har lagt ryg til en stribe forbitrede konflikter mellem naturinteresserede. En lang række engagerede naturvenner er blokeret fra siden af Hansen. Privatfoto

Tilbage står, at den, der administrerer den omtalte facebook-side biodiversitet.dk, selvfølgelig har mulighed for at tjekke, hvem der har lagt opslaget ud. Desværre er mediet gylle.dk blandt de mange, der er blokeret fra selv at se sidens indhold, så derfor sendte vi en mail til administratoren og udbad os disse oplysninger.

Museumsdirektør Bo Skaarup. Pressefoto

Administratoren er den omdiskuterede naturvejleder Morten D.D. Hansen, der er ansat på Molslaboratoriet med stort engagement i rewilding-debatten og de kommende naturnationalparker.

Da facebooksiden drives i arbejdstiden sendte vi også samme forespørgsel til museumsdirektør Bo Skaarup på den private institution Naturhistorisk Museum i Århus, der dels ejer Molslaboratoriet, dels har Morten D.D. Hansen blandt sine ansatte.

Bo Skaarup afviste at gå ind i sagen. Han svarede blot på mail: ”Tak for det tilsendte som museet ikke kender til og ej heller ønsker at kommentere yderligere.”

Morten D.D. Hansen svarede aldrig på vore spørgsmål.

Tilføjelse 16.5: Efter offentliggørelsen af artiklen har vi fået flere henvendelser fra læsere, der har delt deres erfaringer med den dårlige opførsel på Naturhistorisk Museums biodiversitet-side, men også med tips om hidtil ukendte opslag. Blandt nye deltagere i smædekampagnen springer især redaktøren af Botanisk Forenings Tidsskrift URT i øjnene. Han hedder Nikolaj H. Correll, er uddannet biolog, men også deltager under dæknavnet “Nikolaj Trivialis” i den ondskabsfulde smædekampagne, hvor han for ca. 4 uger siden postede sin kopi af advarslen i en diskussion på biodiversitet-siden, som også idehistorikeren Rune E. Larsen åbenbart deltog i.

HJÆLP OS

En så ondsindet anonym smædekampagne er yderst ubehagelig for redaktionens medarbejdere og for redaktøren, ikke mindst når den tilsyneladende dirigeres af personer, der burde være optaget af den samme positive interesse for en åben og fri debat om Danmark natur, som vi er. Vi vil derfor forfølge sagen og skal opfordre vore læsere til at bidrage med oplysninger, der kan identificere de personer eller grupper, der står bag kampagnen. Send os skærmbilleder og navne på dem, der fortsætter smædekampagnen og gerne også oplysninger om bagmændene.

Til slut vil vi gerne understrege, at hvis du agter at kommentere denne artikel, så bør du først besinde dig og dernæst huske, at jo mere uenig du er, desto pænere skal du skrive.

Bannerbillede: “Le Jardin” er fra 2005 og malet af Walton Ford. 

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Ulla Grande

  Tak til gylle.dk for at bringe indlæg der ser på NNP og rewilding fra forskellige vinkler og bibringer en ægte debat. Mvh Ulla Grande

 2. Catharina Holm

  Jeg vil gerne i kontakt med Kjeld Hansen. Vedr min mail til en af de implicerede. PB?

 3. Lars Søbæk

  Tak til gylle.dk for at belyse for og bagsider ved rewilding, som f.eks tankerne omkring rewilding af gribskoven.Mvh Lars Søbæk

 4. Jeg glædes personligt over det gigantiske arbejde, som du har magtet at få ned på skrift. Det er derfor med stor fornøjelse, at jeg med jævne mellemrum deler dine opslag fra Gylle.dk. Keep on the good work.

 5. Anders Grankvist Schou

  Jeg tilslutter mig den store tak, som de øvrige kommentarer tilkendegiver, om end jeg ærgrer mig lidt over, at Morten D. D. bliver omtalt som forkætret – det bidrager ikke til at holde debatten sober.

  • Kjeld Hansen

   Ok, ok – vi retter “forkætret” til “omdiskuteret” – holder det efter din mening?

   • Anders Grankvist Schou

    Ja, det gør det. Endnu engang tak for de mange relevante og spændende artikler og bøger.

 6. Kirsten Lynge

  Keep up the good work. Og tak for altid at holde en god tone (hvilket ikke altid er tilfældet, for visse andre personer, som føler sig trængte).

 7. Kristian Graubæk

  Kære Kjeld. Jeg undrer mig over, at du kontakter kritikernes arbejdspladser. Det er personforfølgelse og understreger netop noget af det du bliver kritiseret for i grafikken.

  • Vi har været meget i tvivl om vi skulle kontakte deres arbejdspladser, men da vi kunne se, at de udfolder deres aktiviteter på de sociale medier i arbejdstiden, fandt vi det relevant at spørge ind til arbejdspladsernes holdning til disse aktiviteter, og det viste sig faktisk, at bl.a. Naturhistorisk Museum bakker op bag facebookkrigernes indsats.

 8. Stig Rygaard

  Kære Kjeld Hansen
  I 2008 oplevede jeg dig som foredragsholder i forlængelse af bogen “Det tabte land” ved et internt arrangement i et af Danmarks førende rådgivende firmaer. Du præsenterede storslåede og jeg har haft den dybeste respekt for dine evner til at afdække “Gylle” (hence the name Gylle.dk), hvor du kæmper med Naturen og Miljøet som din ledestjerne. Hvis man har et minimum af faglig intellekt og ikke blot vender det blinde øje til virkeligheden, så ved ManD Da godt at biodiversitet og gylle ikke går hånd i hånd… Om det er leflen for gylle-lobbien er svært at vide, men en ting er stensikker fagligt intellekt er ej velkommet på fx biodiversitet.dk såfremt debatøren ikke blindt evner at adskille gylle og biodiversitet. Det er jo så naturfagligt uredeligt… noget ManD Da sjovt nok accepterer.
  Mvh
  Stig der også er persona non grata på biodiversitet.dk

 9. Klaus Flemløse

  Jeg har ikke fulgt med i detaljer i debatten, men man skal skrive i en god toner og behandle andre med respekt

  • Steen Jensen

   Tror det var Muhammed Ali der engang sagde at når din modstander begynder at slå under bæltestédet ved du han er hårdt ramt…

 10. Kim Houmøller

  Har skrevet det før. Indespærrede dyr bør aldrig dø af sult grundet mangel på føde. Ellers er alle tiltag for bedre biodiversitet velkommen.

 11. Klaus Flemløse

  Nationalparker
  Min umiddelbare reaktion på begrebet ”nationalparker ” er, at det lyder godt. Men når det kommer til, hvorledes de skal indrettes og hvilke dyr, der skal være i nationalparkerne, er der flere store spørgsmålstegn.

  Den simpleste model for en nationalpark er, at man forbinder naturområder bedre sammen ved hjælp af fauna-broer. Dette betyder, at man f.eks. i Gribskov bygger en række broer, hvor vildtet kan bevæge sig over landevejene. Dette betyder også, at landskabet skal indrettes med faunastriber gerne langs med vandløb og naturlige hegn. Bortset for dette sker der ingen ændringer i landskabet. Måske med nogle fredninger. Der skal ikke ske en indhegning.

  Den mest ekstreme model for en national park er Dyrehaven i Nordsjælland, som næsten er en zoologisk have. Der foretages indhegning og systematisk afskydning for at holde bl.a. hjortevildt nede. Desuden sker der en afskovning i et vist omfang og vinter fodring.

  En mellemting til de to modeller er Kohaven i Nordsjælland, der godt nok er indhegnet, men hjortevildt, ræv, grævling etc. kan fri gå ind og ud af området. Man holder græssende kør og måske heste på et tidspunkt. På sigt sker der ingen afskovning.

  Begrebet urørt skov, urørt eng, urørt moser og urørt vandløb skal selvfølgelig være en del af begrebet ”national park” lige så vel som en reguleringsjagt.

  Man bør ikke have en fundamentalistisk tilgang til nationalparker, men en pragmatisk løbende tilgang. Det kan være man bliver klogere med tiden. Der kan være ønske/behov forskellige former for nationalparker.

  Bemærkning:
  Et afskyeligt eksempel på en ”national park” er udsætning af bisonokser i en indhegning i Almindingen på Bornholm. Dyre mistrives pga. af for ringe plads og med bison kom der også nye parasitter til øen. Bestanden er ikke selvbærende. Dette blev godkendt af Vildtforvaltningsrådet.

  Vildtforvaltningsrådet har derimod forbudt en udsættelse ræv, der pga. Skab blev udryddet i 1989. Man er international forpligtiget ifølge IUNC ’s regler til at udsætte naturligt hjemmehørende vildt som ræv i tilfælde den uddør. Resultatet er et sammenbrud af alt markvildt og en vækst i mink, rotter, kaniner og flåter(TBE) samt store udgifter til bekæmpelse af disse arter.

  Lige en detalje: Bestand af kronvildt i Dyrehaven stammer oprindeligt fra Bornholm og derfor er man ifølge IUNC’er forpligtiget til at udsætte kronvildt igen på Bornholm. Der har været forslag herom, men det blev blokeret af lokale jægere, idet man frygtede at jagtlejen vil gå op pga. rige københavneres opkøb.

  Det er et eksempel på, at der er behov for ordentlige undersøgelse ved at udsætte ikke-hjemmehørende vildt og når hjemmehørende vildt uddør, da at undersøge konsekvenserne heraf.

  Hvorvidt debatten om indretningen af nationalpark er slut ved jeg ikke, men jeg skønner, det skal debatteres igennem indtil konsensus.

  Jeg bryder mig ikke om, at gentagne danske regeringer ikke overholde internationale konventioner.

 12. Poul Evald Hansen

  Kjeld, min uforbeholdne opbakning til dig i denne sag.
  Jeg har selv jævnligt forsøgt at få varme tilhængere af Mols-projektet og rewilding i den rå og unuancerede form til at forholde sig til konkret modkritik, men det lykkes sjældent. Jeg er jo selv aktiv i forskellige foreninger, og sådan noget som indholdet i den røde ramme ville aldrig komme til at passere med min gode vilje. Uanset faglige og naturpolitiske uenigheder parterne imellem, så er det i den røde ramme langt over grænsen, og overskrider sat på spidsen injurielovgivningen. Vi har talt sammen om en konkret person blandt dem, du nævner. Men vedkommende har handlet helt på egen hånd.
  Venlig hilsen
  Poul Evald
  administrator på biodiversitetsnetværk.dk

 13. Pingback: ”Ulvekobbel”, ”gyllesump” og ”holocaust for heste” er ord som kendetegner NNP-debatten | Gylle.dk

 14. Pingback: Ny AU-rapport bygger på anonyme eksperter men anbefaler alligevel store græssende dyr som fremtidens naturplejere | Gylle.dk

 15. Lotte Bøgedal

  Jeg kan kun takke Gylle.dk for at være et af få medier, der tør skrive sandheden også selv om det går imod den ikke altid så fornuftige politiske retningslinjer.
  Biologer, her tænker jeg “rewilderne” er den befolkningsgruppe jeg endnu er kommet ud for, der holder den dårligste tone og kommunikere på den mest nedladne måde, hvis man tillader sig st være uenig.
  Så en udmelding som ovenstående undre mig overhovet ikke. Ej heller at man efterfølgende ikke vil stå til regnskab.

 16. Annemette Højgaard Schoeller

  Tak for altid lødig og saglig debat på Gylle.dk Mht “smædekampagen” fristes jeg til at sige: “Keep Calm and Carry on”.

Skriv en kommentar