Ørnen er landet i Danmark

Danmark har nu over 50 par ynglende havørne. Det er det højeste antal, siden havørnen blev ynglefugl i Danmark igen efter næsten 80 års udryd-delse. Djursland og Vestjylland har fået nye ynglepar af havørne. Men der er plads til flere, for Danmark er et perfekt land for havørnen, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse 17. september.

1181_havoern_Johnlarsenstort

Det gule næb og den hvide hale viser, at det er en voksen havørn. Foto: DOF/John Larsen.

I år har flest par ynglet i Danmark, siden havørnen igen fik danske unger på vingerne i 1996. Seks af de 51 ynglepar har hver især fået hele tre unger ud at flyve. Det er usædvanligt med så høj en produktion, og det vidner om et rigeligt fødegrundlag for bestanden.

I det hele taget har ynglesuccesen blandt danske havørne i en årrække vist sig at være højere, end det for eksempel er tilfældet hos svenske og tyske artsfæller. I alt er der i Danmark fløjet 401 unge havørne fra rederne siden 1996, forlyder det fra Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening.

Læs hele historien her.

Hvad er Projekt Ørn?

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.