Danmark har nu over 50 par ynglende havørne. Det er det højeste antal, siden havørnen blev ynglefugl i Danmark igen efter næsten 80 års udryd-delse. Djursland og Vestjylland har fået nye ynglepar af havørne. Men der er plads til flere, for Danmark er et perfekt land for havørnen, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse 17. september.

1181_havoern_Johnlarsenstort
Det gule næb og den hvide hale viser, at det er en voksen havørn. Foto: DOF/John Larsen.

I år har flest par ynglet i Danmark, siden havørnen igen fik danske unger på vingerne i 1996. Seks af de 51 ynglepar har hver især fået hele tre unger ud at flyve. Det er usædvanligt med så høj en produktion, og det vidner om et rigeligt fødegrundlag for bestanden.

I det hele taget har ynglesuccesen blandt danske havørne i en årrække vist sig at være højere, end det for eksempel er tilfældet hos svenske og tyske artsfæller. I alt er der i Danmark fløjet 401 unge havørne fra rederne siden 1996, forlyder det fra Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening.

Læs hele historien her.

Hvad er Projekt Ørn?

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.